TIVIA ry | Finnish Information Processing Association
TIVIA-yhteisön jäsenten tapaaminen Taneli Tikan kanssa Tiedolla

TIVIA-yhteisöön kuuluvalla on mahdollisuus verkostoitua, vaihtaa tietoja ja kokemuksia alan ammattilaisten kanssa tapahtumissa, koulutuksissa, sosiaalisessa mediassa ja muissa erilaisissa yhteyksissä, kuten tässä tapaamisessa Taneli Tikan, Vice President & Head of Industrial Internet @ Tieto PLc, kanssa.


Olli Muukka, Taneli Tikka, Maaret Virtanen ja Kari Klemetti

TIVIA-yhteisöön kuuluvalla on mahdollisuus verkostoitua, vaihtaa tietoja ja kokemuksia alan ammattilaisten kanssa tapahtumissa, koulutuksissa, sosiaalisessa mediassa ja muissa erilaisissa yhteyksissä, kuten tässä tapaamisessa Taneli Tikan, Vice President & Head of Industrial Internet @ Tieto PLc, kanssa.

Kolme jäsenkampanjamme voittajaa sai kutsun tulla tapaamaan Taneli Tikkaa 22.6. Tiedon nykyiseen pääkonttoriin Aku Korhosen tielle. Agendalla oli tutustuminen nykyisten tilojen muutoksiin, IoT-tiloihin, uusiin teknologioihin sekä kuulla Taneli Tikan matkasta nykypäivään.

Taneli Tikka kiinnostui ohjelmoinnista jo 6-vuotiaana. Opintojen jälkeen työelämään on kuulunut Nokiaa ja yrittäjyyttä yli kymmenen vuotta, erityisenä mainintana sarjayrittäjyys. Yrityksiä hän on perustanut puolenkymmentä ja toiminut liki kymmenen yrityksen toimitusjohtajana. Johtotehtävistä mainittakoon mm. IRC-Gallerian toimitusjohtajuus, Dopplrn varatoimitusjohtajuus, Sopranon hallituksen jäsenyys sekä varatoimitusjohtajuus.

Teknologiayritysten lisäksi Tikka on ollut mukana perustamassa Startup Sauna -säätiötä, jonka tarkoituksena on auttaa nuoria lupaavia yrityksiä. Tikka on toiminut Startup Sauna ja Summer of Startups -ohjelmien coachina ohjelmien alusta asti. Hän on ollut jäsenenä monessa alan toiminnan kehittämiseen tähtäävässä johto- ja työryhmässä. Tällä hetkellä Tikka on Tekesin Teollisen internetin teknologiaohjelman johtoryhmässä sekä toimii Sitran Elinvoimafoorumin alumnina. Maaliskuussa 2011 Taneli Tikka valittiin Tietotekniikan liiton (nyk. TIVIA) toimesta vuoden 2010 tietotekniikkavaikuttajaksi.

Yrityskulttuurin muutostarve

Tiedossa on ollut meneillään voimistuva yrityskulttuurin muutos. Tikka nimitettiin johtajaksi 2014, jolloin hän pääsi vaikuttamaan uuden yksikön organisoitumiseen. Yksikkö toimii Tiedon sisällä startup-yrityksen tavoin ja on organisoitu Lean Innovation -mallin mukaisesti, toimien joustavasti, ketterästi sekä mukautuen. Yhtiön toimitusjohtaja on toivonut uuden yksikön tuovan muutoksen koko Tiedon yrityskulttuuriin.

https://www.tieto.fi/uutiset/taneli-tikka-siirtyy-tietoon-johtamaan-seuraavaa-teollista-vallankumousta

Tuorein julkistus on tammikuussa lanseeratun Tiedon tietoturvapalveluihin keskittyneen sisäisen startupín vahvistaminen palvelutarjoomaansa osalta toukokuussa:

https://www.tieto.fi/uutiset/tiedon-tietoturvapalveluiden-sisainen-startup-laajentaa-palveluitaan

