Ohjeita

Tapahtumien järjestäminen

Tapahtuman suunnittelu ja toteutus

Ennakkoon tilattavat tapahtumateriaalit

Työkalut (Adobe Connect, Drupal-nettisivut, Webropol ja Kilta)

Jäsenrekisteri – Kilta

TIVIAn graafinen ohjeisto

Viestintä

Matkakorvausohje 2019

Lomakkeita

Liittymislomake (tulostettava versio)

Tapahtumalomake (ilmoita yhdistyksen järjestämä tapahtuma TIVIAlle ja TIVIAn viestintään)

Tapahtuman raportointi tilaisuuden jälkeen (tapahtumatiedot arkistoidaan TIVIAssa ja ilmoitetuista tapahtumista lähetetään yhdistykselle yhteenveto vuoden lopussa)

Matkalaskulomake 2019

Hankeapuraha

Hankeapurahakäytäntö jatkuu vuonna 2019.

Hankeapurahan myöntämistä koskevat säännöt:
– Yksittäisen haettavan hankeapurahan vähimmäismäärä on 100 €
– Hankeapuraha maksetaan pääsääntöisesti jälkikäteen selvitystä vastaan
– Anomukset tulee jättää viimeistään kaksi kuukautta ennen hankkeen alkamisajankohtaa
– Huom! Anomusten käsittelyaika on 1–2 kuukautta

Hankeapurahan myöntämisen perusteet:
– TIVIA myöntää hankeapurahoja TIVIAan kuuluville jäsenyhdistyksille
– Hankeapuraha-anomuksesta tulee käydä ilmi, miten TIVIA on esillä ko. hankkeessa
– Hankeapurahoja myönnetään hankkeille, jotka edistävät yhteistyötä yhdistysten välillä, joiden avulla voidaan hankkia uusia jäseniä yhdistyksille tai muuten lisätä ja kasvattaa yhdistyksen toimintaa ja edistää TIVIAn ja jäsenyhdistysten yhteisiä tavoitteita

Lisätietoja hankerahaan liittyen:
toiminnanjohtaja, TIVIA
Jussi Nissilä
puh: 040 522 0720
sähköposti: jussi.nissila(at)tivia.fi