Tietotekniikan tutkimussäätiö perustettiin vuonna 1980 edistämään suomalaisen yhteiskunnan tietotekniikan tutkimusta korkeakouluissa, tukemaan yhteiskunnallisesti vaikuttavia hankkeita ja palkitsemaan korkeatasoisia tutkimuksia.

Tietotekniikan tutkimussäätiö tukee tietotekniikan tutkimus-, opetus- ja kehitystyötä sekä tutkimustulosten tunnetuksi tekemistä. Tietotekniikan tutkimussäätiö jakaa vuosittain palkinnot vuoden parhaille tietotekniikan tutkimusalalta tehdyille opinnäytetöille sekä parhaalle väitöskirjalle. Tietotekniikan tutkimussäätiöllä on merkittävä rooli kansallisen osaamisen synnyttämisessä, tutkimuksen kehittämisessä, uusien hankkeiden mahdollistajana ja yhteiskunnallisesti vaikuttavien hankkeiden käynnistämisen mahdollistajana. Tietotekniikan tutkimussäätiön toiminta on laajentunut merkittävien lahjoitusten ja säännöllisen varainhankinnan avulla.

Lahjoitukset

Yksityishenkilöiden, yhdistysten, järjestöjen ja elinkeinoelämän tekemät lahjoitukset ovat keskeinen säätiön varojen lähde. Vastaanotamme testamentti-, merkkipäivä- ja muita lahjoituksia käytettäväksi suomalaisen tietotekniikan monialaisen tutkimuksen hyväksi.

Tietotekniikan tutkimussäätiö tehdyt 850 – 50 000 euron suuruiset lahjoitukset ovat vähennyskelpoisia toisen yhteisön verotuksessa. Suuremmista lahjoituksista voidaan lahjoittajan niin halutessa muodostaa nimikkorahasto tai muu erityisrahasto rajattuun tarkoitukseen. Nimikkorahasto on itsenäiseen säätiöön verrattuna kustannustehokas tapa ohjata varoja haluttuun tarkoitukseen.

Harkitessanne lahjoituksen tekemistä saatte lisätietoja ottamalla yhteyttä säätiön toiminnanjohtaja Jussi Nissilään: jussi.nissila(at)tivia.fi tai tivia(at)tivia.fi.

Nimi: Tietotekniikan tutkimussäätiö
Toiminnanjohtaja: Jussi Nissilä
Rekisterinro: 1496039-5
Perustettu: 9.10.1980
Tilinro: FI0757211520065546
Viesti: Lahjoitus Tietotekniikan tutkimussäätiölle

Testamentit

Yksityishenkilöt voivat tehdä testamentin Tietotekniikan tutkimussäätiön hyväksi. Testamentin voi laatia itse, mutta ollakseen pätevä sen tulee täyttää tietyt muotomääräykset. Siksi testamentti kannattaa tarkistuttaa asiantuntijalla ennen allekirjoitusta. Tietotekniikan tutkimussäätiön sopimuslakimies avustaa tarvittaessa maksutta testamentin laadinnassa.

Merkkipäivälahjoitus

Tyylikäs tapa tukea tutkimusta on ohjata syntymä- ja muun merkkipäivän muistamiset lahjoituksina Tietotekniikan tutkimussäätiölle. Merkkipäivän viettäjälle toimitetaan jälkikäteen lahjoittajien nimet sisältävä adressi.

2010-luvulla jaetut väitöskirjapalkinnot

2019 Guido Giunti, Oulun yliopisto
3MD for Chronic Conditions, a Model for Motivational mHealth Design

2018 Ilya Nikolaevskiy, Aalto-yliopisto
Scalability and Resiliency of Static Routing

2017 Miika Aittala, Aalto-yliopisto
Computational Methods for Capture and Reproduction of Photorealistic Surface Appearance

2016 Teppo Niinimäki, Helsingin yliopisto
Approximation Strategies for Structure Learning in Bayesian Networks

2015 Ville Salo, Turun yliopisto
Subshifts with Simple Cellular Automata

2014 Markus Salo, Jyväskylän yliopisto
Explaining Users’ Critical Incidents of Physical Mobile Interactions

2013 Jouni Siren, Helsingin yliopisto
Compressed Full-Text Indexes for Highly Repetitive Collections

2012 Satu Jumisko-Pyykkö, Tampereen teknillinen yliopisto
User-Centered Quality of Experience and Its Evaluation Methods for Mobile Television

2011 Wilhelmiina Hämäläinen, Helsingin yliopisto
Efficient Search for Statistically Significant Dependency Rules in Binary Data

2010 Päivi Majaranta, Tampereen yliopisto
Text Entry by Eye Gaze

Apurahat

Jakamisperiaatteet

I. Apurahan myöntämisen perusteet

Tutkimussäätiö on palkinnut vuosikymmenten aikana liiketoiminnan tietojärjestelmien, tietojenkäsittelyn, tietotekniikan, tietoliikenteen, ohjelmistosuunnittelun, systeemityön, käytettävyyden, tietohallinnon ja tietoturvan tutkimusta sekä näiden opetukseen liittyvää kehittämistä ja yhteiskunnallista sivistystyötä. TIVIAn toiminnanjohtajan hallinnoiman Tietotekniikan tutkimussäätiön rahoituksella on mahdollistettu ohjelmoinnin opetuksen käynnistäminen suomalaisissa peruskouluissa, maamme parhaiden nuorten osallistuminen kansainvälisiin kilpailuihin, tuettu tyttöjen ohjelmoinnin opetusta ja käynnistetty valtakunnallinen koodauksen opetus ennen sen tuloa osaksi perusopetuksen opetussuunnitelmaa. Apurahojen avulla on mahdollistettu uusia näkökulmia, oppialoja, kilpailukykyä edistäviä avoimia luentosarjoja ja yhteiskunnalle tärkeiden ulkomaisten tutkijoiden vierailuja Suomessa.

II. Hakuohjeet

1. Hahakemukset tulee tehdä riittävän ajoissa, mieluimmin vähintään kolme kuukautta ennen ajateltua tarvetta.

2. Hakemuksesta tulee ilmetä:

– hakijan henkilö- ja yhteystiedot, oppiarvo, toimi ja toimipaikka
– haettavan apurahan määrä, käyttötarkoitus ja -tapa
– aikaisemmat apurahat
– vireillä olevat apurahahakemukset
– lausunnonantajien yhteystiedot

Hakemusten liitteiksi on laitettava tutkimus- ja rahoitussuunnitelma sekä nimikirjanote.

3. Hakemukset lähetetään säätiön toiminnanjohtaja Jussi Nissilälle osoitteeseen etunimi.sukunimi@tivia.fi

4. Hankeapurahojen hakuaika on jatkuva.

III. Hakemusten käsittely

Apurahahakemukset käsittelee säätiön hallitus. Hallitus kokoontuu käsittelemään Apurahahakemuksia koskevia asioita tarpeen mukaan, yleensä viimeistään kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun anomuksia on vastaanotettu.

Lisätietoja antaa säätiön toiminnanjohtaja Jussi Nissilä puh. 0400 264 432 tai etunimi.sukunimi@tivia.fi