TIVIA ry | Finnish Information Processing Association

                                   

TIVIA Connect: Koodattu kiertotalouden tuottavuusloikka

Kiertotalouden poliittiset tavoitteet soveltuvat erittäin hyvin avoimen koodin kierrättämiseen ja jakamiseen laajemmin yhteiskunnassa.

Ilmastonmuutos, tuottavuuden lasku, väestön ikääntyminen ja yhteiskunnan jatkuva velkaantuminen asettavat tuottavuuden kehittämisen uuteen valoon kaikissa yhteiskunnan osissa ja päätöksissä. Kiertotalouden poliittiset tavoitteet soveltuvat erittäin hyvin avoimen koodin kierrättämiseen ja jakamiseen laajemmin yhteiskunnassa. Kiertotalouden keskeisimpänä tavoitteena on hukan vähentäminen, energian säästäminen, osaamisen lisääminen, hyvinvoinnin turvaaminen, luonnon kuormituksen vähentäminen ja yhteiskunnan kehitysmahdollisuuksien turvaaminen.

Kiertotalouden kansallisessa strategiassa tulisi pureutua syvällisemmin avoimen suunnittelun, innovoinnin, kokeilujen ja ratkaisujen kierrättämiseen julkisen sektorin tuottavuuden kehittämiseksi. Kansalliset ja avoimet koodi-, ohjelmisto-, suunnittelumalli- ja arkkitehtuuri-tietämystietokannat mahdollistavat arvokkaiden tuotosten kierrättämisen, uudelleen käytön ja jatkokehittämisen ilman merkittäviä lisäkustannuksia. Avoimeen talouteen ja ohjelmistoihin perustuva kiertotalous tukee merkittävästi osaamisen kehittymistä, kasvuyritysten aineettoman osaamispääoman kehittymistä, klusterien rakentumista uusille teknologia-alueille ja valmiiden komponenttien hyödyntämistä osana kiertotalousratkaisujen kehittämistä. Kansallisen digitalisaatiota edistävän talouspolitiikan tulisikin tukea kaikin mahdollisin keinoin kiertotalouteen perustuvien avoimien ohjelmistoratkaisujen kehittämistä ja käyttöä.

Suomi on jäämässä merkittävästi jälkeen ekologisen kestävän talouden avoimien ohjelmistoratkaisujen strategisessa tuottavuus- ja vientikehityksessä. Kiertotalouteen perustuvan uusteollistamisen kautta on pystynyt luomaan jopa kymmenkertaisia tuottavuuseroja vertailumaiden välillä. Kiertotalouden täysimääräinen hyödyntäminen aineettomassa ja luovassa taloudessa on jäänyt tuuliajolle kansallisessa vanhan talouden kapeassa materiaalikeskeisessä politiikassa. Puutteellinen ja vain digitaalisten ratkaisujen kuluttamiseen perustuva politiikka on vain lisännyt talouden resurssien käyttöä säästämisen sijaan, laskenut tuottavuutta erittäin suurten jatkuvien investointien johdosta, kasvattanut yksipuolisesti resurssitarvetta tehottomien ja paisuvien ohjelmistojen kautta ja ajanut yhteiskunnan eri organisaatiot jatkuvien päivityskustannusten kierteeseen ilman laajaa kierrätyssynergioiden syntymistä.

Kiertotalous tulisikin nähdä yhä enemmän avoimen koodin, ohjelmistojen ja kokeilujen strategisen käytön kautta tukemassa uusien yritysten syntymistä, osaamisen laajamittaista kehittämisenä kaikissa yhteiskunnan eri osissa ja kiihdyttämässä omien ohjelmistovienti-innovaatioiden syntymistä.

Kestävän kiertotalouden vankkumaton kannattaja,

Mika

 

kategoriassa TIVIA Connect
Jaa tämä kirjoitus
Tunnisteet
Arkistoi