Web service design

Paikka: Verkkokurssi
Ajankohta: 15.4.2020
Järjestäjä: FITech

This course is the first of a three-part series where you will go through the whole process of creating a web service. This first part introduces the architecture of a web service and the main aspects of WWW service development from service design to implementation and content development.

Lue lisää

Web service prototyping

Paikka: Verkkokurssi
Ajankohta: 15.4.2020
Järjestäjä: FITech

This course is the second of a three-part series in which you will go through the whole process of creating a web service. You will learn how to develop a web service prototype, collect user feedback and update your project plan.

In this part, you will understand the process and have practice in developing a WWW service prototype. In addition, you will learn how to collect user feedback while demonstrating the prototype.

Lue lisää

Web service implementation

Paikka: Verkkokurssi
Ajankohta: 15.4.2020
Järjestäjä: FITech

This course is the third of a three-part series where you will go through the whole process of creating a web service. In this final part, you will learn how to implement a working web service and how to document the implemented service.

Lue lisää

Power BI perusteet -työpaja (online)

Paikka: Verkkokoulutus
Ajankohta: 16.–17.4.2020
Järjestäjä: Sulava Oy

Jos haluat oppia Power BI:n perusteet hyvin ja kyetä laatimaan raportteja vaivattomasti heti kurssin jälkeen, tervetuloa tähän käytännönläheiseen ja mielenkiintoiseen koulutukseen! Perustaitojen lisäksi saat kurssilta paljon ideoita miten yhdistelet dataa ja toteutat Power BI:llä havainnollisia raportteja.

Lue lisää

Certified Ethical Hacker (CEHv10)

Paikka: Espoo
Ajankohta: 20.–24.4.2020
Järjestäjä: Arrow ECS Finland Oy

Kurssilla opit, miten voit taistella hakkereita vastaan heidän omilla menetelmillään ja keinoillaan. Kurssin päätteeksi tai erikseen sovittavana testipäivänä on mahdollisuus tehdä CEH-sertifiointitesti.

Lue lisää

SSL/TLS-varmenteet käytännössä

Paikka: Helsinki/verkkokoulutus
Ajankohta: 20.–21.4.2020
Järjestäjä: Tieturi

Koulutuksessa kertaamme salausteknologioiden perusteet ja opettelemme Secure Sockets Layer/Transport Layer Security (SSL/TLS) -varmenteiden hallinnasta ne asiat, joita jokainen SSL/TLS-sertifikaattien kanssa työskentelevä tarvitsee. Käymme seikkaperäisesti ja käytännönläheisesti lävitse SSL/TLS-protokollan toiminnan ja protokollan eri versioiden erot.

Lue lisää

Certified ScrumMaster -verkkokoulutus

Paikka: Verkkokoulutus
Ajankohta: 20.–21.4.2020
Järjestäjä: Tieto-ja viestintätekniikan ammattilaiset, TIVIA ry

Certified ScrumMaster -kurssi on kahden päivän oppimistapahtuma, jonka aikana osallistuja syventyy Agilen periaatteisiin sekä Scrum-menetelmän konsepteihin ja käytäntöihin. Koulutuksessa painotetaan vuorovaikutteisuutta ja yhteistyökykyä, ja käytetään vuorotellen erilaisia koulutuselementtejä kuten luentoja, keskusteluja, harjoituksia, pelejä, simulaatioita ja videoita. Kurssi järjestetään yhteistyössä agile42:n kanssa.

Lue lisää

ArchiMate kokonaisarkkitehtuurin kuvaamisessa

Paikka: Verkkokoulutus
Ajankohta: 21.–22.4.2020
Järjestäjä: Alma Talent Oy

Tässä koulutuksessa käydään läpi ArchiMaten keskeisimmät elementit liiketoiminnan, tietojärjestelmäkokonaisuuden ja teknologian kuvaamiseen. Elementit ja niiden käyttötarkoitus tulevat tutuiksi sekä esimerkkien että harjoitusten avulla. Lisäksi luodaan katsaus strategian ja kyvykkyyksien kuvaamiseen: kuinka strategisista tavoitteista päästään konkreettisiin vaatimuksiin ja tarvittaviin kyvykkyyksiin.

