Tieto- ja viestintätekniikan ammattilaiset TIVIA ry:n tavoitteena on jäsenistön ammatillisen osaamisen ja arvostuksen kehittäminen. Liiton ja jäsenyhdistysten päätoimintamuotoja ovat tutkimus-, koulutus– ja tiedotustoiminta. Niiden avulla tarjotaan jäsenkunnalle ajankohtaista tietoa alan kotimaisesta ja kansainvälisestä kehityksestä.

Erilaiset tapahtumat tarjoavat hyviä tilaisuuksia keskinäiseen vuorovaikutukseen, tietojen ja kokemusten vaihtoon sekä yhteyksien luomiseen. Liiton tutkimustoiminnan tehtävänä on hankkia tietoa tietotekniikka-alan kehityksestä tietoteollisuuden ja tietoyhteiskunnan kehittämisen tueksi ja edistämiseksi.

TIVIAn omassa tutkimustoiminnassa keskeisiä aihealueita ovat mm. tietoteollisuuden liiketoiminta, ammatti- ja toimialakuva, koulutustarve, ansiotaso sekä työviihtyvyys.

TIVIA ja sen jäsenyhdistykset tiedottavat toiminnastaan ja palveluistaan verkkosivujen, jäsenlehtien ja alan ammattilehtien välityksellä. TIVIAlla on toimikuntia ja työryhmiä, jotka ovat asiantuntijoista koostuvia toimielimiä. Tietotekniikan tutkimussäätiö rahoittaa projekteja ja myöntää tutkimusapurahoja.

TIVIAn hallinto

Jäsenet ovat henkilöitä tai yhteisöjä (yrityksiä, virastoja, yhdistyksiä jne), jotka kuuluvat TIVIAan jäsenyhdistyksien kautta. TIVIAssa asioita valmistelevat ja päätöksiä tekevät elimet, joiden jäsenet ovat jäsenyhdistyksien suoraan tai välillisesti valitsemia:

Jäsen

Jäsenyhdistys

(Puheenjohtajakokous, ei sääntömääräinen hallintoelin)

Liittokokous

(Vaalivaliokunta)

Hallitus

Työryhmät, toimisto

Lue lisää…

Tietoa TIVIAsta

Missio

TIVIA on tieto- ja viestintätekniikan alan johtava, puolueeton järjestö Suomessa. Liitto toimii sekä henkilö- ja yhteisöjäsentensä yhteenliittymänä että jäsenyhdistystensä kattojärjestönä. Liiton tehtävä on jäsentensä ammatillisen osaamisen ja arvostuksen nostaminen sekä yhteistyön ja yhteenkuuluvuuden lisääminen.

Visio

TIVIA on jokaisen tietotekniikan avulla uutta luovan ja tietoteknisestä ympäristöstä vastaavan ammattilaisen ykkösyhteisö ja tietotekniikan tärkein yhteiskunnallinen vaikuttaja.

Organisaatio = TIVIA + TIVIA Infuture Oy + Tietotekniikan tutkimussäätiö

TIVIA on puolueeton, valtakunnallinen tieto- ja viestintäalan asiantuntija, jäsenyhdistystensä kattojärjestö. Siihen kuuluu 17 alueellista yhdistystä sekä 8 valtakunnalista teemayhdistystä että 3 opiskelijayhdistystä ja toiminta kattaa koko Suomen. Yhdistyksiin kuuluu yhteensä 10 000 alan ammattilaista sekä noin 300 tietotekniikkaa tuottavaa tai käyttävää yritystä ja yhteisöä.

TIVIA Infuture Oy:n kautta TIVIA toteuttaa liiketoimintaansa, johon kuuluvat mm. koulutustapahtumien järjestäminen ja kirjojen sekä mm. IT2018-sopimusehtojen myynti.

Tietotekniikan tutkimussäätiön tarkoituksena on edistää ja tukea Suomea palvelevaa tietotekniikkaa koskevaa ja siihen liittyvää koulutus- ja neuvontatoimintaa, jonka tavoitteena on taloudelliset ja inhimilliset näkökohdat huomioonottava tietotekniikan mahdollisimman tehokas hyväksikäyttö. Säätiö jakaa vuosittain Väitöskirjapalkinnon sekä avustaa suomalaisten alan tutkijoiden osallistumista kansainväliseen yhteistyöhön.

TIVIAn esittely (PDF)

 

Kansainvälinen toiminta

IFIP

International Federation for Information Processing (IFIP) on kansainvälinen tietotekniikan yhteisö, joka on perustettu 1960 ensimmäisen kansainvälisen World Computer Congress tapahtuman jälkeen. IFIP on riippumaton, voittoa tavoittelematon kansallisten tietojenkäsittelyliittojen kattojärjestö. Tällä hetkellä IFIP:lla on 56 kansallista jäsenjärjestöä, joilla on yhteensä yli puoli miljoonaa henkilöjäsentä. Järjestön rahoitus koostuu kansallisten liittojen jäsenmaksuista, julkaisuroyaltyista ja alan yritysten antamista avustuksista.

IFIP:n organisaatio koostuu 13 teknisestä komiteasta (TC), jotka jakautuvat yhteensä yli sataan työryhmään (WG). Tekniset komiteat kattavat jatkumon teoreettisista tietotekniikan perusteista aina tietotekniikan yhteiskunnallisiin vaikutuksiin, joihin sisältyvät myös kehitysmaiden tietotekniikan kysymykset. Suomella on edustajat TC10:tä lukuunottamatta kaikissa TC:ssa.

Teknisten komiteoiden ja työryhmien työ perustuu vapaaehtoisuuteen. Eri maiden asiantuntijat sekä yliopistotutkimuksen että teollisuuden piiristä kohtaavat ja määrittelevät tehtävän työn sisällön. Tehtävä työ näkyy käytännössä kansainvälisten julkaisujen ja konferenssien muodossa. Vuosittain järjestetään noin 80 kansainvälistä tapahtumaa ja julkaistaan noin 30 kirjaa.

Tietotekniikan tutkimussäätiö rahoittaa suomalaisten tutkijoiden osallistumista järjestön toimintaan.

CEPIS

The Council of European Professional Informatics Societies on eurooppalaisten tietotekniikkaliittojen järjestö. Tunnetuimpia CEPISin aktiviteetteja ovat eurooppalainen tietokoneen ajokortti ECDL ja it-ammattilaisten sertifiointiohjelma EUCIP.

Medialle

Logosta on tuotettu versioita eri käyttötarkoituksiin kuten vektoritiedostot (PDF) painotuotteisiin sekä pikselitiedostot (PNG) verkkoon ja toimistosovelluksiin.

 

TIVIAn logoEnsisijainen logo

Tummansininen: PNG | PDF

Valkoinen: PNG | PDF

 

TIVIAn logoPinottu logo

Tummansininen: PNG | PDF

Valkoinen: PNG | PDF

 

TIVIAn esittely

TIVIAn esittely pdf-muodossa