TIVIA ry | Finnish Information Processing Association
IT-osaajat arvostavat joustoa ja työpaikan ilmapiiriä

Työhyvinvointiin panostaminen nousi aivan kärkeen hyvän työpaikan kriteereissä Taloustutkimuksen Veikkaukselle tekemässä kyselyssä. Yli puolet kyselyyn vastanneista ict-ammattilaisista on kärsinyt työuupumuksesta.

Työilmapiiri, työnteon joustavuus, kehittyminen ja työn merkityksellisyys nousivat kärkeen, kun ict-alan ammattilaisilta kysyttiin hyvän työpaikan ominaisuuksia.

Peräti 84 prosenttia vastaajista pitää hyvää työilmapiiriä erittäin tärkeänä ominaisuutena ihannetyöpaikassaan ja loput 16 prosenttiakin melko tärkeänä. Työnteon joustavuus on myös tärkeä toive, sillä 63 prosenttia vastaajista pitää sitä erittäin tärkeänä ja kaikki loput 37 prosenttia melko tärkeänä.

Muita tärkeimpiä asioita ovat mahdollisuus kehittyä sekä työn merkityksellisyys.

54 prosenttia vastaajista on kärsinyt työuupumuksesta jossain vaiheessa uraansa. Tämä varmasti vaikuttaa asioihin, mitä vastaajat pitävät arvossaan.

Palkka ei noussut aivan kärkikriteereihin, mutta 43 prosenttia vastaajista pitää sitä erittäin tärkeänä. Toki it-alan palkat ovat yleisesti riittävällä tasolla, jolloin muut seikat nousevat edelle.

”Vaikka ICT-alasta on ehkä sellainen kuva, että isolla rahalla saa palkattua kenet tahansa, itse osaajat pitävät muita seikkoja tärkeämpinä työpaikkaa valitessaan. Tärkeäksi nousee työilmapiiri, ja siihen voi vaikuttaa esimerkiksi avun ja tuen saaminen työkavereilta tai ongelmien käsittely rakentavasti. Näihin asioihin meidän on yrityksissä kiinnitettävä huomiota”, sanoo ICT-kehityksestä vastaava johtaja Janne Vuorenmaa Veikkauksesta.

Tästä huolimatta palkan pitää olla riittävällä tasolla. Palkkataso oli kyselyssä useimmin mainittu syy työpaikan vaihdon miettimiseen. 29 prosenttia vastaajista harkitsee työpaikan vaihtoa seuraavan vuoden aikana.

Tutkimus tehtiin heinä-elokuussa puhelinhaastatteluina. Kyselyyn vastasi 150 yrityksissä ja julkisella sektorilla työskentelevää ICT-alan ammattilaista.

Teksti: IT Insider toimitus
Kuva: Unsplash


Tämä uutinen on alun perin julkaistu IT Insider -digimedissa.

Digitaalisen tilaustuotteen IT Insiderin kustantaja on Tieto- ja viestintätekniikan ammattilaiset TIVIA ry:n omistama TIVIA Infuture Oy. TIVIAn laaja jäsenverkosto tukee IT Insiderin toimitusta sisällön taustoittamisessa, ideoinnissa ja merkityksien löytämisessä.

itinsider.fi

kategoriassa Uutiset
Jaa tämä kirjoitus
Tunnisteet
Arkistoi