Tieto- ja viestintätekniikan ammattilaiset TIVIA ry | Finnish Information Processing Association

TIVIAn hallitus

TIVIAn hallitukseen kuuluu liittokokouksen valitsema puheenjohtaja sekä kahdeksan jäsentä. Puheenjohtaja valitaan vuosittain, muut hallituksen jäsenet kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Vuosittain erovuorossa on neljä jäsentä. Jäsenenä voi olla korkeintaan kaksi peräkkäistä kautta. Hallitusjäsenehdokkailta edellytetään ICT-alan ja liiketoiminnan tuntemusta.

Hallitus kokoontuu keskimäärin kerran kuukaudessa lukuun ottamatta heinäkuuta. Hallituksen keskeiset tehtävät ovat liiton strategian toteuttamisen suunnittelu, ohjaus ja edelleen kehittäminen.

Liiton hallitus ja hallituksen puheenjohtaja toimivat myös Tietotekniikan tutkimussäätiön ja Infuture Oy:n hallituksena ja hallituksen puheenjohtajana. Kokoukset pidetään liiton kokouksen jälkeen samana päivänä.

Hallituksen sihteerinä toimii Tieto- ja viestintätekniikan ammattilaiset TIVIA ry:n toimitusjohtaja.

Hallituksen kokoonpano vuonna 2022

Puheenjohtaja

Juha Lappi
johdon konsultti
juha.lappi(at)hallitus.tivia.fi
LinkedIn

Jäsenet

Joona Haavisto
Senior Software Developer & People Person
Gofore
joona.haavisto(at)hallitus.tivia.fi
LinkedIn

Juhani Juselius
johtava asiantuntija
Liikenne- ja viestintävirasto Traficom
juhani.juselius(at)hallitus.tivia.fi
LinkedIn

Antti Lintala
yrittäjä, kouluttaja
antti.lintala(at)hallitus.tivia.fi
LinkedIn

Maaret Pyhäjärvi
Principal Test Engineer
Vaisala
maaret.pyhajarvi(at)hallitus.tivia.fi
LinkedIn

Sami Spets
hallituksen jäsen
Tietotekniikan opiskelijoiden liitto
sami.spets(at)hallitus.tivia.fi
LinkedIn

Mikko Valjakka
Software Architecht
Eduhouse
mikko.valjakka(at)hallitus.tivia.fi
LinkedIn

Ilona Ylinampa
Head of Sales & Deputy Managing Director
Fujitsu Finland
ilona.ylinampa(at)hallitus.tivia.fi
LinkedIn