Tieto- ja viestintätekniikan ammattilaiset TIVIA ry | Finnish Information Processing Association

Tieto- ja viestintätekniikan toimiala

Tieto- ja viestintätekniikka ja sen mahdollistama digitalisaatio on aikamme yksi suurimmista muutosvoimista. Tieto- ja viestintätekniikan laaja hyödyntäminen ja siihen perustuvien edelläkävijäratkaisujen tuottaminen on keskeistä Suomen ja koko Euroopan taloudelle ja kansalaisten hyvinvoinnille.

Tieto- ja viestintätekniikan osaamista ja alan ammattilaisia tarvitaan niin tieto- ja viestintätekniikan tuotteita ja palveluita tuottavan toimialalla (ns. ICT-ala) kuin siellä, missä näitä tuotteita ja palveluita hyödynnetään. Digitalisaation myötä tieto- ja viestintätekniikan merkitys kasvaa toimialalla kuin toimialalla.

TIVIA on tieto- ja viestintätekniikan alan asiantuntija, joka tuottaa alaa koskevaa puolueetonta, ajankohtaista tietoa sekä vaikuttaa alan kehittymiseen liittyvään yhteiskunnalliseen keskusteluun ja päätöksentekoon.

Tutkimuksia, julkaisuja ja muuta mediaa

TIVIA tuottaa digitalisaatiota, tieto- ja viestintätekniikan tuottamista ja hyödyntämistä, sekä aihepiirin osaamista ja alan ammattilaisten muuttuvaa roolia koskevaa tietoa. Tällaisia ovat esimerkiksi yksin tai yhteistyökumppaneiden kanssa tehdyt tutkimukset, erilaiset julkaisut ja kirjat sekä ajankohtaiset videot.

Etiikan ohjeisto

TIVIAn eettinen työryhmä on laatinut tietotekniikan ammattilaisen etiikan ohjeiston tukemaan ammattilaisia heidän työssään kohtaamiensa eettisten ongelmien ratkaisemisessa. Pyrkimyksemme on tuoda esille eettisiä toimitapoja ja auttaa käsittelemään moraalisia ongelmia.

Tietotekniikan tutkimussäätiö

TIVIA-yhteisöön kuuluu myös Tietotekniikan tutkimussäätiö, joka tukee tietotekniikan tutkimus-, opetus- ja kehitystyötä sekä tutkimustulosten tunnetuksi tekemistä.