TIVIA ry | Finnish Information Processing Association

På svenska

Finska dataförbundet rf / TIVIA ry

Finska dataförbundet rf (TIVIA ry) är en riksomfattande och oberoende samarbetsorganisation för föreningar inom datateknikbranschen. Förbundet består av 28 lokal-, tema- eller studentföreningar. Till Finska dataförbundet hör sammanlagt c. 7 000 personmedlemmar inom branschen och c. 300 företag och organisationer som producerar eller utnyttjar IT. Finska dataförbundets målsättning är att utveckla sina medlemmars yrkeskunnande samt höja branschens anseende. Förbundet är däremot inte något fackförbund.

Den huvudsakliga verksamhet som förbundet och dess föreningar bedriver är forsknings-, utbildnings- och informationsverksamhet. Via denna erbjuds medlemskåren aktuell information gällande såväl nationell som internationell utveckling inom branschen. Olika evenemang erbjuder medlemmarna utmärkta tillfällen att träffas, att utbyta kunskap och erfarenhet samt att skapa kontakter med andra inom den egna branschen.

Förbundets forskningsverksamhet har som uppgift att ta fram information om datateknikbranschens utveckling med avsikt att utveckla och stöda informationsindustrin och informationssamhället. Finska dataförbundets egen forskning har sin huvudvikt kring frågor som berör bl.a. informationsindustrin som sådan, branschens positionering samt utbildningsbehov och arbetstrivsel.

Finska dataförbundet och dess föreningar informerar om verksamheten och sina tjänster via sina webbplatser, medlemstidningar och branschens facktidningar. Betydande nyheter samt information om större evenemang förmedlas också till allmänheten via massmedier.

Dataförbundets kontor ligger i Helsinki.

Postadress
TIVIA ry c/o TIVIA Infuture Oy
Firdonkatu 2 T 63
00520 Helsinki

Besöksadress
TIVIA ry
Spaces Tripla, Workery West (6 krs.)
Firdonkatu 2
00520 Helsinki

Email
tivia(at)tivia.fi