Työhyvinvointi on nostettu keskiöön

Kävimme tutustumassa toimitiloihin, jotka olivat hyvin erityyppiset, mitä oli ajatellut. Muutokset sekä yrityskulttuurissa että tiloissa näkyivät selvästi. Henkilöstöä oli kuunneltu, erityyppisiä tiloja oli muodostettu erityyppisten tarpeiden mukaisesti. Tavoitteena muutoksessa oli tuoda esiin henkilöstön tekemä työ näkyvämmäksi kaikille, mitä kaikkea samassa talossa asiakkaiden hyväksi tehdään. Keinoina on mm. mittaaminen ja tulosten hyödyntäminen käytännön työhyvinvointia kehittämällä, ihmisten törmäyttäminen eri tilanteissa, tehdyt kalustevalinnat työmotivaation lisäämiseksi sekä peliteollisuuden hyödyntäminen monimuotoisten tilaratkaisujen sekä materiaalien ja välineiden hankinnoissa innovatiivisella tavalla. Henkilöstön viihtyvyys on parantunut ja yhteisöllisyys kasvanut merkittävästi.

Erittäin tärkeänä kehityskohtana voidaan mainita juuri törmäyttäminen eri tilanteissa ja olosuhteissa sekä vuorovaikutuksen, avoimuuden lisääminen ja viestinnän parantaminen.

Yrityksessä mitataan monia asioita, kuten energiankulutusta, melutasoa, lämpötilaa, hiilidioksidipitoisuutta, ilman kosteutta ja liikkumista eri puolilla taloa. Mittaamisen lisäksi tehdään toimenpidesuunnitelmia ja toteutetaan aktiivisesti muutoksia, jotka lisäävät työhyvinvointia sekä -motivaatiota. Tällä avoimuuden ja toiminnan mallilla on positiivinen vaikutus yrityksen henkilöstöön ja tuloksiin.

Uuteen toimitilaan Keilaniemessä tulee 5 000 anturia ja 470 ”ufoa”, jotka mittaavat edellä mainittuja asioita. Sisätilapaikannuksen tarkoitus on kertoa työntekijöille, missä on vapaa työpiste, tyhjä neuvotteluhuone tai parhaat työolot. Paikkoja tulee olemaan vain 60–70 %:lle työntekijöistä.

Taneli Tikka puhui paljon startupien ja perinteisten yritysten välisistä eroista, erityisesti eroista avoimuuden, ketteryyden, vuorovaikutuksen sekä päätöksenteon ja testaamisen näkökulmasta. Molemmissa on hyviä ja huonoja puolia, mutta tunnistamalla kipukohdat ja tekemällä päätökset nopeasti voidaan saada aikaan entistä parempia tuloksia. Muutokset omassa organisaatiossa ja toiminnassa on myös viestittävä asiakkaalle. Mitä avoimempi keskusteluyhteys, sitä paremmat mahdollisuudet molemmilla osapuolilla on onnistua yhteisissä projekteissa.

Verkostojen merkitys on suuri. Mitä paremmin tunnet toisen, sen helpompi on yhteistyö aloittaa. Referensseillä on suuri merkitys. Luottamus on kaiken perusta. Tikka kertoi saavansa arvokasta tietoa ja osaamista sekä kasvattavansa verkostoja toimiessaan erityyppisten yritysten hallituksen jäsenenä.

Muutamia mainittavia caseja

Taneli Tikka kävi läpi monia yritys-caseja, uusia projekteja sekä henkilöstön johtamiseen liittyviä erityyppisiä näkökulmia ja tapoja toimia. Mainittakoon niistä muutama mieleen jäänyt.

