ISEB ISTQB Foundation Certificate -koulutusohjelma

Paikka: Helsinki
Ajankohta: 25.–27.11.2019
Järjestäjä: Tieturi

Koulutuksessa opit ohjelmistotestauksen perusterminologian ja saat valmiudet käyttää eri testaustekniikoita käytännön testausprojekteissa. Kurssin avulla hallitset testausprosessin, standardit sekä käytössä olevien työkalujen perusasiat. Koulutuksen jälkeen hyväksytysti suoritettu ISTQB Foundation -sertifikaatti on osoitus henkilökohtaisesta testausosaamisestasi.

ISEB ISTQB Foundation Certificate in Software Testing on kansainvälinen ohjelmistotestauksen perustutkinto.

Lue lisää

Dokumenttienhallinnan järjestelmien vertailu

Paikka: Helsinki
Ajankohta: 26.11.2019
Järjestäjä: Alma Talent Oy

Tee viisaita investointeja, jotka takaavat tehokkaan dokumenttien hallinnan – tutustu eri järjestelmien ominaisuuksiin ja käyttötarkoituksiin

Yleisesti tunnustettu tosiseikka on, että dokumenttien hallinta ei tule kuntoon pelkästään ostamalla siihen tarkoitettu järjestelmä. Tarvitaan myös paljon työtä, ja organisaation pitää oppia uusia toimintatapoja.

Lue lisää

SIAM® Foundation

Paikka: Helsinki
Ajankohta: 2.–3.12.2019
Järjestäjä: WAKARU PARTNERS OY

Opetuskieli suomi | Materiaalikieli englanti | Sertifiointitentti kyllä | Tenttikieli englanti

SIAM Foundation -valmennuksessa sekä palveluiden tuottajat että asiakkasorganisaatiot oppivat tärkeimmät periaatteet ja käsitteet monitoimittajaverkoston hallinnasta. Kurssin jälkeen osallistujat osaavat toimia tehokkaasti SIAMia hyödyntävässä organisaatiossa, tuntevat SIAMin historian, ydinperiaatteet, toteuttamisvaihtoehdot, toimintatavan omaksumisen sen hyödyt.

Lue lisää

Certified Ethical Hacker (CEHv10)

Paikka: Espoo
Ajankohta: 9.–13.12.2019
Järjestäjä: Arrow ECS Finland Oy

Kurssilla opit, miten voit taistella hakkereita vastaan heidän omilla menetelmillään ja keinoillaan. Kurssin päätteeksi tai erikseen sovittavana testipäivänä on mahdollisuus tehdä CEH-sertifiointitesti.

The Certified Ethical Hacker (C|EH v10) program is a trusted and respected ethical hacking training Program that any information security professional will need.

Lue lisää

Robot Frameworkin perusteet

Paikka: Helsinki
Ajankohta: 10.–11.12.2019
Järjestäjä: Alma Talent Oy

Ota Robot Framework -perusteet haltuun hands-on-kurssilla!

Testiautomaatiolla on tärkeä rooli tuotekehityksen osana ja sen vauhdittajana. Robot Framework on Suomessa ja myös maailmalla erittäin laajalti käytetty avoimen lähdekoodin automaatiokehys. Sen avulla voidaan testit määritellä yksinkertaisella kuvauskielellä, suorittaa ne, ja lopputuloksena saadaan selkeät raportti- ja lokitiedostot.

Lue lisää

Leading SAFe

Paikka: Helsinki
Ajankohta: 11.–12.12.2019
Järjestäjä: Nitor Delta Oy

Leading SAFe -kurssi on johdolle, arkkitehdeille, systeemisuunnittelijoille, toimintasalkun omistajille, keskijohdolle ja toiminnan kehityksestä vastaaville muutosagenteille suunnattu kurssi, joka käy läpi lean-ajattelun ja SAFe-kehyksen keskeiset periaatteet. SAFe mahdollistaa lean-organisaation toteuttamisen ohjelmisto- ja palvelukehityksessä käytännössä. Kurssilla pohditaan myös, miten johtaminen muuttuu ketterässä

Lue lisää

IT-asiantuntijasta kouluttajaksi

Paikka: Helsinki
Ajankohta: 11.–12.12.2019
Järjestäjä: Alma Talent Oy

Miten koulutat muita IT-asioista ymmärrettävästi ja helposti omaksuttavasti?

