2023 on TIVIAn 70-vuotisjuhlavuosi – lue lisää ja tutustu juhlavuoden esitteeseemme!

TIVIA ry | Finnish Information Processing Association

På svenska

Finska dataförbundet rf

Finska dataförbundet rf är en riksomfattande och oberoende samarbetsorganisation för föreningar inom datateknikbranschen. Förbundet består av 30 lokal-, tema- eller studentföreningar. Till Finska dataförbundet hör sammanlagt c. 10 000 personmedlemmar inom branschen och c. 300 företag och organisationer som producerar eller utnyttjar IT. Finska dataförbundets målsättning är att utveckla sina medlemmars yrkeskunnande samt höja branschens anseende. Förbundet är däremot inte något fackförbund.

Den huvudsakliga verksamhet som förbundet och dess föreningar bedriver är forsknings-, utbildnings- och informationsverksamhet. Via denna erbjuds medlemskåren aktuell information gällande såväl nationell som internationell utveckling inom branschen. Olika evenemang erbjuder medlemmarna utmärkta tillfällen att träffas, att utbyta kunskap och erfarenhet samt att skapa kontakter med andra inom den egna branschen.

Förbundets forskningsverksamhet har som uppgift att ta fram information om datateknikbranschens utveckling med avsikt att utveckla och stöda informationsindustrin och informationssamhället. Finska dataförbundets egen forskning har sin huvudvikt kring frågor som berör bl.a. informationsindustrin som sådan, branschens positionering samt utbildningsbehov och arbetstrivsel.

Finska dataförbundet och dess föreningar informerar om verksamheten och sina tjänster via sina webbplatser, medlemstidningar och branschens facktidningar. Betydande nyheter samt information om större evenemang förmedlas också till allmänheten via massmedier.

Dataförbundets kontor ligger i Stella Business Park i Alberga, Esbo. Kontorets post- och besöksadress:

Finska dataförbundet rf / TIVIA Tieto- ja viestintätekniikan ammattilaiset ry
Lars Sonck båge 12
FI-02600 Esbo Finland

Email: tivia(at)tivia.fi