Supercellin tarinan ja tilanteen tuntevat kaikki. Tapa toimia, johtaa sekä kehittää liiketoimintaa aina ensimmäiseen eurooppalaiseen decacorniin saakka on ollut tulosta erinomaisesta kyvystä johtaa yritystä. ”Olen ylpeä, että juuri Suomesta pääsemme ensimmäisinä tähän", Ilkka Paananen sanoi kaupan julkistuksen myötä. Yhtiö pitää pääkonttorin Suomessa ja maksaa veronsa Suomeen. "Tätä kautta suomalaiseen hyväntekeväisyyteen tulee noin 200 miljoonaa euroa":

www.talouselama.fi/uutiset/vahvistus-tuli-suomen-suurimmalle-yritysmyynnille-supercell-myydaan-kiinaan-6561415

Tieto itse kehittää liiketoimintaansa sekä kasvattaa yhteistyöverkostoaan (julkaistu 16.4.): www.tieto.fi/uutiset/tieto-mukana-tuomassa-alya-tavaroihin-thing2data-hanke-kaynnistyi

Tieto on mukana tutkimusprojektissa, jossa tutkitaan innovatiivisia ratkaisuja tulevaisuuden asumiseen (1.6.):

www.tieto.fi/uutiset/data-ja-alypalvelut-tulevaisuuden-asumisen-trendeina-apua-myos-naapurisovun-sailymiseen

Tuore ja merkittävä yhteistyön avaus (21.6.) rakennustoimialalla:

www.tieto.fi/uutiset/tiedon-teollisen-internetin-startup-yhteistyohon-palkitun-iot-kasvuyrityksen-kanssa

”Organizations need to change too”

Kun 80 %:a maailman yrityksistä johdetaan perinteisen mallin mukaan, on haasteet muutokselle mittavat. Startupien myötä voi oppia, kehittää, testata uusia toimintamalleja ketterästi. Poimia parhaimpia oppeja omaan yritykseen ja lähteä viemään muutosta, joka on liiketoiminnan kehittämisen näkökulmasta must, itselle sopivin askelin eteenpäin. Tästä löytyy tuore artikkeli ja kysymys kuuluukin: mikä listalla olevista asioista olisi mahdoton toteuttaa omassa yrityksessä?

www.talouselama.fi/uutiset/tassa-ovat-startupin-viisi-menestysreseptia-6561866#.V3AFkPREl1M.mailto

Startup-maailmassa on tyypillistä voimaannuttaminen, osallistuttaminen sekä ketteryys. Ihmisiin luotetaan, heille annetaan vastuuta tehdä ja valtaa päättää asioista. Toimitaan avoimesti, vuorovaikutus ja viestintä on tärkeässä roolissa. Tehdään virheitä, halutaan oppia. Arvopohja on merkityksellinen. Lisäksi mainittakoon esimiehen roolin kuvantaminen näin: esimiehen tehtävänä on auttaa alaistaan menestymään.

Tässä lista yrityksistä, jotka Tikka mainitsi toimintatavoiltaan perinteisiin verrattuna erilaisiksi, ovat menestyneet ja ovat muutoinkin mielenkiintoisia seurattavia: Vincit, Zappos ja Patagonia. Kirja, jota hän suositteli siksi, että siinä käydään läpi myönteisen kasvuhakuisen ihmiskuvan käsitettä hyvin: "Johda ihmistä - Psykologiaa johtajille.” Kirjoittajina Makke Leppänen & Ilona Rauhala.

Lopuksi hän kävi vielä läpi muutamia erittäin mielenkiintoisia, ei ehkä niin tietoturvallisia, viestintäkanavia, jotka ovat maailmalla todella suuria ja vaikuttavia: Line, KakaoTalk. Ja koska viestintäkanavia on monia, työ- ja privaattikäyttöön, niitä voi yhden sovellutuksen kautta esim. Franz: http://meetfranz.com (20 eri sovellusta), yhdistää. Venäläinen FindFace-sovellus löytää kenet tahansa VK-palvelusta (VKontakte, Venäjän ”Facebook”). Sovelluksella voi mm. kadulla kamerakännykällä tunnistaa, kuka vastaantulija on. Niin, kenen identiteetti on kateissa tänään tai huomenna?

Kiitän kaikkien meidän paikallaolijoiden puolesta TIVIA-yhteisömme jäsentä Taneli Tikkaa sekä Tietoa tästä mieleenpainuvasta tapaamisesta.

Nina From
markkinointi- ja koulutuspäällikkö
TIVIA

 

kategoriassa Uutiset
Jaa tämä kirjoitus
Tunnisteet
Arkistoi