Moni IT-asiantuntija kouluttaa työssään muita järjestelmistä, digityökaluista tai prosesseista — mutta miten se tehdään innostavasti ja vuorovaikutteisesti? Miten järjestelmän tai työkalun käyttöönotto saadaan tuntumaan helpolta, ja kuinka hallitset samalla myös mahdollista muutosvastarintaa?

Lue lisää

PRINCE2 ® Foundation

Paikka: Helsinki
Ajankohta: 12.–13.12.2019
Järjestäjä: Tieturi

Koulutuksessa perehdyt Prince2-projektihallintamenetelmään uusimman 2017 version mukaisesti. Kurssin käytyäsi osaat hyödyntää tätä projektityön viitekehystä omissa projekteissasi, joko projektipäällikkönä tai projektiryhmän jäsenenä. Tämä Prince2-koulutus valmistaa sinut suorittamaan Prince2 Foundation -sertifioinnin halutessasi.

Tämä koulutus toteutetaan suomeksi, materiaali sekä valinnainen Prince2 Foundation -sertifioitumistesti on englanniksi.

Lue lisää

SAFe DevOps

Paikka: Helsinki
Ajankohta: 16.–17.12.2019
Järjestäjä: Nitor Delta Oy

Kurssin aikana rakennamme yhdessä kokonaisvaltaisen kuvan ja ymmärryksen työn virtauksesta DevOps-ajattelumallin mukaisen organisaation läpi: Jatkuvan tutkinnan (Continuous Exploration) kautta jatkuvaan integrointiin (Continuous Integration), jatkuvaan toimittamiseen (Continuous Deployment) ja tarpeenmukaiseen julkaisuun (Release on Demand).

Käymme läpi SAFen CALMR-lähestymistapaa (culture –

Lue lisää

Tekoälyn tehopäivät

Paikka: Helsinki
Ajankohta: 30.–31.1.2020
Järjestäjä: Tieturi

Tekoälyn tehopäivät -koulutuksen jälkeen tiedät tekoälyn liiketoimintahyödyt ja tunnet tyypilliset tekoälytekniikat. Kaksipäiväisen koulutuksen aikana käymme läpi muun muassa tekoälyn globaalit trendit ja nykytilanteen Suomessa, tutustumme syväoppimiseen ja tyypillisen tekoälyprojektin kulkuun.

Koulutus antaa sinulle valmiudet lähteä toteuttamaan liiketoimintalähtöistä tekoälyprojektia omassa organisaatiossasi.

Lue lisää

Muutosjohtamisen ABC

Paikka: Pääkaupunkiseutu
Ajankohta: 5.2.2020
Järjestäjä: Tieto-ja viestintätekniikan ammattilaiset, TIVIA ry

Miksi kehitystoimenpide ei mene maaliinsa tai uusi tietojärjestelmä jää vajaalle käytölle? Onko muutosvastarinta jotain, minkä murskaaminen vaatii lekaa?

Tavoite

Kurssilla käydään läpi muutosjohtamisen perusteet alkaen muutoksen olemuksen ymmärtämisestä aina muutoksen kohtaamiseen omassa elämässä. Kurssille osallistujat oppivat raivaamaan esteitä

Lue lisää

Business Case käytännössä

Paikka: Pääkaupunkiseutu
Ajankohta: 12.2.2020
Järjestäjä: Tieto-ja viestintätekniikan ammattilaiset, TIVIA ry

Tutkimusten mukaan yli 60 % ERP-projekteista joutuu vaikeuksiin budjetin ylittämisen takia. Tunnetaan tapauksia, joissa yritykset ovat joutuneet selvitystilaan budjettinsa ylittäneiden hankkeiden vuoksi. Useinkaan tämä ei johdu yksinomaan projektinhallinnan ongelmista, vaan projektin valmisteluvaiheessa on tehty pahoja virheitä: kustannukset on aliarvioitu, hyödyt yliarvioitu ja riskit on jätetty käsittelemättä.

