AZ-104 – Microsoft Azure Administrator

Paikka: Sulava-koulutuskeskus, Vuorikatu 14 B, Helsinki
Ajankohta: 28.9.–1.10.2020
Järjestäjä: Sulava Oy

Onko työtehtäväsi hallita ja ylläpitää palveluita Azure -ympäristössä? Tämän kurssin tavoitteena on valmentaa IT-alan ammattilaista kohti tätä työroolia. Kurssi AZ-104 korvaa aiemmin kurssikalenterissa olleen AZ-103 kurssin ja valmentaa uuteen AZ-104-sertifiointitestiin.

Lue lisää

Linuxin tietoturva

Paikka: Helsinki/verkkokoulutus
Ajankohta: 1.–2.10.2020
Järjestäjä: Tieturi

Koulutuksessa käydään käytännönläheisesti läpi kaikki oleelliset Linuxin tietoturvaan vaikuttavat asiat sekä työkalut, joiden avulla tietoturvaa voidaan parantaa ja joilla voidaan myös säännöllisesti tarkistaa tietoturvan tilaa. Harjoitukset tehdään RHEL7-ympäristössä.

Lue lisää

Tietoturvallinen ohjelmistokehitys

Paikka: Verkkokoulutus
Ajankohta: 5.–6.10.2020
Järjestäjä: Tieto-ja viestintätekniikan ammattilaiset, TIVIA ry

Koulutuksen tavoitteena on lisätä ohjelmistokehittäjien tietoturvaosaamista ja saavuttaa pysyvä tasonparannus kehitettävien sovellusten ja järjestelmien tietoturvaan. Koulutuksen jälkeen osallistujat tietävät miten tietoturva tulee ottaa huomioon sovelluskehityksen eri vaiheissa ja osaavat muun muassa paremmin soveltaa eri haavoittuvuuksien tunnistusmenetelmiä ja -tekniikoita käytännössä.

Lue lisää

Tivi Järjestelmäintegraatiot 2020

Paikka: Helsinki & Online
Ajankohta: 7.–8.10.2020
Järjestäjä: Alma Talent Oy

Tivi Järjestelmäintegraatiot 2020 -seminaari kokoaa integraatioiden ajankohtaiset aiheet yhteen. Kuulet tilaisuudessa asiantuntija- ja case-puheenvuoroja siitä, kuinka moderneilla integraatioilla luodaan parempaa liiketoimintaa.

Lue lisää

Tiedonhallintalaki haltuun

Paikka: Taitotalo Kongressikeskus, Valimotie 8, 00380 Helsinki tai etänä
Ajankohta: 8.10.2020
Järjestäjä: Tieto-ja viestintätekniikan ammattilaiset, TIVIA ry

Osallistumalla koulutukseen saat perusymmärryksen tiedonhallintalain sisällöstä, lain tietoturvavaatimuksista sekä siitä miten laki koskee julkishallinnon ulkoistuksia toteuttavia yrityksiä. Saat myös valmiudet edistää käytännön toimia näiden säännöksien valossa.

Lue lisää

PRINCE2 ® Foundation

Paikka: Helsinki/verkkokoulutus
Ajankohta: 12.–13.10.2020
Järjestäjä: Tieturi

Koulutuksessa perehdyt Prince2-projektihallintamenetelmään uusimman 2017 version mukaisesti. Kurssin käytyäsi osaat hyödyntää tätä projektityön viitekehystä omissa projekteissasi, joko projektipäällikkönä tai projektiryhmän jäsenenä. Tämä Prince2-koulutus valmistaa sinut suorittamaan Prince2 Foundation -sertifioinnin halutessasi.

Lue lisää

Power BI perusteet -työpaja (online)

Paikka: Verkkokoulutus
Ajankohta: 26.–27.10.2020
Järjestäjä: Sulava Oy

Jos haluat oppia Power BI:n perusteet hyvin ja kyetä laatimaan raportteja vaivattomasti heti kurssin jälkeen, tervetuloa tähän käytännönläheiseen ja mielenkiintoiseen koulutukseen! Perustaitojen lisäksi saat kurssilta paljon ideoita miten yhdistelet dataa ja toteutat Power BI:llä havainnollisia raportteja.

