TIVIA ry | Finnish Information Processing Association
TIVIA-blogi: IT-ihmiset ymmärtävät käyttäjälähtöistä suunnittelua

Omassa suunnittelutyössäni sydämenasia on käyttäjälähtöisyys. Kun lähdetään suunnittelemaan mitä tahansa sovellusta tai palvelua, niin otamme heti alkuvaiheessa keskiöön palvelun loppukäyttäjät. TIVIA-blogi, kirjoittajana Juha Pihlaja.

Omassa suunnittelutyössäni sydämenasia on käyttäjälähtöisyys. Kun lähdetään suunnittelemaan mitä tahansa sovellusta tai palvelua, niin otamme heti alkuvaiheessa keskiöön palvelun loppukäyttäjät.

Niinpä kun olin ensimmäistä kertaa mukana Sytykkeen laivaseminaarissa halusin pitää oman osuuteni esitellen käyttäjälähtöistä suunnittelua. Seminaarin teemana oli IoT, Internet of things, esineiden internet, teollinen internet. Rakkaalla lapsella on monta nimeä. Kun ilmoittautumisvaiheessa kysyttiin kiinnostusta workshopin pitämiselle seminaarissa innostuin ajatuksesta heti. Aloin pohtimaan mikä olisi omassa työssäni sellaista, joka tarjoaisi osallistujille eniten tarttumapintaa suunnittelutyöhöni ja käyttäjälähtöiseen suunnitteluun, jota teemme Ambientialla tiimimme voimin. Ja vielä sellaista, jonka saisi liitettyä helposti seminaarin teemaan.

Workshoppaamista workshopissa

Ensimmäinen valinta oli työtavan valinta. Haasteena oli rajallinen aika, reilu tunti. Toinen haaste oli se, että ryhmiä tuli olemaan monta ja kunkin ryhmän viettämä aika pisteellä olisi vieläkin rajallisempi, vain noin 15 minuuttia. Ajattelin teettää workshopissa ryhmillä suunnittelussamme käyttämämme työkalun kanssa esimerkkitapauksen, jolle annoin löysät raamit. Teeman tulisi liittyä tulevaisuuden autoiluun. Jokainen ryhmä kehittäisi sitten edellisen ryhmän tuotoksia eteenpäin ja visiona oli ajatus, että lopputulos olisi koko osallistujajoukon tuotos. Tällöin esittelisin samalla omia työtapojamme, joihin kuuluu oleellisesti asiakkaan kanssa yhdessä tekeminen, workshoppaaminen ja yleisesti meidän tapamme suunnitella palveluja käyttäjälähtöisesti. Näistä aihepiireistä asiantuntijamme ovat kirjoittaneet jo loistavia blogeja, Vappu palvelumuotoilusta https://blog.ambientia.fi/2015/08/10/erinomainen-digitaalinen-kayttajakokemus-suunnitellaan-palvelumuotoilun-avulla ja Jarkko workshopeista https://blog.ambientia.fi/2015/09/02/pois-turhat-palaverit-pidetaan-muutama-hyva-tyopaja.

Työkaluna Customer Journey Map

Varsinaiseksi työkaluksi valitsin Customer Journey Map -tekniikan, suomentaa sen voisi vaikka käyttäjän polun mallintamiseksi. Kyseinen työkalu sopii hyvin laajojen kokonaisuuksien tarkempaan analysointiin ja niiden tekemiseen ymmärrettäviksi käyttäjälähtöisesti.

Lue lisää Customer Journey Mapista täältä.

No, miten se meni?

No miten itse workshop sitten sujui? Oikein hyvin, varsinkin alkuun. Teemanahan oli tulevaisuuden autoilu. Ensimmäisen ryhmän kanssa saatiin valittua mallinnettava polku, käyttäjä joka polulla liikkuu ja käyttäjän tavoite. Seuraava ryhmä jatkoi sitten polun päävaiheiden parissa ja alkoi määritellä kosketuspisteitä. Niitä löytyi edelleen oikein mukavasti ja keskustelua oli paljon teemaan liittyvistä asioista, kuten oli tarkoituskin.

Mutta sitten muutaman ryhmän käytyä pisteeni kautta huomasin, että keskustelu alkaa käymään samoja polkuja. Jo käsiteltyjä ja huomioon otettuja asioita käytiin uudelleen ja uudelleen läpi. Samoja ongelmia tunnistettiin, mutta ei tunnistettu polusta jo tehtyjä ratkaisuja kyseisiin ongelmiin. Tämä kertoo ainakin siitä, että osallistujat ovat selkeästi alan asiantuntijoita ja lähestyvät asiaa samasta näkökulmasta. Lisäksi myös oikeissa asiakasprojekteissa olen kohdannut saman ongelman. Jos kokoonpano voimakkaasti vaihtuu projektin aikana, niin asioita aletaan käsittelemään uudelleen ja uudelleen ja lopulta yleensä päädytään samaan lopputulokseen. Tämä syö kovasti työskentelyn tehokkuutta ja turhauttaa niitä jotka ovat mukana koko projektin alusta loppuun. Mutta lopputulos saatiin aikaiseksi ja se on minusta oikein hyvä noin tunnin työskentelyn tuotokseksi. Yleensähän tämän työkalun kanssa työskentelyyn varataan vähintään puolikas workshop-päivä.

 

 

 

Juha Pihlaja

Service Designer
Ambientia

 

 

 

kategoriassa Blogi
Jaa tämä kirjoitus
Tunnisteet
Arkistoi