TIVIA ry | Finnish Information Processing Association
Hallitukseen sinun näköinen jäsen

Tieto- ja viestintätekniikan ammattilaiset TIVIA ry on liitto, jossa kolmekymmentä erilaista alan yhdistystä luovii tietään eteenpäin tässä alati nopeammin muuttuvassa maailmassa. Jäsenyhdistykset osaavat hoitaa oman tonttinsa ja tuntevat jäsentensä parhaan edun, mutta pärjäävätkö ne? Ovatko yhdistysten toimintaedellytykset parhaalla mahdollisella tolalla? Katsooko kukaan kokonaisuutta?

TIVIAn hallitus tekee jatkuvasti työtä jäsenyhdistystensä toimintaedellytysten parantamiseksi. Hallitustyöstä kaikki ei välity rivijäsenille, mutta kun rivijäsen tulee hallitukseen, vaikuttaa se merkittävästi. Tämän vuoksi hallitukseen tarvitaan jäseniä, joilla on selkeä näkemys TIVIAn kehittämisestä. Eri yhdistystaustoja, ikärakenteita, sukupuolia, ammatteja, harrastajia ja osaamisia tarvitaan mukaan, jotta hallitus saadaan TIVIAn jäsenistön näköiseksi. Kaikki muut ominaisuudet ovat kompensoitavissa, kunhan hakijalla on draivia!

Hakeudu ehdokkaaksi

TIVIAn syyskokous valitsee hallitukseen neljä jäsentä kaksivuotiskaudeksi 2021–2022 ja puheenjohtajan vuodeksi 2021. Hallitus kokoontuu noin 10 kertaa vuodessa. Hallituksen tehtävänä on strategian, toimintasuunnitelman ja talousarvion toteutuman ja tulosten seuranta. Perinteisesti TIVIAn hallitus toimi myös TIVIAn omistama
TIVIA Infuture Oy:n ja Tietotekniikan tutkimussäätiön hallituksena.

Kaikki TIVIA-yhteisöön kuuluvat jäsenet voivat hakeutua ehdokkaiksi. Lisäksi pyydetään yhdistyksiä kannustamaan motivoituneita ja osaavia jäseniään hakeutumaan ehdokkaiksi. Jäsenistön kannustamisessa tehokkaita kanavia ovat esimerkiksi uutiskirjeet, jäsentilaisuudet sekä henkilökohtaiset kontaktit. Lista kaikista ehdokkaista sekä vaalivaliokunnan ehdotus hallitusjäsenistä lähetetään jäsenyhdistyksille sekä liittokokousedustajille syysliittokokouskutsun mukana. Hakemukset ovat julkisia.

Lähetä hakemuksesi 28.9.2020 mennessä TIVIAn nettisivuilta: tivia.fi/hallitushaku2020

Teksti: Arttu Laitinen 
Kuva: Shutterstock


Jaa tämä kirjoitus
Arkistoi