Lue lisää

EC-Council Certified Network Defender

Paikka: Verkkokoulutus
Ajankohta: 26.–30.10.2020
Järjestäjä: Arrow ECS Finland Oy

The program prepares network administrators on network security technologies and operations to attain Defense-in-Depth network security preparedness. It covers the protect, detect and respond approach to network security. The course contains hands-on labs, based on major network security tools and techniques which will provide network administrators real world expertise on current network security technologies and operations.

Lue lisää

Tivi Kyberturvallisuus 2020

Paikka: Helsinki & Online
Ajankohta: 27.–28.10.2020
Järjestäjä: Alma Talent Oy

Järjestyksessään kuudes Tivi Kyberturvallisuus 2020 -seminaari on vakiinnuttanut paikkansa kyberturvallisuuden objektiivisimpana seminaarina Suomessa. Seminaarissa kuulet ainoastaan käytännönläheisiä puheenvuoroja elävästä elämästä: miten kyberturvallisuusasiat on ratkottu erilaisissa organisaatiossa, mikä toimii ja mikä ei, ja kuinka tulevaisuuteen pitäisi varautua – riittävän hyvin.

Lue lisää

SIEM ja SOC — tietoturvan valvonnan käyttöönotto

Paikka: Verkkokoulutus
Ajankohta: 27.–28.10.2020
Järjestäjä: Tieto-ja viestintätekniikan ammattilaiset, TIVIA ry

Tässä koulutuksessa saat perustiedot SOC:ista ja SIEM:istä. Mitä ne ovat, miten ne otetaan käyttöön ja miten niitä operoidaan.

Lue lisää

Ketterä vaatimusmäärittely

Paikka: Verkkokoulutus
Ajankohta: 28.–29.10.2020
Järjestäjä: Tieto-ja viestintätekniikan ammattilaiset, TIVIA ry

Koulutuksessa käsitellään vaatimusmäärittely huomioimalla kaikki ketterän kehittämisen erityispiirteet, siltä osin, kun ne liittyvät vaatimusmäärittelyyn ja määrittelyyn. Koulutuksessa on käytetty tehokkaita työkalupakkeja, joiden avulla helpotetaan muun muassa vaatimusten löytämistä, priorisoimista ja analysointia. Sidosryhmien, käyttäjien ja käyttökokemuksen löytäminen ja ymmärtäminen on myös tärkeässä roolissa.

Lue lisää

ISEB ISTQB Foundation Certificate -koulutusohjelma

Paikka: Helsinki/verkkokoulutus
Ajankohta: 28.–30.10.2020
Järjestäjä: Tieturi

Koulutuksessa opit ohjelmistotestauksen perusterminologian ja saat valmiudet käyttää eri testaustekniikoita käytännön testausprojekteissa. Kurssin avulla hallitset testausprosessin, standardit sekä käytössä olevien työkalujen perusasiat. Koulutuksen jälkeen hyväksytysti suoritettu ISTQB Foundation -sertifikaatti on osoitus henkilökohtaisesta testausosaamisestasi.

Lue lisää

MS-100 – Microsoft 365 identity and services (online)

Paikka: Verkkokoulutus
Ajankohta: 2.–5.11.2020
Järjestäjä: Sulava Oy

Onko työtehtäväsi hallita ja ylläpitää identiteettejä ja palveluita Microsoft 365 ympäristössä? Tämä on ensimmäinen kahdesta kurssikokonaisuudesta, jotka valmentavat roolipohjaisesti IT-alan ammattilaista kohti tätä työroolia.

Lue lisää

Leading SAFe

Paikka: Verkkokoulutus
Ajankohta: 2.–5.11.2020
Järjestäjä: Nitor Delta Oy

Leading SAFe -kurssi on johdolle, arkkitehdeille, systeemisuunnittelijoille, toimintasalkun omistajille, keskijohdolle ja toiminnan kehityksestä vastaaville muutosagenteille suunnattu kurssi, joka käy läpi lean-ajattelun ja SAFe-kehyksen keskeiset periaatteet. SAFe mahdollistaa lean-organisaation toteuttamisen ohjelmisto- ja palvelukehityksessä käytännössä.

