TIVIA ry | Finnish Information Processing Association

Tiedonhallintamalli ja kokonaisarkkitehtuuri käytännönläheisesti

Rekisteröitymiset ovat suljettu

Koulutuksessa opit luomaan tiedonhallintamallin ja käyttämään kokonaisarkkitehtuuria systemaattisesti sen rakentamisen apuna. Kurssilla työskennellään kokonaisarkkitehtuurin viitekehyksen tukemana ja tutustutaan keskeisiin tiedonhallintamallissa kuvattaviin asioihin ja kuvaustapoihin. Koulutuksen jälkeen ymmärrät mitkä ovat tietohallintamallin keskeiset tavoitteet ja miksi kokonaisarkkitehtuuria tarvitaan sen rakentamisessa. Kurssilla käytetään JHS 179 -viitekehystä rakentamisen tukena ja hyödynnetään sen tarjoamia välineitä tiedonhallintalain edellyttämien kuvausten luomisessa.

Tiedonhallintalaki, laki julkisen hallinnon tiedonhallinnasta (906/2019) sekä siihen liittyvät lait tulivat voimaan 1.1.2020. Laki edistää tiedonhallinnan yhdenmukaistamista, tietoturvallisuutta ja digitalisointia viranomaistoiminnassa.

Koh­de­ryh­mä

Tämä koulutus sopii henkilöille, jotka osallistuvat tiedonhallintamallin luomiseen ja sen taustalla tehtävään kokonaisarkkitehtuurityöhön. Kurssin kohderyhmää ovat mm. julkishallinnon työntekijät, asiantuntijat, toiminnan kehittäjät ja tietohallinnon työntekijät sekä kokonaisarkkitehtuurityötä avustavat IT-toimittajien arkkitehdit, määrittelijät ja projektipäälliköt.

Esi­tie­dot

Ei varsinaisia esitietovaatimuksia. Kokonaisarkkitehtuurin perusperiaatteiden osaaminen sekä ArchiMate- ja UML -kuvauskielien ymmärrys helpottavat omaksumista. Kurssilla käydään kuitenkin näitä tarvittavilta osin läpi.

Kurssin sisältö

Tie­don­hal­lin­ta­lain vaa­ti­muk­set

 • Mitä lailla halutaan saavuttaa?
 • Lain pääkohdat ja vaatimukset sekä aikataulu
 • Tiedonhallintayksikön tehtävät

Tie­don­hal­lin­ta­mal­lin laa­ti­mi­nen

 • Tiedonhallintamallin keskeiset osat ja tehtävät
 • Miten työ kannattaa organisoida?
 • Suunnittelu ja kuvausvelvoitteet

Yh­teen­toi­mi­vuu­den var­mis­ta­mi­nen

 • Eurooppalaine yhteentoimivuuden viitekehys (EIF)
 • Tietomääritysten harmonisointi
 • Yhteentoimivuusalusta

Or­ga­ni­saa­tion ko­ko­nai­sark­ki­teh­tuu­ri­läh­töi­nen toi­min­nan ke­hit­tä­mi­nen

 • Miten kokonaisarkkitehtuuria hyödynnetään työssä?
 • Arkkitehtuurin eri tasot
 • Julkishallinnon suositus JHS 179

Kokonaisarkkitehtuurin suunnitteluprosessi käytännössä

 • Suunnitteluprosessi: suunnittelun valmistelu, nykytilan analysointi, tavoitetilan suunnittelu, toimeenpanon suunnittelu
 • Vinkkejä työskentelyyn

Ko­ko­nai­sark­ki­teh­tuu­rin ku­vaa­mi­nen

 • Tiedonhallintakartan osat
 • Kokonaisarkkitehtuurin kuvaustapoja
 • ArchiMate -mallinnuskielen pääelementit

Toiminta-arkkitehtuurin kuvaaminen

 • Organisaation ja sidosryhmien kuvaaminen
 • Mitä ovat palvelut sekä tehtävät ja miten ne kuvataan?
 • Prosessien kuvaaminen BPMN-kuvauskielellä (JHS 152)
 • Prosessien välisen vuorovaikutuksen kuvaaminen

Tietoarkkitehtuurin kuvaaminen

 • Päätietoryhmien ja käsitemallin kuvaaminen  
 • Tietoaineistojen ja tiedon elinkaaren kuvaaminen
 • Prosessien ja tiedon välisen riippuvuuksien kuvaaminen
 • Tiedon omistajuuden periaatteet

Tietojärjestelmäarkkitehtuurin kuvaaminen

 • Loogisen tietojärjestelmäarkkitehtuurin jäsennys ArchiMate-kaaviolla
 • Tietojärjestelmien välisen vuorovaikutuksen ja rajapintojen kuvaaminen
 • Tietojärjestelmien, -varantojen ja prosessien yhteyksien kuvaaminen

Teknologia-arkkitehtuurin suunnittelu

 • Teknologiapalvelujen kuvaus

Tie­to­tur­va­jär­jes­te­ly­jen ku­vaa­mi­nen

 • Eri näkökulmat tietoturvaan
 • VAHTI 100 soveltamis- ja arviointikehikko
 • Tietoturvajärjestelyiden dokumentoiminen

Kurssin arvostelut

 • Rento, mutta asiallinen ja hyvin tiivistetty koulutus.
 • Kouluttaja osasi kertoa hyvin konkreettisia esimerkkejä KA-työstä.
 • Oikeita asioita korostettiin sopivasti.
 • Kiitoksia hyvästä koulutuksesta!

Osallistumismaksu

Jäsenhinta koskee TIVIA-yhteisön henkilöjäseniä sekä yhteisöjäsenten henkilökuntaa.

 • Jäsenhinta 1 317,50 €
 • Normaalihinta 1 550 €

Kaikkiin hintoihin lisätään alv 24 %.

Jos et vielä ole TIVIA-yhteisön jäsen, liity nyt ja osallistu koulutukseen jäsenetuhintaan (jäsenmaksut 20–65 €)! Tutustu myös yritysjäsenyyteen!

Peruutusehdot

Mikäli perut koulutuksen alle 14 päivää ennen koulutuksen alkua, perimme osallistumismaksusta 50 %. Jos perut koulutuksen alle 7 päivää ennen koulutuksen alkua, perimme osallistumismaksun täysimääräisenä. Mikäli et saavu koulutukseen, veloitamme koko osallistumismaksun sekä mahdolliset ennakkoon tilatut testit.

Pidätämme oikeuden muutoksiin kansainvälisten koulutuskumppaniemme koulutusten suhteen. Näiden koulutusten osalta olemme sinuun yhteydessä pian ilmoittautumisesi jälkeen.


Päivämäärä ja aika
tiistaina
8. maaliskuuta 2022
Alkaa - 9.00
keskiviikkona
9. maaliskuuta 2022
Päättyy - 16.30 Europe/Helsinki
Sijainti

Helsinki / Verkossa

Suomi
--Helsinki / Verkossa--
Hanki reittiohjeet
Järjestäjä

Tieturi Oy

--Tieturi Oy--
0104321001
JAA

Selvitä, mitä ihmiset näkevät ja sanovat tästä tapahtumasta, ja liity keskusteluun.