TIVIA ry | Finnish Information Processing Association
TIVIAn uusi ilme vauhdittaa muutoksia toiminnassa

Tietotekniikan liitolla on uusi nimi ja ilme. Uusi nimemme, TIVIA, tuo mukanaan myös uudet toimintatavat.

TIVIA Tietopalsta  ||  Tietoviikko 25.4.2014

Tietotekniikan liitolla on uusi nimi ja ilme. Uusi nimemme, TIVIA, tuo mukanaan myös uudet toimintatavat. Koko maailma on digitalisoitumassa kovaa vauhtia ja ICT valtaa alaa myös muiden toimialojen sisällä. Ilman vahvaa ICT-osaamista eivät pärjää yksilöt eivätkä yritykset. Tavoittelemme jäseniksemme yhä enemmän myös uusia tietotekniikan ammattilaisia, jotka ovat päätyöltään ehkä jonkun muun toimialan osaajia, mutta joiden täytyy työssään hyödyntää tietotekniikkaa laajasti.

TIVIAn, eli tieto- ja viestintätekniikan ammattilaiset ry:n päätehtäviä ovat tietotekniikan ja viestinnän ammattilaisten osaamisen kehittäminen, verkostoitumisen parantaminen ja yhteiskunnallinen vaikuttaminen.

Nyt toimintatapoja muokataan uuden internet of everything -ajattelun mukaiseksi, sillä tulevaisuudessa kaikki ihmiset, esineet, prosessit ja data on kytketty verkkoon.

TIVIAn uusi suunta tuo uusia nuoria jäseniä, jotka eivät juuri arvosta perinteistä yhdistystoimintaa ja siihen kuuluvia kokouksia ja pöytäkirjoja. Siksi rakennammekin vahvan läsnäolon sosiaalisen median verkostoihin, ja luomme sitä kautta yhteistoimintaa.

Muutosta ehdittiin kypsytellä pitkään. TIVIAn asema ja tehtävä ovat muuttuneet etenkin viime vuosina, mutta myös käytännön asiat vaikuttivat päätökseen. Aiemmin käytetty lyhenne TTL sekoittui usein työterveyslaitokseen, ja hankaloitti siksi kommunikaatiota. Myös liitto-termin käyttö aiheutti sekaannuksia, sillä moni assosioi meidät ammattiyhdistyksiin.

Kattojärjestönä tehtävämme on edesauttaa jäsenyhdistystemme toimintaa ja tuottaa niille hyödyllisiä palveluita ja korkealaatuista sisältöä, jotta ne säilyvät elinvoimaisina ja saavat uusi jäseniä. Se on elinehtomme. Pyrimme edesauttamaan myös uusien yhdistysten perustamista, esimerkiksi pelialalle. Meillä on voimaa ja kykyä auttaa uusia aloja, ja haluamme tukea niiden kehitystä.

Pidämme erityisesti ohjelmointiosaamisen kehittämistä tärkeänä, sillä suuren ulkoistusbuumin myötä ohjelmisto-osaaminen uhkaa hävitä Suomesta. Suomesta löytyy kuitenkin paljon potentiaalia olla ohjelmistokehittämisen luvattu maa, ja haluamme osallistua voimakkaasti sen mahdollistamiseen.

Esa Korvenmaa
General Manager, Cisco
hallituksen puheenjohtaja, TIVIA

kategoriassa Uutiset
Jaa tämä kirjoitus
Tunnisteet
Arkistoi