Lue lisää

Lean IT-myynti -verkkokoulutus

Paikka: Verkkokoulutus
Ajankohta: 21.–29.4.2020
Järjestäjä: Tieto-ja viestintätekniikan ammattilaiset, TIVIA ry

UltraLeanBusiness Oy Ltd ja TIVIA järjestävät yhdessä kaksipäiväisen koulutuksen Lean IT-myynnistä. Koulutuksessa haetaan vastauksia yllä oleviin kysymyksiin ja löydetään keinoja miten epätietoisuuden voi kääntää IT-yrityksen myyntivaltiksi.

Lue lisää

IT-riskienhallinta

Paikka: Verkkokoulutus
Ajankohta: 22.4.2020
Järjestäjä: Alma Talent Oy

Tule mukaan koulutukseen, jossa käydään kattavasti läpi tietojärjestelmiin liittyvien riskien luonnetta ja IT-riskienhallinnan käytännön periaatteita. Koulutuksen jälkeen ymmärrät onnistuneen IT-riskienhallinnan elementit sekä opit itse tekemään ja ohjaamaan erilaisten IT-riskien tunnistamista, arviointia, lievennystoimenpiteiden suunnittelua ja IT-riskien valvontaa. Koulutuksen fokus on IT-riskien luonteen monipuolisessa ja käytännöllisessä ymmärtämisessä.

Lue lisää

Pilvipalveluiden tietoturva

Paikka: Verkkokoulutus
Ajankohta: 22.4.2020
Järjestäjä: Alma Talent Oy

Tule mukaan koulutukseen, jossa käydään vaiheittain läpi, miten tietoturvaan ja riskienhallintaan liittyvät asiat on käytännössä huomioitavissa oikea-aikaisesti. Uusien palveluiden osalta tietoturvakysymykset tulee huomioida jo määrittelyvaiheessa. Koulutuksen avulla varmistat, että ymmärrät pilvipalveluihin liittyvät tietoturvakysymykset ja ennaltaehkäiset tyypillisimpiä virheitä ja niistä koituvia kustannuksia.

Lue lisää

PRINCE2 ® Foundation

Paikka: Verkkokoulutus
Ajankohta: 23.–24.4.2020
Järjestäjä: Tieturi

Koulutuksessa perehdyt Prince2-projektihallintamenetelmään uusimman 2017 version mukaisesti. Kurssin käytyäsi osaat hyödyntää tätä projektityön viitekehystä omissa projekteissasi, joko projektipäällikkönä tai projektiryhmän jäsenenä. Tämä Prince2-koulutus valmistaa sinut suorittamaan Prince2 Foundation -sertifioinnin halutessasi.

Lue lisää

SAFe Product Manager / Product Owner

Paikka: Helsinki
Ajankohta: 27.–28.4.2020
Järjestäjä: Nitor Delta Oy

SAFe Product Owner / Product Manager -koulutus on suunnattu organisaatiossa sisäisestä tuotteenhallinnasta vastaaville henkilöille. Koulutuksessa käydään läpi oleelliset tiedot ja taidot, joita Lean-Agile -toimintamalli edellyttää tuotehallinnan ja tuoteomistajan tehtävissä.

Lue lisää

AZ-103 – Microsoft Azure Administrator (online)

Paikka: Verkkokoulutus
Ajankohta: 27.–30.4.2020
Järjestäjä: Sulava Oy

Onko työtehtäväsi hallita ja ylläpitää palveluita Azure -ympäristössä? Tämän kurssin tavoitteena on valmentaa IT-alan ammattilaista kohti tätä työroolia. Kurssi AZ-103 korvaa aiemmin kurssikalenterissa olleet AZ-100- ja AZ-101-kurssit: näiden aiempien kurssien sisältö on nyt koottu yhteen nelipäiväiseen kurssiin. AZ-103-kurssi valmentaa myös AZ-103-sertifiointitestiin.

