TIVIA ry | Finnish Information Processing Association
Tietoturva ry palkitsi vuoden 2023 parhaat tietoturva-aiheiset opinnäytetyöt

Suomen suurin tietoturva-ammattilaisten yhdistys Tietoturva ry on palkinnut vuoden parhaat tietoturva-aiheiset opinnäytetyöt kahdessa sarjassa. Alemman korkeakoulututkinnon sarjan voitti tänä vuonna Jere Tani opinnäytetyöllään Venäjän kybervaikuttaminen Ukrainan sodassa 2014–2021. Ylemmän korkeakoulututkinnon opinnäytetyösarjan voitti Aleksi Helin ja Paula Himanen opinnäytetyöllään Joining NATO: Effects on Finland`s Cyber Security. Voittajat julkaistiin Tietoturva ry:n syyskokouksessa 21.11.2023.

Tietoturva ry palkitsee vuosittain parhaat tietoturva-aiheiset opinnäytetyöt. Sarjoja on kaksi, ylemmille ja alemmille korkeakoulututkinnoille.

Kilpailuun voi osallistua aiheella, joka liittyy tietoturvallisuuden mihin tahansa eri osa-alueeseen, mukaan lukien esimerkiksi tietosuojan ja kyberturvallisuuden. Palkinnon tarkoituksena on kannustaa opiskelijoita tekemään laadukkaita tietoturvaa käsitteleviä opinnäytetöitä ja näin edistää suomalaista tietoturvaosaamista.

Tietoturva ry on TIVIA ry:n jäsenyhdistys.

Palkitut opinnäytetyöt käsittelevät Venäjän kybervaikuttamista Ukrainan sodassa ja NATOon liittymisen vaikutuksia Suomen kyberturvallisuudelle

Alemman korkeakoulututkinnon sarjan voitti tänä vuonna Jere Tani opinnäytetyöllään Venäjän kybervaikuttaminen Ukrainan sodassa 2014–2021. Jere Tani perehtyi laajassa opinnäytetyössään Venäjän tekemään kybervaikuttamiseen Ukrainan konfliktissa hyödyntäen avoimia lähteitä ja omaa kielitaitoaan, pystyen näin perehtymään myös venäjänkieliseen materiaaliin. Opinnäytetyössä aihetta käsitellään laajasti ja akateemisesti ansiokkaasti. Venäjä on Ukrainan konfliktin aikana käyttänyt aktiivisesti hybridivaikuttamisen keinoja ja tehnyt erilaisia kyberiskuja esimerkiksi Ukrainan kriittistä infrastruktuuria vastaan. Kybervaikuttamisen tutkimuksen haasteena on tunnetusti kybertoimijan luotettava tunnistaminen ja toiminnan yleinen kiistettävyys. Tutkimuksessaan Jere Tani perehtyy Venäjän valtion kybervaikuttamista tekeviin valtiollisiin kyberuhkatoimijoihin ja siihen minkä tyyppisiä hyökkäyksiä tunnistetut APT-toimijat ovat tehneet, ja mikä on ollut tunnusomaista näiden toiminnassa.

Tietoturva ry haluaa myös myöntää kunniamaininnan Tuomas Pelttarille hänen alemman korkeakoulututkinnon opinnäytetyöstään Euroopan Unionin kyberturvallisuusdirektiivin vaatimat toimenpiteet organisaatioissa, jossa hän perehtyy NIS2-direktiivin vaatimustenmukaisuuden täyttämiseen organisaatioissa. Opinnäytetyö on laajasti sovellettavissa erilaisten organisaatioiden NIS2-direktiivin vaatimuksenmukaisuuden varmistamiseen. Pelttarin opinnäytetyö oli erittäin selkeä ja siinä käytiin läpi erilaisia kyberturvallisuuden viitekehyksiä, joita kriittisen infrastruktuurin tieto- ja kyberturvallisuuden suojaamiseen ja hallitsemiseen voidaan käyttää, mahdollistaen näin organisaatioiden NIS2-vaatimusten täytäntöönpanon.

