TIVIA ry | Finnish Information Processing Association
Tule Suomen ICT-ympäristön kehittäjäksi – hae TIVIAn hallitukseen!

TIVIA jäsenyhdistyksineen on tärkeä toimija suomalaisessa ICT-ympäristössä, verkottajana, kehittäjänä, toiminnan kanavoijana ja vaikuttajana. Siksi TIVIA tarvitsee hyvän hallituksen, jonka jäsenillä on uudistustahtoa sekä näkemystä tieto- ja viestintätekniikan tarpeista ja mahdollisuuksista nyt ja tulevaisuudessa. Oletko sinä sellainen?

Hallituksessa voit vaikuttaa niin TIVIAn toimintaan kuin koko alan kehittymiseen, laittaa itsesi likoon ja hyödyntää omaa erityistä osaamistasi ja verkostojasi. Voit laittaa kykysi ja energiasi hyvään käyttöön! Ihmiset ovat meille tärkeintä - ikä, sukupuoli, yritys- tai yhdistystausta ovat toissijaisia.

Millaista hallitustyöskentely on?

Hallitus kokoontuu noin kymmenen kertaa vuodessa. Hallituksen tehtävänä on strategian, toimintasuunnitelman ja talousarvion toteutuman ja tulosten seuranta. Hallitukselta odotetaan yhteydenpitoa muiden toimialaan vaikuttavien tahojen kanssa ja ICT-alan kehittämistä. Perinteisesti TIVIAn hallitus toimi myös TIVIAn omistaman TIVIA Infuture Oy:n ja Tietotekniikan tutkimussäätiön hallituksena. Lisätietoja hallituksen toiminnasta antavat:
  • TIVIAn hallituksen 2020 puheenjohtaja Juha Lappi, puh. 044 528 0892
  • TIVIAn toimitusjohtaja Jussi Nissilä, puh. 040 522 0720.


Hakeudu ehdokkaaksi

TIVIAn hallitukseen haetaan syksyllä 2020 neljää jäsentä kaksivuotiskaudelle ja puheenjohtaja yksivuotiskaudelle. Kaikki TIVIA-yhteisöön eli mihin tahansa TIVIAn jäsenyhdistykseen kuuluvat jäsenet voivat hakeutua ehdokkaiksi.

Hakeudu ehdokkaaksi lähettämällä hakemuksesi 28.9.2020 mennessä sähköisen lomakkeen kautta.

Hakemuksesi hallituksen jäseneksi sisältää:

  • perusteluja ehdokkuudelle
  • ehdokkaan tavoitteet TIVIAn hallituksessa
  • kuvaus ehdokkaasta; CV tai linkki vastaavaan LinkedIn profiiliin ja mahdollinen toiminta TIVIAssa tai sen jäsenyhdistyksessä
  • ehdokkaan itsensä esille haluamat muut tiedot
  • suostumus toimimaan Infuture Oy:n hallituksen jäsenenä
  • suostumus toimimaan Tietotekniikan tutkimussäätiö sr:n hallituksen jäsenenä

Lopullinen valinta tapahtuu TIVIAn syysliittokokouksessa 24.10.2020. Lista kaikista ehdotetuista ehdokkaista ja vaalivaliokunnan ehdotus hallituksen kokoonpanosta lähetetään jäsenyhdistyksille ja liittokokousedustajille syysliittokokouskutsun mukana.

Hakemukset ovat julkisia.

Lisätietoja

TIVIAn vaalivaliokunnan puheenjohtaja
Iikka Kupari puh. 040 517 5801, iikka.kupari(at)ulapland.fi

Jaa tämä kirjoitus
Arkistoi