Lue lisää

Tietoturvallinen ohjelmistokehitys -verkkokoulutus

Paikka: Verkkokoulutus
Ajankohta: 27.4.2020
Järjestäjä: Tieto-ja viestintätekniikan ammattilaiset, TIVIA ry

Koulutuksen tavoitteena on lisätä ohjelmistokehittäjien tietoturvaosaamista ja saavuttaa pysyvä tasonparannus kehitettävien sovellusten ja järjestelmien tietoturvaan. Koulutuksen jälkeen osallistujat tietävät miten tietoturva tulee ottaa huomioon sovelluskehityksen eri vaiheissa ja osaavat muun muassa paremmin soveltaa eri haavoittuvuuksien tunnistusmenetelmiä ja -tekniikoita käytännössä.

Lue lisää

Certified Scrum Product Owner (CSPO)

Paikka: Technopolis Ruoholahti 1, Helsinki
Ajankohta: 4.–5.5.2020
Järjestäjä: Tieto-ja viestintätekniikan ammattilaiset, TIVIA ry

If you’re someone who is comfortable with the “business side” of projects, you are probably the right person to aspire to achieve a Certified Scrum Product Owner® (CSPO®) certification. While the Certified ScrumMaster® (CSM®) helps the Scrum Team work together to learn and implement Scrum, as a CSPO, you create the product vision, order the Product Backlog, and make sure the best possible job is done to delight the customer.

Lue lisää

VMware vSphere: What’s New [V6.7 to V7]

Paikka: Verkkokoulutus
Ajankohta: 4.–6.5.2020
Järjestäjä: Arrow ECS Finland Oy

VMware julkaisi viime viikolla 7 uutta vSphere 7 -kurssia, joista ensimmäinen eli What’s New v6.7 to v7.0 on nyt aikataulutettu. Lisää What’s New -ajankohtia luvassa kysynnän mukaan kesäkuun alkuun ja viimeistään kesälomien jälkeen Q3:lle ja myös Q4:lle, jolloin toivottavasti opiskelu onnistuu myös luokkahuoneessa. Etävaihtoehto on aina tarjolla joka tapauksessa.
Tutustu kurssikuvaukseen ja varaa paikkasi. Muista hyödyntää TIVIAn jäsenalennus.

Lue lisää

VMware NSX-T Data Center: Install, Configure, Manage [V2.4]

Paikka: Espoo
Ajankohta: 4.–8.5.2020
Järjestäjä: Arrow ECS Finland Oy

This five-day, fast-paced course provides comprehensive training on how to install, configure, and manage a VMware NSX-T™ Data Center environment. This course covers key NSX-T Data Center features and functionality offered in the NSX-T Data Center 2.4 release, including the overall infrastructure, logical segments, logical routers, networking and security services, micro-segmentation and firewalls, and so on.

Lue lisää

ITIL® Continual Service Improvement

Paikka: Helsinki
Ajankohta: 6.–8.5.2020
Järjestäjä: WAKARU PARTNERS OY

Koulutuksen jälkeen osallistujilla on hyvät tiedot palvelun jatkuvan parantamisen käytännöistä, periaatteista ja toimintamalleista parhaiden käytäntöjen näkökulmasta. Kurssilla syvennytään palvelun kehittämisen, laadun ja muutoksen toteuttamisen sekä kilpailukyvyn parantamisen asiakokonaisuuksiin. Kurssilla käsitellään myös jatkuvan kehittämisen periaatteiden näkyminen muissa palvelun elinkaaren vaiheissa.

Lue lisää

IT2018-sopimusehtojen hyödyntäminen -verkkokoulutus

Paikka: Verkkokoulutus
Ajankohta: 6.5.2020
Järjestäjä: Tieto-ja viestintätekniikan ammattilaiset, TIVIA ry

Tässä käytännönläheisessä koulutuksessa käydään läpi IT2018-sopimusehtojen keskeiset kohdat ja niiden hyödyntämiseen liittyviä näkökohtia. Koulutuksen tavoitteena on antaa osallistujille riittävät tiedot hyödyntää työssään IT2018-sopimusehtoja.