Ylemmän korkeakoulututkinnon opinnäytetyösarjan voitti Aleksi Helin ja Paula Himanen opinnäytetyöllään Joining NATO: Effects on Finland`s Cyber Security, jossa he selvittivät SWOT-analyysiä ja asiantuntijahaastatteluita hyödyntäen Suomen Natoon liittymisen vaikutuksia Suomen kyberturvallisuudelle. Opinnäytetyö oli laaja ja siinä käytiin läpi Suomen ja Naton kyberturvallisuusvahvuuksia ja tunnistettiin tulevaisuuden kehityskohteita. Aihe on erittäin ajankohtainen Suomen liityttyä Natoon ja saaden sen takia käyttöönsä Naton yhteistä kyberturvallisuustilannekuvaa ja kyberkyvykkyyksiä. Samalla kuitenkin Suomesta on tullut mahdollisesti aiempaa kiinnostavampi kohde myös vihamieliselle kybervaikuttamiselle NATOn liittymisen seurauksena.

Ylemmän sarjan osalta Tietoturva ry myöntää kunniamaininnan Jarmo Huoviselle ja hänen opinnäytetyölleen Tuotantoverkkoympäristön kyberturvallisuuden parantaminen tekoälyyn perustuvilla ratkaisuilla. Opinnäytetyössään Huovinen perehtyi Microsoft Defender for IoT ja Nozomi Networksin ratkaisuihin energiayhtiön tieto- ja kyberturvallisuuden parantamiseksi. Huovisen opinnäytetyö on kattava ja sitä voi hyödyntää kriittisen infrastruktuurin tieto- ja kyberturvallisuuden parantamiseksi Operational Technology (OT) -ympäristöissä.

Kummassakin sarjassa palkintona on 500 euron suuruinen stipendi sekä yhden vuoden mittainen Tietoturva ry:n jäsenyys, joka oikeuttaa osallistumaan yhdistyksen järjestämiin tilaisuuksiin ja muihin jäsenetuihin. Palkinnot jaettiin Tietoturva ry:n syyskokouksen yhteydessä.

Kaiken kaikkiaan kilpailuun osallistuneissa opinnäytetöissä käsiteltiin useita erittäin ajankohtaisia aiheita, kuten Suomen Natoon liittymisen vaikutuksia Suomen kyberturvallisuudelle, kriittisen infrastruktuurin suojaamista kybervaikuttamiselta ja esimerkiksi kyberturvallisuuden tilaa suomalaisessa perusopetuksessa. Myös useat nyt palkitsematta jääneet opinnäytetyöt tutkivat tärkeitä ja ajankohtaisia aiheita ja Tietoturva ry toivoo, että myös näitä opinnäytetöitä hyödynnetään tulevaisuudessa yhteiskunnallisesti tärkeiden tieto- ja kyberturvallisuuden osa-alueiden kehittämiseksi.

Lisätietoa opinnäytetyökilpailusta ja arviointikriteereistä: https://tietoturva.fi/toiminta/opinnaytetyokilpailu

Lisätietoa ja haastattelupyynnöt

Tomi Marttinen
Hallituksen puheenjohtaja
tomi.marttinen@tietoturva.fi
040 550 9286

Eero Tuomainen
Opinnäytetyökilpailun vastuuhenkilö
eero.tuomainen@tietoturva.fi
044 3677720

Tietoturva ry 

Tietoturva ry (Informationssäkerhet r.f., Finnish Information Security Association) on Suomen suurin tietoturva-ammattilaisten verkosto. Jo vuodesta 1997 Tietoturva ry on yhdistänyt alan toimijoita sekä edistänyt tietoisuuden ja osaamisen kehittämistä kaikilla tietoturvan osa-alueilla.

Jäsenten ammatillinen kehittyminen ja verkostoituminen ovat toiminnan keskiössä. Yhdistys jakaa vuosittain Vuoden tietoturvapäällikkö®, Vuoden tietosuojavastaava® ja Vuoden tietosuojateko® -palkinnot sekä palkitsee parhaat tietoturva-aiheiset opinnäytetyöt.

Tietoturva ry on TIVIA ry:n jäsenyhdistys. Lisätietoa: www.tietoturva.fi.

TIVIA ry

TIVIA ry on Suomen johtava tieto- ja viestintätekniikan alan liitto, joka tarjoaa osaamista ja verkostoja digitaalisemman Suomen parhaaksi. TIVIA-yhteisöön kuuluu yhteensä 28 alueellista yhdistystä, valtakunnallista teemayhdistystä ja muuta yhdistystä. TIVIA-yhteisö toimii jäsentensä osaamisen kehittämisen ja verkostojen alustana sekä yhteiskunnallisena vaikuttajana.

Jaa tämä kirjoitus
Arkistoi