Lue lisää

Uhkamallinnus, riskianalyysi ja jatkuvuudenhallinta

Paikka: Verkkokoulutus
Ajankohta: 3.–4.11.2020
Järjestäjä: Tieto-ja viestintätekniikan ammattilaiset, TIVIA ry

Tämä koulutus antaa työkaluja ja hyviä käytäntöjä siihen, miten organisaatiota kohtaavat uhat voidaan tunnistaa ja mallintaa sekä miten niiden välisiä riskejä ja vaikutuksia toiminnan jatkuvuuteen voidaan verrata. Ottamalla uhkamallinnuksen, riskianalyysin ja jatkuvuuden hallinnan osaksi tietoturvatyötä organisaatiosi pystyy tunnistamaan erilaiset uhat, ohjaamaan tietoturvaan käytettäviä resursseja tehokkaasti ja varautumaan kriiseihin paremmin.

Lue lisää

Tietojärjestelmien uusinta- ja hankintaprojektit

Paikka: Helsinki
Ajankohta: 3.–4.11.2020
Järjestäjä: Alma Talent Oy

Koulutuksessa perehdyt kokeneen kouluttajan johdolla tietojärjestelmien vaatimusmäärittelyyn, tarjouspyyntöjen laadintaan sekä tarjousten vertailuun. Lisäksi parannat valmiuksiasi hallita tietojärjestelmän uusinta- ja hankintaprojektin juridisia näkökulmia ja sopimustekniikkaa. Saat myös hyviä vinkkejä toimitusprojektin vaiheistukseen ja hallintaan unohtamatta ketterien projektien erityispiirteitä.

Lue lisää

Dokumenttienhallinnan järjestelmien vertailu

Paikka: Helsinki
Ajankohta: 4.11.2020
Järjestäjä: Alma Talent Oy

Tässä intensiivipäivässä pureudutaan dokumenttien hallintaan järjestelmänäkökulmasta. Dokumenttien ja sisällönhallinnan kehittämisessä pitkään toiminut asiantuntija Juha Anttila IITC:stä käy päivän aikana läpi dokumenttien hallinnan järjestelmiä ja niiden suhdetta muihin järjestelmiin. Intensiivipäivässä kuulet katsauksen sisällön- ja dokumenttienhallinnan ohjelmistomarkkinoihin maailmalla ja Suomessa sekä saat tuntumaa eri järjestelmien vahvuuksista.

Lue lisää

SSL/TLS-varmenteet käytännössä

Paikka: Helsinki/verkkokoulutus
Ajankohta: 5.–6.11.2020
Järjestäjä: Tieturi

Koulutuksessa kertaamme salausteknologioiden perusteet ja opettelemme Secure Sockets Layer/Transport Layer Security (SSL/TLS) -varmenteiden hallinnasta ne asiat, joita jokainen SSL/TLS-sertifikaattien kanssa työskentelevä tarvitsee. Käymme seikkaperäisesti ja käytännönläheisesti lävitse SSL/TLS-protokollan toiminnan ja protokollan eri versioiden erot.

Lue lisää

EC-Council Certified Security Analyst

Paikka: Espoo
Ajankohta: 9.–13.11.2020
Järjestäjä: Arrow ECS Finland Oy

The ECSA course provides you with a real world hands-on penetration testing experience and is a globally accepted hacking and penetration testing class available that covers the testing of modern infrastructures, operating systems and application environments while teaching the students how to document and write a penetration testing report.

Lue lisää

Analytiikan ja tekoälyn perusteet

Paikka: Verkkokoulutus
Ajankohta: 16.–27.11.2020
Järjestäjä: Tieto-ja viestintätekniikan ammattilaiset, TIVIA ry

Yhteiskuntamme digitalisoituu kiihtyvällä tahdilla. Yhä suurempi osa käyttämistämme palveluista ja tekemistämme asioista tapahtuu digitaalisesti, tietokoneiden tai älypuhelinten välityksellä. Tämän seurauksena järjestelmiin tallentuu valtavia tietomassoja. Menestyvät organisaatiot kykenevät hyödyntämään tietomassoja oman toimintansa muokkaamisessa muita tehokkaammin. Datasta ja sen käsittelyyn tarkoitetuista algoritmeista ja niihin liittyvästä osaamisesta on tullut uusi tuotannontekijä.

