TIVIA ry | Finnish Information Processing Association

Pilvipalvelujen rooli kasvaa IT-alalla

Rekisteröitymiset ovat suljettu

Pilviä näkyvissä? Pilvilaskenta on ajatusmalli, jossa mahdollistetaan verkkopohjainen pääsy skaalautuviin ja joustaviin fyysisiin tai virtuaalisiin jaettavissa oleviin resursseihin. Asiakkaat hallitsevat pilvipalveluiden resurssien käyttöä nykyisin myös itse, tarvepohjaisesti ja strategisesti.  

Suomessa on käytössä kansallisia, kansainvälisiä ja hybridipilviä. Ala on ollut hyvin IT-painotteinen ja sitä on kuvailtu pitkälti englanninkielisellä termistöllä. Pilvipalveluiden yleistyessä niihin liittyvä hankintatoimi ja sääntely tarvitsevat yhtenevää kotimaista sanastoa. Julkaisemme nyt pilvipalveluiden sanaston kaksikielisenä versiona (englanti ja suomi). Koko pilvilaskentaa käsittelevä standardisarja päivittyy samalla.  

Tervetuloa webinaariimme, jossa keskustellaan alan termistöstä ja niiden käyttökohteista yrityksissä ja julkishallinnossa. Pilvipalveluteknologioiden standardointia seuravan ryhmän SFS/SR 313 Uudet IT-alueet puheenjohtaja Tuomas Nurmela kertoo alan standardointityöstä sekä pilvipalveluliiketoiminnasta yleisemmin. Julkispuolen pilviä raottaa Sami Orakoski Amazonilta (AWS).


Ohjelma

Tilaisuuden johdanto ja SFS:n esittely
Meri Valtiala, asiantuntija, SFS

Pilvi- ja reunapalvelujen strateginen merkitys EU- ja kansainvälisellä tasolla ISO/IEC JTC 1:n teettämän JETI-kyselyn ja EU-roadmapin pohjalta
Tuomas Nurmela, Lead Technology Advisor, Fujitsu

Pilvipalveluliiketoiminta julkisella sektorilla Suomessa
Sami Orakoski, Head of Finland and Baltics, Public Sector, Amazon Web Services (AWS)

Loppuun on varattu aikaa kysymyksille ja keskustelulle. 

Päivämäärä ja aika
tiistaina
23. toukokuuta 2023
10.00 12.00 Europe/Helsinki
Sijainti

Verkossa

Järjestäjä

Suomen Standardisoimisliitto SFS ry

--Suomen Standardisoimisliitto SFS ry--
JAA

Selvitä, mitä ihmiset näkevät ja sanovat tästä tapahtumasta, ja liity keskusteluun.