Lue lisää

Käyttövaltuuksien hallinta (IdM) organisaatiossa

Paikka: Helsinki
Ajankohta: 8.5.2020
Järjestäjä: Tieturi

Saat perustiedot käyttövaltuushallinnan (KVH) prosessien kehittämiselle ja hallinnoimiselle osana organisaation tietoturvallista toimintaa. Käyttövaltuuksien hallinnan koulutuksessa perehdyt keskeisimpiin lakien ja asetusten asettamiin vaatimuksiin koskien käyttöoikeuksien (IdM, AM) hallintaa sekä yleisiin alan parhaisiin käytäntöihin ja ohjeisiin. Lisäksi käyt läpi käytännön läheisesti organisaation eri sidosryhmien käyttöoikeuksien hallintaa ja miten voit tehostaa sen toteuttamista.

Lue lisää

Web-teknologiat

Paikka: Verkkokurssi
Ajankohta: 11.5.–1.7.2020
Järjestäjä: FITech

Kurssilla opit web-ohjelmoinnin alkeet nykyaikaisilla ohjelmointityökaluilla. Opit millainen on Internetin rakenne, mikä on asiakaspalvelinarkkitehtuuri, miten rakennetaan web service ja miten suunnitellaan ja toteutetaan web-pohjainen käyttöliittymä taustapalveluineen. Opit toteuttamaan web-pohjaisen tietojärjestelmän Javalla ja Angularilla. Tutustumme myös ReactJS:ään. Kurssilla käydään lisäksi läpi web-järjestelmien turvallisuuteen liittyviä teknologioita.

Lue lisää

Linuxin tietoturva

Paikka: Helsinki
Ajankohta: 11.–12.5.2020
Järjestäjä: Tieturi

Koulutuksessa käydään käytännönläheisesti läpi kaikki oleelliset Linuxin tietoturvaan vaikuttavat asiat sekä työkalut, joiden avulla tietoturvaa voidaan parantaa ja joilla voidaan myös säännöllisesti tarkistaa tietoturvan tilaa. Harjoitukset tehdään RHEL7-ympäristössä.

Lue lisää

ISEB ISTQB Foundation Certificate -koulutusohjelma

Paikka: Helsinki
Ajankohta: 13.–15.5.2020
Järjestäjä: Tieturi

Koulutuksessa opit ohjelmistotestauksen perusterminologian ja saat valmiudet käyttää eri testaustekniikoita käytännön testausprojekteissa. Kurssin avulla hallitset testausprosessin, standardit sekä käytössä olevien työkalujen perusasiat. Koulutuksen jälkeen hyväksytysti suoritettu ISTQB Foundation -sertifikaatti on osoitus henkilökohtaisesta testausosaamisestasi.

Lue lisää

Sulautetut järjestelmät

Paikka: Verkkokurssi
Ajankohta: 25.5.2020
Järjestäjä: FITech

Kurssilla tutustutaan sulautettujen järjestelmien perusteknologioihin esimerkkien, harjoitusten ja projektien kautta. Lisäksi tutustutaan mikrokontrollerien tekniikkaan, käyttöjärjestelmiin ja niiden ohjelmointiin sekä antureiden ja lisäosien, kuten verkkoliitäntöjen, perustekniikkaan ja miten niitä käytetään mikrokontrollerien kanssa yhdessä.

Lue lisää

EC-Council Certified Network Defender

Paikka: Espoo
Ajankohta: 25.–29.5.2020
Järjestäjä: Arrow ECS Finland Oy

The program prepares network administrators on network security technologies and operations to attain Defense-in-Depth network security preparedness. It covers the protect, detect and respond approach to network security. The course contains hands-on labs, based on major network security tools and techniques which will provide network administrators real world expertise on current network security technologies and operations.

Lue lisää

Leading SAFe

Paikka: Helsinki
Ajankohta: 26.–27.5.2020
Järjestäjä: Nitor Delta Oy

Leading SAFe -kurssi on johdolle, arkkitehdeille, systeemisuunnittelijoille, toimintasalkun omistajille, keskijohdolle ja toiminnan kehityksestä vastaaville muutosagenteille suunnattu kurssi, joka käy läpi lean-ajattelun ja SAFe-kehyksen keskeiset periaatteet. SAFe mahdollistaa lean-organisaation toteuttamisen ohjelmisto- ja palvelukehityksessä käytännössä.