Lue lisää

VMware vSphere: What’s New [V6.7 to V7]

Paikka: Espoo/etäyhteys
Ajankohta: 16.–18.11.2020
Järjestäjä: Arrow ECS Finland Oy

VMware julkaisi viime viikolla 7 uutta vSphere 7 -kurssia, joista ensimmäinen eli What’s New v6.7 to v7.0 on nyt aikataulutettu. Lisää What’s New -ajankohtia luvassa kysynnän mukaan kesäkuun alkuun ja viimeistään kesälomien jälkeen Q3:lle ja myös Q4:lle, jolloin toivottavasti opiskelu onnistuu myös luokkahuoneessa. Etävaihtoehto on aina tarjolla joka tapauksessa.
Tutustu kurssikuvaukseen ja varaa paikkasi. Muista hyödyntää TIVIAn jäsenalennus.

Lue lisää

SAFe Release Train Engineer

Paikka: Aleksanterinkatu 46 A, Helsinki
Ajankohta: 23.–25.11.2020
Järjestäjä: Nitor Delta Oy

SAFe Release Train Engineer (RTE) -kurssin aikana aikana saat syvällisen ymmärryksen RTE:n roolista ja vastuista SAFe-organisaatiossa. Kurssilla kerrytät osaamista, jota tarvitaan fasilitoitaessa kokonaisvaltaista arvontuottoa ketterässä toimitusjunassa (Agile Release Train). Samalla opit kuinka rakennetaan tehokas toimitusjuna käyttäen palvelevaa ja valmentavaa johtajuutta.

Lue lisää

Certified Ethical Hacker (CEHv10)

Paikka: Verkkokoulutus
Ajankohta: 30.11.–4.12.2020
Järjestäjä: Arrow ECS Finland Oy

Kurssilla opit, miten voit taistella hakkereita vastaan heidän omilla menetelmillään ja keinoillaan. Kurssin päätteeksi tai erikseen sovittavana testipäivänä on mahdollisuus tehdä CEH-sertifiointitesti.

Lue lisää

20764 Administering a SQL Database Infrastructure

Paikka: Sulava-koulutuskeskus, Vuorikatu 14 B, Helsinki
Ajankohta: 30.11.–3.12.2020
Järjestäjä: Sulava Oy

Tule tälle nelipäiväiselle kurssille saamaan tarvittava tieto ja taito SQL Server -tietokannan infrastruktuurin hallinnoinnista kokeneen kouluttajan avulla!

Lue lisää

Tietojärjestelmähankkeen laajuuden mittaus – Scope Manager -koulutus

Paikka: Innopoli 1, Tekniikantie 12, Espoo TAI etäosallistuminen
Ajankohta: 1.–18.12.2020
Järjestäjä: Tieto-ja viestintätekniikan ammattilaiset, TIVIA ry

Tietojärjestelmien kehittämiseltä ja ylläpidolta vaaditaan nopeutta, virheettömyyttä ja edullisuutta. Valitettavan usein yksi tai useampi näistä vaatimuksista jää toteutumatta. Onneksi historia tuntee myös tapauksia, joissa kaikki kolme kovaa vaatimusta ovat toteutuneet – eikä vain yhden osapuolen mielestä vaan todella mittaus- ja vertailudatan avulla todennetusti.

Lue lisää

Hyvä järjestelmäkuvaus

Paikka: Innopoli 1, Espoo tai etäosallistuminen
Ajankohta: 7.–8.12.2020
Järjestäjä: Tieto-ja viestintätekniikan ammattilaiset, TIVIA ry

Tällä kurssilla osallistujat saavat kattavan kokonaiskuvan hyvän järjestelmäkuvauksen rakenteesta ja sisällöstä. He oppivat mm. tuottamaan asiallisia kuvauksia sekä arvioimaan tärkeimpien kuvausten välistä eheyttä ja laatua.

Lue lisää

Business Case käytännössä -verkkokoulutus

Paikka: Verkkokoulutus
Ajankohta: 9.–16.12.2020
Järjestäjä: Tieto-ja viestintätekniikan ammattilaiset, TIVIA ry

Kurssilla opitaan oikeaoppisen Business Casen eli projektin perustelun sisältö. Käydään läpi kustannusten laskenta, hyötyjen arviointi ja hyöty-kustannusanalyysi. Lisäksi opitaan riskien arviointia sekä käsittelemään muut projektin perustelussa tarpeelliset asiat. Lisäksi käydään läpi Business Caseen liittyviä uskomuksia ja riskejä.

Lue lisää