2023 on TIVIAn 70-vuotisjuhlavuosi – lue lisää ja tutustu juhlavuoden esitteeseemme!

TIVIA ry | Finnish Information Processing Association

                                   

ISTQB Sertifiointikoe Helsinki 26.8.2022

Rekisteröitymiset ovat suljettu

Sertifikaattikoe on ISTQB koe ja sitä valvoo FiSTB:n edustaja. Sertifiointikokeissa käytetään virallisesti katselmoituja ja hyväksyttyjä koekysymyksiä. Jokainen järjestettävä koe on yksilöllinen, mutta niissä saattaa esiintyä samoja kysymyksiä.

Kysymykset

Kokeessa on monivalintakysymyksiä, joissa yleensä kussakin on vain yksi oikea vastaus. Oikeasta vastauksesta saa yhden pisteen. Välillä on myös kysymyksiä, joissa kysytään 2 tai 3 oikeaa vastausta, mikä mainitaan erikseen. Joissakin kokeissa voi tulla myös useampi kuin 1 piste per kysymys. Lisäksi Expert-kokeissa osa kysymyksistä ovat essee-kysymyksiä, jotka kirjoitetaan tietokoneella. Vääristä vastauksista pisteitä ei vähennetä. Osallistuja, joka saa vähintään 65% kysymyksistä oikein, läpäisee sertifiointikokeen.


Kokeen kesto

Kokeen kesto vaihtelee koetyypistä riippuen. Kokelaat, jotka eivät puhu kokeen kieltä äidinkielenään saavat 25% lisäaikaa.  Kts. taulukko. Koe-aika minuuteissa löytyy kokeen ISTQB sivulla olevasta “Exam Structure” taulukosta. 
Dysleksiaa sairastavat saavat 30 min lisäaikaa kokeeseen (muista valmistautua esittämään lääkärintodistus koepaikalla).


Esiehdot

ISTQB® Certified Tester Foundation Level kokeessa ei esitietovaatimuksia. Kaikissa muissa kokeissa esiehtona ISTQB® Certified Tester Foundation Level sertifikaatin suoritus. Expert tason kokeessa esiehtona lisäksi 1,5-3 vuoden käytännön testauskokemusta.


Välineet

Kokelaat voivat käyttää kokeessa sanakirjaa (ei elektroninen) sekä yksinkertaista taskulaskinta (ei ohjelmoitava) jotka kokeen valvoja tarkistaa ja hyväksyy ennen kokeen alkua. Kokelaat saavat käyttää kokeissa myös FiSTB:n sivuilla julkaistua sanastoa, jossa ei ole termien selityksiä mukana. Muita apuvälineitä, esim. kännykkää, syllabusta tai kurssimateriaalia, ei saa kokeessa käyttää.


Muuta huomioitavaa

Muista ottaa mukaan kuvallinen henkilöllisyystodistus!

Kokeet, joiden esitietovaatimuksena on Perustason sertifikaatti: Muista ottaa mukaan Perustason sertifikaatti mukaan koetilaisuuteen!

Jatkotason koe olettaa sujuvan Perustason termien käytön. Ole hyvä ja lue ennen koetta Perustason Syllabus, vastaava Jatkotason Syllabus sekä sanasto (Glossary) ja tee harjoituskoe tutustuaksesi kokeen muotoon. Opiskelu-ja harjoitusmateriaalin löydät ISTQB sivuilta: https://www.istqb.org/certification-path-root/why-istqb-certification.html

Lisätiedot ja kokeiden tarkemmat kuvaukset: 
ISTQB-sertifiointi - Fistb

Jatko- ja expert-tason kokeisiin pitää ilmoittautua viimeistään 21 vrk ennen koepäivää ja perustason kokeisiin viimeistään 14 vrk ennen koepäivää. Sen jälkeen voit kysyä jäljelle jääneitä vapaita peruutuspaikkoja osoitteessa ilmoittaudu (at) tivia.fi. Huomioithan, että ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tehdystä peruutuksesta perimme 50 % osallistumismaksusta. Peruuttamatta jätetyistä ilmoittautumisista perimme koko osallistumismaksun. Peruutusilmoitukset vastaanotetaan ainoastaan sähköpostitse osoitteeseen ilmoittaudu (at) tivia.fi .

Jos on kysymyksiä kokeesta, ota yhteyttä: ilmoittaudu (at) tivia.fi.


___________________________________________________________________________________


The certification exams are for ISTQB exams and are supervised by an FiSTB representative. Exams are made up of formally reviewed and approved exam questions. Every exam is unique, though they may contain the same individual questions.


Questions

The exam consists of multiple-choice questions for which usually only one answer, worth one point, is correct. Sometimes there are questions that have 2 or 3 correct answers, but that will be mentioned separately. Some exams may also come with more than 1 point per question. In Expert exams some of the questions require essay answers that are written on a computer. No points are deducted for wrong or missing answers.  A participant needs at least 65% of the points to pass the certification exam. The certificate is granted by FiSTB. 

 

Exam duration

Exam duration depends on exam type. Participants who do not speak exam language as native language will get 25% more time. Refer to table above. Exact exam duration is found from ISTQB exam page in “Exam Structure” table.

People with dyslexia get 30 minutes extra time for the test (be prepared to present a medical certificate at the exam). 

 

Prerequisites

There are no prerequisites for the ISTQB® Certified Tester Foundation Level exam. In all other exams, the ISTQB® Certified Tester Foundation Level certificate is required. Expert level exams require additionally 1.5-3 years of practical testing experience.

 

Material

Dictionaries (not electronic) and non-programmable pocket calculators can be used during the exam after inspection by the proctor. Participants may also use the glossary published on the FiSTB website, that does not include word explanations. Usage of other material, e.g. cellphone or any written material (including syllabus and course notes) is forbidden during the exam.


Other notes

Please be prepared to show your official ID (e.g. passport or driver’s license).

Exams that require a basic level certificate: Remember to bring your Basic level certificate to the exam!

You can find study and exercise material on the ISTQB website: https://www.istqb.org/certification-path-root/why-istqb-certification.html

ISTQB® is responsible for ISTQB® Certified Tester-certifications which are based on public Syllabus, Glossary and to common exam rules. There are also sample questions available, which you can read before the exam.


You need to register Foundation level at least 14 days before the exam and for Advanced and Expert level 21 days before the exam. After that you can ask free seats from ilmoittaudu (at) tivia.fi Please note that the registration is binding. You may cancel your registration up to 21 days before the exam, after that the cancellation fee is 50% of the exam fee. If the registration has not been cancelled we will charge the whole exam fee. Please email your cancellation request to ilmoittaudu (at) tivia.fiPäivämäärä ja aika
perjantaina
26. elokuuta 2022
9.00 11.30 Europe/Helsinki
Sijainti

Airbus Defence and Space Oy

Hiomotie 32
00380 HELSINKI
Suomi
--Airbus Defence and Space Oy--
Hanki reittiohjeet
Järjestäjä

TIVIA ry

-
tivia@tivia.fi
JAA

Selvitä, mitä ihmiset näkevät ja sanovat tästä tapahtumasta, ja liity keskusteluun.