TIVIA ry | Finnish Information Processing Association
Vuoden 2015 TVT-opettajat

Vuoden 2015 TVT-opettajiksi ehdotettiin 24 opettajaa, 3 korkea-asteelta, 6 toiselta asteelta ja 15 perusasteelta. Vuoden 2015 korkea-asteen TVT-opettajaksi valittiin tietotekniikan yliopisto-opettaja Antti Ekonoja Jyväskylän yliopiston Informaatioteknologian tiedekunnasta ja perusasteen TVT-opettajiksi valittiin luokanopettajat Mari Muinonen ja Marja-Leena Bilund Mikkelin Rantakylän yhtenäiskoulusta. Kilpailun tuomaristona toimi IT-kouluttajat ry:n hallituksen jäsenistä koottu tuomaristo.

Kuvassa vasemmalta Tero Toivanen, Eija Kalliala, Antti Ekonoja, Marja-Leena Bilund, Mari Muinonen ja Minna Stormi.

Vuoden 2015 TVT-opettajiksi ehdotettiin 24 opettajaa, 3 korkea-asteelta, 6 toiselta asteelta ja 15 perusasteelta. Vuoden 2015 korkea-asteen TVT-opettajaksi valittiin tietotekniikan yliopisto-opettaja Antti Ekonoja Jyväskylän yliopiston Informaatioteknologian tiedekunnasta, toisen asteen TVT-opettajaksi valittiin Turun Lyseon lukion historian, yhteiskuntaopin ja psykologian lehtori Minna Stormi ja perusasteen TVT-opettajiksi valittiin luokanopettajat Mari Muinonen ja Marja-Leena Bilund Mikkelin Rantakylän yhtenäiskoulusta. Kilpailun tuomaristona toimi IT-kouluttajat ry:n hallituksen jäsenistä koottu tuomaristo.

Korkea-aste, Antti Ekonoja, Jyväskylän yliopiston Informaatioteknologian tiedekunta, tietotekniikan yliopisto-opettaja

Perustelu: Antti Ekonoja opettaa koulutusteknologiaa opettajille ja opettajiksi opiskeleville. Hän kuuntelee opiskelijoitaan ja oppii heidän tuotoksistaan. Opetusjärjestelyt ja oppimistehtävät tukevat yhteisöllisyyttä ja mahdollistavat etäopiskelun. Oppimisessa  korostuu pedagogisuus ja osaamisperusteisuus niin, että opiskelijoiden pedagoginen ajattelu kehittyy opettajajohtoisesta opettamisesta kohti oppijakeskeistä oppimista ja yhteisoppimista. Opiskelijat oppivat itsearvioinnin ja vertaisarvioinnin merkityksen oman oppimisensa arvioinnissa.

Toinen aste, Minna Stormi, Turun lyseon lukion historian, yhteiskuntaopin ja psykologian opettaja

Perustelu: Minna Stormi käyttää monipuolisesti tieto- ja viestintätekniikkaa oppitunneillaan ja opiskelijat tekevät itse mahdollisimman paljon. Hän on lukionsa ensimmäisiä Abitin käyttöönottajia ja opasti muita opettajia sähköisen kokeen pitämisessä. Syksyllä hän piti kaikille lukion ensimmäisen vuoden opiskelijoille puolikkaan lukiokurssin laajuisen perehdytyksen lukiossa tarvittaviin tvt-taitoihin. Mukana tunneilla olivat hänen luotsaamansa kakkosvuoden digitutorit. Lukion TVT-vastaavana hän on luonut sähköistä opettajanhuonetta Office365:een ja toiminut aktiivisesti lukion reaaliopettajien sähköiset kokeet -projektissa.

Perusaste, luokanopettajat Mari Muinonen ja Marja-Leena Bilund, Mikkelin Rantakylän yhtenäiskoulu

Perustelu: Mari Muinonen ja Marja-Leena Bilund kehittävät teknologian opetuskäyttöä koulussaan ja opettavat ja ohjaavat muita opettajia tvt-taidoissa. Heidän työskentelynsä rohkaisee muita opettajia osaamisen jakamiseen ja tiimityöhön. Tvt ei ole itsetarkoitus – kaiken perustana on hyvä yhteisöllinen oppiminen ja oppilaiden vastuu oppimisestaan, jolloin he innostuvat ja rohkaistuvat kokeilemaan ja luomaan itse oppimateriaalia. Opetus viedään ulos luokasta ja verkostoidutaan paikallisten yritysten ja organisaatioiden kanssa. Rantakylän koulu on valittu Google for Education -pilottikouluksi, ja Mari Muinonen ja Marja-Leena Bilund toimivat myös Google-opettajina. He molemmat työstävät digitaaliseen oppimiseen liittyviä väitöskirjojaan.

Alkuperäinen uutinen: itko.tivia.fi/vuoden-2015-tvt-opettajat-palkittu

 

kategoriassa Uutiset
Jaa tämä kirjoitus
Tunnisteet
Arkistoi