***Täynnä/Full***Exam ISTQB Certified Tester Advanced Level Technical Test Analyst (CTALTTA)

Paikka: Espoo, Stella Business Park, Terra-rakennus, Touhu -kabinetti, Lars Sonckin kaari 16, 02600 Espoo
Ajankohta: 28.2.2020
Järjestäjä: FiSTB, Finnish Software Testing Board

In English please see down the page

HUOM:

  • Esiehto Advanced Level -kokeisiin on Perustason sertifikaatti.
  • Kokeet järjestetään vain englannin kielellä.

Koe on ISTQB Jatkotason (ISTQB Advanced Level) koe ja sitä valvoo FiSTB:n edustaja. Sertifiointikokeissa käytetään virallisesti katselmoituja ja hyväksyttyjä koekysymyksiä. Jokainen järjestettävä koe on yksilöllinen, mutta niissä saattaa esiintyä samoja kysymyksiä.

Test Automation Engineer -koe kestää 1 tunti 30 minuuttia äidinkielenään kokeen kieltä puhuville ja 1 tunti 53 minuuttia muille.
Technical Test Analyst- ja Security Tester -koe kestää 2 tuntia äidinkielenään kokeen kieltä puhuville ja 2 tuntia 30 minuuttia muille.
Test Analyst- ja Test Manager -kokeet kestävät 3 tuntia äidinkielenään kokeen kieltä puhuville ja 3 tuntia 45 minuuttia muille.
Dysleksiaa sairastavat saavat 30 minuuttia lisäaikaa kokeeseen (muista valmistautua esittämään lääkärintodistus koepaikalla).

Kokeessa on monivalintakysymyksiä, joissa on yksi tai useampia oikeita vastauksia. Kysymyksessä kerrotaan selvästi, montako oikeaa vastausta täytyy valita. Oikeasta vastauksesta saa 1-3 pistettä kysymyksen vaikeuden mukaan, vääristä vastauksista pisteitä ei vähennetä. Osallistuja, joka saa vähintään 65 % kokonaispistemäärästä, läpäisee Jatkotason sertifikaattikokeen. FiSTB myöntää tämän sertifikaatin.

Kokelaat voivat käyttää kokeessa sanakirjaa (ei elektroninen) sekä yksinkertaista taskulaskinta (ei ohjelmoitava) jotka kokeen valvoja tarkistaa ja hyväksyy ennen kokeen alkua. Kokelaat saavat käyttää kokeissa myös FiSTB:n sivuilla julkaistua sanastoa, jossa ei ole termien selityksiä mukana. Muita apuvälineitä, esim. kännykkää, syllabusta tai kurssimateriaalia, ei saa kokeessa käyttää.

Jatkotason koe olettaa sujuvan Perustason termien käytön. Ole hyvä ja lue ennen koetta Perustason Syllabus, vastaava Jatkotason Syllabus sekä sanasto (Glossary) ja tee harjoituskoe tutustuaksesi kokeen muotoon. Ne löytyvät:

Perustason Syllabus http://istqb.org/downloads/viewcategory/16.html 

Jatkotason Syllabus http://www.istqb.org/downloads/syllabi/advanced-level-syllabus.html

Security Tester Syllabus http://www.istqb.org/downloads/category/46-advanced-level-security-tester.html

Test Automation Engineer Syllabus http://www.istqb.org/downloads/category/48-advanced-level-test-automation-engineer-documents.html

Sanasto http://www.istqb.org/downloads/glossary.html

Harjoituskoe http://www.istqb.org/downloads/viewcategory/7.html

Harjoituskoe http://www.istqb.org/downloads/category/49-advanced-level-test-automation-engineer-exam-documents.html

Suosittelemme kokeen alueeseen liittyen vähintään kolmen vuoden kokemusta.

Kokelaiden tulee saapua koepaikalle viimeistään 30 minuuttia ennen kokeen aloitusta.

Muista ottaa mukaan kuvallinen henkilöllisyystodistus sekä Perustason sertifikaatin!

Kokeen jäsenhinta 185 € + ALV 24 % = 229,40 €
Jos haluat liittyä Fistbin jäseneksi (alk. 40/vuosi), ja päästä testitilaisuuteen jäsenhinnalla (alennus 65€), lähetä liittymispyyntö osoitteella ilmoittaudu@tivia.fi.

Kokeen normaalihinta on 250 € + ALV 24 % = 310 €.

Jäsenhintaan ei voi yhdistää muita alennuksia.

Jos haluat antaa koulutusyritykselle luvan saada tenttitulostietosi, lähetä tätä koskeva lupailmoitus osoitteella ilmoittaudu@tivia.fi.

