TIVIA ry | Finnish Information Processing Association

Tietosuoja kilpailuetuna nyt ja tulevaisuudessa

Rekisteröitymiset ovat suljettu

Tule kuulemaan käytännönläheinen esitys siitä, mihin jokaista koskeva tietosuojalainsäädäntö perustuu, mitä siinä tulee ottaa huomioon ja miten tietosuojan lainsäädäntö on muuttumassa. Näkökulmana asiaan on myös koko ajan yleistyvä IoT-maailma. Asiaa valottaa kaksi asiantuntijaa. Tilaisuus järjestetään hotelli Radisson Blu Aleksanterissa (Albertinkatu 34) 29.3.2023 klo 17 alkaen. Tilaisuuden jälkeen pidetään TIVIA Uusimaa ry:n sääntömääräinen kevätkokous alkaen aikaisintaan klo 18. Kevätkokoukseen lähetetään erillinen kutsu viimeistään kaksi viikkoa ennen kokousta. Tarjoilujen vuoksi pyydämme ilmoittautumaan tilaisuuteen etukäteen.


Tilaisuuden alustava ohjelma

17:00 Kahvitarjoilu
Alustukset:
Lakimies Tuomas Huokuna
Konsultti Paula Miinalainen
18:00 TIVIA Uusimaa ry:n sääntömääräinen kevätkokous
19:00 Kevyt illallinen ja keskustelua


Lakimies Tuomas Huokuna käy läpi tulevaa lainsäädäntöä (mm. datasääntely) ja niitä periaatteita, joiden avulla ja mukaan tietosuojaa tulee toteuttaa, ja millaisia mahdollisuuksia sääntely ja sen kehittyminen tuovat liiketoimintaa mahdollistavana tekijänä. Esityksessä käydään läpi tulevan sääntelyn isoja linjoja ja mahdollisuuksia liiketoiminnalle sekä sitä, miten yhtiössä voidaan toteuttaa oletusarvoisen ja sisäänrakennetun tietosuojan periaatteita.


Konsultti Paula Miinalainen käsittelee EU:n tietosuoja-asetusta (GDPR) rekisterinpitäjän näkökulmasta ja kertoo mitä rekisterinpitäjän vastuut ja velvoitteet merkitsevät käytännössä. Mitä pitää tehdä ja mistä laiminlyönneistä on tullut sakkoja?  Esimerkkejä esineiden internetistä (IoT).


Paula Miinalainen auttaa rekisterinpitäjiä toteuttamaan GDPR:n vaatimukset lisäarvoa tuottavalla tavalla. Paula on pitkänlinjan ICT-ammattilainen, jolla on vuosikymmenien aikana kertynyt ammattitaito tietojärjestelmien rakentamisessa. Järjestelmien luotettavuus ja laatu ovat hänen painopistealueitaan, näin ollen erikoistuminen GDPR:n käytännön soveltamiseen on luonteva jatkumo hänen yrittäjäurallaan. Hän on kirjoittanut pk-yrityksille ja yhdistyksille suunnatun käytännön läheisen oppaan ”Opas EU:n tietosuoja-asetuksen pykäläviidakkoon” ja pitänyt luentoja sekä tietoiskuja aiheesta.


Tuomas Huokuna (lakimies LLM, CIPP-E) työskentelee informaatioteknologian palveluja tuottavan yritysryhmän tietosuojavastaavana ja sopimusjuristina. Päivittäiseen tehtäväkenttään kuuluvat haastavien tietojenkäsittelytilanteiden ja -vastuiden kuvaaminen sopimuksellisesti ja henkilötietojen suojaamisen hahmottaminen sekä erilaisten tietoteknisten ratkaisujen yhteensovittaminen lainsäädännön vaatimusten kanssa. Huokuna tutkii yksityisyyteen liittyviä asioita myös Itä-Suomen yliopiston väitöskirjatutkijana.

Tapahtuma on TIVIA Uusimaa ry:n jäsenille. Voit liittyä yhdistyksen jäseneksi saman tien ja osallistua tapahtumaan. Klikkaa ilmoittautumissivun oikeassa yläkulmassa olevaa vaalean vihreää nappulaa ”Liity jäseneksi” ja liity!

--- 

Kevätkokouksen esityslista

1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen järjestäytyminen
– kokouksen puheenjohtajan valinta
– kokouksen sihteerin valinta
– valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus, ja tilintarkastajan lausunto
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta
7. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
8. Yhdistyksen sijoitussuunnitelman tilannekatsaus
– Hyväksytään hallituksen esitys yhdistyksen sijoitussuunnitelman päivityksestä
9. Käsitellään muut asiat, jotka on toimitettu hallitukselle osoitetulla kirjallisella ilmoituksella yhdistyksen sääntöjen mukaisesti
10. Kokouksen päättäminen

Päivämäärä ja aika
keskiviikkona
29. maaliskuuta 2023
17.00 19.00 Europe/Helsinki
Sijainti

TIVIA Uusimaa

Suomi
yhdistyspalvelut@tivia.fi
Hanki reittiohjeet
Järjestäjä

TIVIA Uusimaa

yhdistyspalvelut@tivia.fi
JAA

Selvitä, mitä ihmiset näkevät ja sanovat tästä tapahtumasta, ja liity keskusteluun.