Liitto on maanlaajuinen ja puolueeton tietotekniikan ja sen hyväksikäytön alueella toimivien yhdistysten kattojärjestö. Liiton tarkoituksena on

  • edistää tietotekniikan tuottavaa ja hyödyllistä käyttöä inhimilliset, eettiset ja yhteiskunnalliset näkökohdat huomioon ottaen
  • edistää tietotekniikan toimialalla yhteistyötä
  • tukea jäsentensä ammatillista kehittymistä

Liitto toteuttaa tarkoitustaan

  • harjoittamalla itse sekä eri organisaatioidensa kautta tutkimus-, kehitys-, tiedotus ja koulutustoimintaa
  • osallistumalla kansallisten ja kansainvälisten tietotekniikkaan vaikuttavien organisaatioiden toimintaan
  • vaikuttamalla alansa lakien ja säädösten valmisteluun ja soveltamiseen
  • edistämällä alaa koskevien päätösten ja toimenpiteiden valmistelua sekä täytäntöönpanoa

Liitto voi toimintansa tukemiseksi ottaa vastaan lahjoituksia sekä omistaa arvopapereita ja kiinteistöjä.

Liiton toiminnan tarkoituksena ei ole tuottaa siihen osallistuville voittoa eikä sen toiminta voi muutenkaan muodostua pääasiallisesti taloudelliseksi.

TIVIAn säännöt