SAFe Advanced Scrum Master

Paikka: Helsinki
Ajankohta: 2.9. - 3.9.2019
Järjestäjä: Nitor Delta Oy
Linkki: Ilmoittaudu

Tällä kahden päivän kurssilla syvennetään Scrum Master -roolissa toimivien osaamista palvelevassa johtamisessa, ketterän kehitystiimin toiminnan fasilitoinnissa ja suuren organisaation kokonaisketteryyden mahdollistajana. Kurssi kattaa niin tiimin sisäisen, tiimien välisen ja koko organisaation ketteryyden osa-alueita ja tarjoaa konkreettisia vinkkejä reaalimaailman tilanteisiin. Kurssilla laajennetaan Scrum-metodologiaa tutustumalla DevOps ja Kanban käytäntöihin.

Lue lisää

SAFe Agile Software Engineering

Paikka: Helsinki
Ajankohta: 23.9. - 25.9.2019
Järjestäjä: Nitor Delta Oy
Linkki: Ilmoittaudu

Tällä kurssilla opit, miten modernit ohjelmistotuotannon käytännöt mahdollistavat jatkuvan arvon tuottamisen ja laadun rakentamisen kehityksen alusta alkaen. Käymme läpi muun muassa Extreme Programming-menetelmän (XP) tekniset käytännöt, käyttäytymislähtöisen kehityksen (Behavior-Driven Development) sekä testivetoisen kehityksen (Test-Driven Development) menetelmät. Opit käytäntöjä käyttäjätarinoiden määrittelyyn,

Lue lisää

SAFe Product Manager / Product Owner

Paikka: Helsinki
Ajankohta: 19.11. - 20.11.2019
Järjestäjä: Nitor Delta Oy
Linkki: Ilmoittaudu

SAFe Product Owner / Product Manager -koulutus on suunnattu organisaatiossa sisäisestä tuotteenhallinnasta vastaaville henkilöille. Koulutuksessa käydään läpi oleelliset tiedot ja taidot, joita Lean-Agile -toimintamalli edellyttää tuotehallinnan ja tuoteomistajan tehtävissä.

  • Kesto: 2 päivää
  • Ketterät vaatimukset eli epicit ja käyttäjätarinat ja niiden löytäminen
  • Tuotteen työjonon muodostaminen,
Lue lisää