TIVIA ry | Finnish Information Processing Association
Suomen Internet-yhdistys: Yhdysvaltain myönnytys Internetin hallinnosta tervetullut

Suomen Internet-yhdistys (SIY) pitää tervetulleena Yhdysvaltain ilmoitusta että se luopuu viimeisestä sopimuksellisesta siteestä, joka kytkee sen viranomaiset osaksi Internetin hallintoprosessia.

Suomen Internet-yhdistys (SIY) pitää tervetulleena Yhdysvaltain ilmoitusta että se luopuu viimeisestä sopimuksellisesta siteestä, joka kytkee sen viranomaiset osaksi Internetin hallintoprosessia.
 
Internetin nimipalvelua koordinoiva Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) itsenäistyi vuonna 2009 Yhdysvaltain kauppaministeriön sopimuspohjaisesta holhouksesta. Tietyt avaintehtävät jäivät kuitenkin edelleen riippuviksi Yhdysvaltain tietoliikenne- ja informaatioviraston (NTIA) toimeksiannosta ja tapahtuvat sen asettamilla ehdoilla. Näihin kuuluvat mm. että muutokset Internetin nimipalvelun juuritiedostoon tarvitsevat NTIA:n hyväksymisen, ja että ICANN:n kotipaikan on oltava Yhdysvalloissa.  Juuritiedostossa määritellään Internetin ylimmän tason maa- ja geneeriset tunnukset, esim. .fi,.com jne.  Järjestely nousi poliittiseksi kiistaksi YK:n tietoyhteiskuntahuippukokouksessa kymmenkunta vuotta sitten ja on aiheuttanut maailmalla jatkuvaa närää siitä lähtien.
 
ICANN:in toimintaa valvomaan on kehitetty kansainvälinen monitoimijapohjainen järjestelmä jonka tarkastusryhmissä on valtioiden, elinkeinoelämän ja kansalaisjärjestöjen edustus. ICANN:ia valvovat myös sen palveluja käyttävät kansainväliset monitoimijapohjaiset organisaatiot.
 
NTIA ilmoitti viikonvaihteessa aikomuksestaan siirtää em. sopimuksen kattamat avaintehtävät pois itseltään – kenelle, siitä voivat Internet-yhteisön toimijat keskenään sopia ennen sopimuksen umpeutumista 30. syyskuuta 2015.  NTIA ei kuitenkaan hyväksy mallia, jossa sen rooli korvattaisiin valtiojohtoisella tai valtioidenvälisellä järjestelyllä.
 
SIY:n mielestä Yhdysvaltain myönnytys on hyvä ja looginen askel, joka täyttää  lopullisesti jo vuonna 1998 julki lausutun tavoitteen. Se on tunnustus siitä, että  ICANN ja muut Internetin teknistä koordinaatiota hoitavat organisaatiot – kuten Internet Engineering Task Force ja Internet Society – ovat osoittaneet vastuullisuutensa ja kypsyytensä.   Se antaa mahdollisuuden suunnata keskustelu Internetin hallinnosta entistä rakentavampaan ja käytännönläheisempään suuntaan. SIY toivoo että ICANN:n käynnistämässä konsultaatioprosessissa sovitaan, uusia erillisiä rakenteita luomatta, NTIA:n roolin korvaamisesta yksityisen sektorin, kansalaisyhteiskunnan ja valtioiden sekä teknisen ja akateeminen yhteisön yhteistyöjärjestelyllä.
 
SIY on perustettu vuonna 1994 tehtävänään levittää tietoa Internetistä ja sen käytöstä. Kansainvälisen Internet Societyn Suomen osastona (vuodesta 1999) se pyrkii edistämään Internetin globaalin kehityksen ja käytön avoimuutta kaikkien käyttäjien hyödyksi.
 
Lisätietoja: Pj. Yrjö Länsipuro +358 40 754 4448
yrjo.lansipuro@isoc.fi

kategoriassa Uutiset
Jaa tämä kirjoitus
Tunnisteet
Arkistoi