Lue lisää

MS-100 – Microsoft 365 identity and services (online)

Paikka: Verkkokoulutus
Ajankohta: 1.–4.6.2020
Järjestäjä: Sulava Oy

Onko työtehtäväsi hallita ja ylläpitää identiteettejä ja palveluita Microsoft 365 ympäristössä? Tämä on ensimmäinen kahdesta kurssikokonaisuudesta, jotka valmentavat roolipohjaisesti IT-alan ammattilaista kohti tätä työroolia.

Lue lisää

EC-Council Certified Security Analyst

Paikka: Espoo
Ajankohta: 1.–5.6.2020
Järjestäjä: Arrow ECS Finland Oy

The ECSA course provides you with a real world hands-on penetration testing experience and is a globally accepted hacking and penetration testing class available that covers the testing of modern infrastructures, operating systems and application environments while teaching the students how to document and write a penetration testing report.

Lue lisää

MS-500 Microsoft 365 Security Administration (Online)

Paikka: Verkkokoulutus
Ajankohta: 8.–11.6.2020
Järjestäjä: Sulava Oy

Suunnitteletko Microsoft 365 -ympäristöjen käyttöönottoja? Oletko organisaation Microsoft 365 -ympäristön ylläpitäjä? Kiinnostaako Microsoft 365 -ympäristön tietoturva? Jos vastaus kysymyksiin on kyllä, tämä kurssi on sinulle!

Lue lisää

Tietojärjestelmähankkeen laajuuden mittaus – Scope Manager -koulutus

Paikka: Taitotalo Kongressikeskus, Valimotie 8, 00380 Helsinki
Ajankohta: 16.6.–28.8.2020
Järjestäjä: Tieto-ja viestintätekniikan ammattilaiset, TIVIA ry

Tietojärjestelmien kehittämiseltä ja ylläpidolta vaaditaan nopeutta, virheettömyyttä ja edullisuutta. Valitettavan usein yksi tai useampi näistä vaatimuksista jää toteutumatta. Onneksi historia tuntee myös tapauksia, joissa kaikki kolme kovaa vaatimusta ovat toteutuneet – eikä vain yhden osapuolen mielestä vaan todella mittaus- ja vertailudatan avulla todennetusti.

Lue lisää

SPM Training Excellence Level Product Strategy

Paikka: Helsinki
Ajankohta: 26.–28.8.2020
Järjestäjä: Tieto-ja viestintätekniikan ammattilaiset, TIVIA ry

Based on the big success of ISPMA-based SPM Foundation Level Trainings, which have been available since early 2012, and the wishes of many training participants, ISPMA has extended its Curriculum with syllabi for four Excellence Level Trainings.

Lue lisää

Hyvä järjestelmäkuvaus

Paikka: Taitotalo Kongressikeskus, Valimotie 8, Helsinki
Ajankohta: 31.8.–1.9.2020
Järjestäjä: Tieto-ja viestintätekniikan ammattilaiset, TIVIA ry

Hyvien, oikea-aikaisesti tuotettujen kuvausten ansiosta iso Työsuojelujärjestelmä onnistuttiin toteuttamaan kustannustehokkaasti ja nopeasti. Kehittäminen tehtiin ketterästi, mutta asetetut laatuvaatimukset huomioiden. Hyvän järjestelmäkuvauksen avulla myös järjestelmän ylläpito on hoitunut edullisesti ja kompastelematta ensimmäiset vuodet, ja näyttää jatkuvan tulevaisuudessakin, kun kuvaukset pidetään kunnossa sovittujen käytäntöjen mukaisesti.

Lue lisää

Software Product Management Training

Paikka: Taitotalon kongressikeskus, Valimotie 8, Helsinki
Ajankohta: 31.8.–2.9.2020
Järjestäjä: Tieto-ja viestintätekniikan ammattilaiset, TIVIA ry

The interactive and intensive training is delivered in a 3-day-course and covers the full spectrum of SPM responsibilities and activities. A software product manager is responsible for managing a product throughout the product life cycle with the objective of achieving sustainable economic success.

Lue lisää