Lue lisää

Certified ScrumMaster

Paikka: Technopolis Innopoli 1, Tekniikantie 12, Espoo
Ajankohta: 24.–25.2.2020
Järjestäjä: Tieto-ja viestintätekniikan ammattilaiset, TIVIA ry

Certified ScrumMaster (CSM) -kurssi on kahden päivän oppimistapahtuma, jonka aikana osallistuja syventyy Agilen periaatteisiin sekä Scrum-menetelmän konsepteihin ja käytäntöihin. Koulutuksessa painotetaan vuorovaikutteisuutta ja yhteistyökykyä, ja käytetään vuorotellen erilaisia koulutuselementtejä kuten luentoja, keskusteluja, harjoituksia, pelejä, simulaatioita ja videoita. Kurssi järjestetään yhteistyössä

Lue lisää

Certified Scrum Product Owner (CSPO)

Paikka: Technopolis Innopoli 1, Tekniikantie 12, Espoo
Ajankohta: 12.–13.3.2020
Järjestäjä: Tieto-ja viestintätekniikan ammattilaiset, TIVIA ry

A 2-day training course (both days 9–17) in Espoo organized together by TIVIA and agile42 with coach Lasse Ziegler. The course will lead to a Scrum Alliance CSPO certification. This course is in Finnish.

The Certified Scrum Product Owner (CSPO) class is a two-day learning experience covering the Scrum framework,

Lue lisää

DevOps Fundamentals

Paikka: Helsinki
Ajankohta: 23.–25.3.2020
Järjestäjä: WAKARU PARTNERS OY

DevOps on perusperiaatteidensa puolesta ennen kaikkea kulttuuria ja tapa toimia. Sen tarkoituksena on mahdollistaa erilaisten kehitys- ja tuotantoprosessien tehokas toteuttaminen automatisoidusti teknisiä työkaluja hyväksikäyttäen. DevOps-kulttuurissa työyhteisö työskentelee yhteisen määränpään hyväksi: jokainen henkilö on valmis näkemään vaivaa ja tekemään jotain, mikä

Lue lisää

SAFe Product Manager / Product Owner

Paikka: Helsinki
Ajankohta: 24.–25.3.2020
Järjestäjä: Nitor Delta Oy

SAFe Product Owner / Product Manager -koulutus on suunnattu organisaatiossa sisäisestä tuotteenhallinnasta vastaaville henkilöille. Koulutuksessa käydään läpi oleelliset tiedot ja taidot, joita Lean-Agile -toimintamalli edellyttää tuotehallinnan ja tuoteomistajan tehtävissä.

  • Kesto: 2 päivää
  • Ketterät vaatimukset eli epicit ja käyttäjätarinat ja niiden löytäminen
  • Tuotteen työjonon muodostaminen,
Lue lisää

Software Product Management Training

Paikka: Helsinki
Ajankohta: 1.–3.4.2020
Järjestäjä: Tieto-ja viestintätekniikan ammattilaiset, TIVIA ry

Software Engineering Leadership (SEL) is one of the key roles in digital service and platform business. The Software Product Management (SPM) is strategic role translating Software Product Management (SPM) excellence is recognized as a key success factor for modern digital service,

Lue lisää

SPM Training Excellence Level Product Strategy

Paikka: Helsinki
Ajankohta: 4.–6.5.2020
Järjestäjä: Tieto-ja viestintätekniikan ammattilaiset, TIVIA ry

Based on the big success of ISPMA-based SPM Foundation Level Trainings, which have been available since early 2012, and the wishes of many training participants, ISPMA has extended its Curriculum with syllabi for four Excellence Level Trainings. These trainings focus on methods and their practical application,

Lue lisää

ITIL® Continual Service Improvement

Paikka: Helsinki
Ajankohta: 6.–8.5.2020
Järjestäjä: WAKARU PARTNERS OY

IT Infrastructure Library® (ITIL®) on globaalisti hyödynnetty IT-alan parhaista käytännöistä koottu viitekehys IT-palvelutuotannon hallintaan ja johtamiseen. ITILin prosessimainen palvelunhallinnan viitekehys on reaalimaailmassa toimivista käytännöistä, toimintamalleista ja prosesseista muodostuva kokonaisuus, jota valtaosa IT-organisaatioista hyödyntää mailmanlaajuisesti. ITIL on palveluelinkaarimallin mukaiseksi järjestynyt kokonaisuus,

Lue lisää