Lasku lähetetään kokeen jälkeen. Maksuehto 14 pv netto. Koetulokset ilmoitetaan ja sertifikaatti postitetaan maksusuorituksen jälkeen. Huom! Jos yritys maksaa laskusi, tarkistathan laskutusosoitteen ja viitenumeron talousosastolta.

Peruutusehdot:

Ilmoittautuminen on sitova. Jos peruutus tapahtuu myöhemmin kuin 21 vrk ennen tenttipäivää, perimme 50 % osallistumismaksusta. Peruuttamatta jätetyistä ilmoittautumisista perimme koko osallistumismaksun. Peruutusilmoitukset vastaanotetaan ainoastaan sähköpostitse osoitteeseen ilmoittaudu@tivia.fi

Toivotamme sinut tervetulleeksi hakemaan kokeeseen. Ole hyvä ja ilmoittaudu tästä

(https://crm.ttlry.fi/tutkintotilaisuudet.aspx)

Lisätietoja: http://www.fistb.fi/fi/sertifiointi

*****

ATT:

  • Prerequisite for the Advanced Level -exam is Foundation Level Certificate.

The certification exams are for ISTQB Advanced Level and are supervised by an FiSTB representative. Exams are made up of formally reviewed and approved exam questions. Every exam is unique, though they may contain the same individual questions.

Test Automation Engineer -exam duration is 1 hour 30 minutes for native speakers and 1 hour 53 minutes for all others.
Technical Test Analyst -exam and Security Tester -exam duration is 2 hours for native speakers and 2 hours 30 minutes for all others.
Test Analyst -exam and Test Manager -exam duration is 3 hours for native speakers and 3 hours 45 minutes for all others.
You will get 30 minutes extra time if you have dyslexia (remember to show medical certificate at exam site).

Exam has multiple-choice questions, where there are one or more correct answers. The questions states clearly, how many right answers you need to choose. Correct answer is 1-3 points depending on the question difficulty. Wrong answers do not reduced your points. Participants must score at least 65% to pass the Advanced Level certification exam. The certificate is granted by FiSTB.

Dictionaries (not electronic) and non-programmable pocket calculators can be used during the exam after inspection by the proctor. Usage of other material, e.g. cellphone or any written material (including syllabus and course notes) is forbidden during the exam.

The Advanced Level exam builds on fluent usage of terminology in Foundation syllabus. Please read before the exam the Foundation Level Syllabus, relevant Advanced Level Syllabus and Glossary and practice the exam format with Sample Questions. These can be found at:

Foundation Level Syllabus http://istqb.org/downloads/viewcategory/16.html

Advanced Level Syllabus http://www.istqb.org/downloads/syllabi/advanced-level-syllabus.html

Advanced Level Security Tester Syllabus http://www.istqb.org/downloads/category/46-advanced-level-security-tester.html

Advanced Level Test Automation Engineer Syllabus http://www.istqb.org/downloads/category/48-advanced-level-test-automation-engineer-documents.html

Glossary http://www.istqb.org/downloads/glossary.html

Sample Exam Questions http://www.istqb.org/downloads/viewcategory/7.html

Sample Exam Questions http://www.istqb.org/downloads/category/49-advanced-level-test-automation-engineer-exam-documents.html

We recommend at least three years experience in the area that the candidate will do the exam.

Candidates must arrive at least 30 minutes prior to exam starting time.

Please be prepared to show official ID (e.g. passport or driver’s license) and Foundation Level Certificate.

FiSTB Member Certification Fee is 185 € + VAT 24 % = 229,40 €.

If you want to become the member of FiSTB (starting from 40 € / year) and get the Member Certification Fee (discount 65 €), send a request to join FiSTB to ilmoittaudu@tivia.fi

Normal Certification Fee is 250 € + ALV 24 % = 310 €.

You can’t use other discounts with the member discount.

If you want to give the training company the permission to get your test result, send a message to ilmoittaudu@tivia.fi

The invoice will be sent after the test. 14 day payment terms. The test results will be reported and the certificate will be posted after payment. Notice! If your company pays for the certification, please check the correct billing address and PO Number from your organizations finance department.

Cancellation Policy:

The enrolment is binding. You may cancel your registration up to 21 days before the exam, after that the cancellation fee is 50 % of the participation fee. If the registration has not been cancelled we will charge the whole course fee. Please e-mail your cancellation request to ilmoittaudu@tivia.fi

You are welcome to FiSTB ISTQB Advanced Level Certification exam. Sign up for the exam here

(https://crm.ttlry.fi/tutkintotilaisuudet.aspx)

More information: http://www.fistb.fi/en/certifications