***FiSTB Testing Assembly***Exam ISTQB Certified Tester Foundation Level Agile Tester Extension (CTFLAT)

Paikka: Hotel Presidentti, Eteläinen Rautatiekatu 4, Helsinki
Ajankohta: 12.9.2019
Järjestäjä: FiSTB, Finnish Software Testing Board
Linkki: Ilmoittaudu

In English please see down the page

HUOM:

Agile Tester Extension -koe

  • Esiehtona Perustason sertifikaatti

Model-Based Tester Extension -koe

  • Esiehtona Perustason sertifikaatti
  • Koe järjestetään vain englannin kielellä

Koe on ISTQB Perustason (ISTQB Foundation Level) koe ja sitä valvoo FiSTB:n edustaja. Sertifiointikokeissa käytetään virallisesti katselmoituja ja hyväksyttyjä koekysymyksiä. Jokainen järjestettävä koe on yksilöllinen, mutta niissä saattaa esiintyä samoja kysymyksiä.

Koe kestää 1 tunnin äidinkielenään kokeen kieltä puhuville ja 1 tunnin 15 min muille. Dysleksiaa sairastavat saavat 30 min lisäaikaa kokeeseen (muista valmistautua esittämään lääkärintodistus koepaikalla).

Kokeessa on 40 monivalintakysymystä, joissa kussakin on vain yksi oikea vastaus. Oikeasta vastauksesta saa yhden pisteen, vääristä vastauksista pisteitä ei vähennetä. Osallistuja, joka saa vähintään 26 pistettä, läpäisee sertifiointikokeen. FiSTB myöntää tämän sertifikaatin.

Kokelaat voivat käyttää kokeessa sanakirjaa (ei elektroninen) sekä yksinkertaista taskulaskinta (ei ohjelmoitava) jotka kokeen valvoja tarkistaa ja hyväksyy ennen kokeen alkua. Kokelaat saavat käyttää kokeissa myös FiSTB:n sivuilla julkaistua sanastoa, jossa ei ole termien selityksiä mukana. Muita apuvälineitä, esim. kännykkää, syllabusta tai kurssimateriaalia, ei saa kokeessa käyttää.

Kokelaiden tulee saapua koepaikalle viimeistään 30 minuuttia ennen kokeen aloitusta.

Muista ottaa mukaan kuvallinen henkilöllisyystodistus!

Lisäksi jos olet tulossa Agile Tester Extension tai Model-Based Tester Extension -kokeeseen, muista ottaa mukaan Perustason sertifikaatin!

FiSTB Testing Assembly -erikoishinta: 100 € + ALV 24 % = 124 € (Kokeen normaalihinta 200 € + ALV 24 % = 248 €.)
Ei muita alennuksia.

Lasku lähetetään kokeen jälkeen. Maksuehto 14 pv netto. Koetulokset ilmoitetaan ja sertifikaatti postitetaan maksusuorituksen jälkeen. Huom! Jos yritys maksaa laskusi, tarkistathan laskutusosoitteen ja viitenumeron talousosastolta.

Peruutusehdot:

Ilmoittautuminen on sitova. Jos peruutus tapahtuu myöhemmin kuin 14 vrk ennen koulutuksen alkua, perimme 50 % osallistumismaksusta. Peruuttamatta jätetyistä ilmoittautumisista perimme koko osallistumismaksun. Peruutusilmoitukset vastaanotetaan ainoastaan sähköpostitse osoitteeseen ilmoittaudu@tivia.fi

Toivotamme sinut tervetulleeksi hakemaan kokeeseen. Ole hyvä ja ilmoittaudu tästä.

Lisätietoja: http://www.fistb.fi/fi/sertifiointi

 

*****

ATT:

The Agile Tester Extension -exam

  • Prerequisite is the Foundation Level Certificate

The Model-Based Tester Extensionexam

  • Prerequisite is the Foundation Level Certificate

The certification exams are for ISTQB Foundation Level and are supervised by an FiSTB representative. Exams are made up of formally reviewed and approved exam questions. Every exam is unique, though they may contain the same individual questions.

Exam duration is 1 hour for native speakers and 1 hour 15 minutes for all others. You will get 30 min extra time if you have dyslexia (remember to show medical certificate at exam site).

The exam consists of 40 multiple-choice questions for which only one answer, worth one point, is correct. No points are deducted for wrong or missing answers. Participants need at least 26 points to pass the certification exam. The certificate is granted by FiSTB.

Dictionaries (not electronic) and non-programmable pocket calculators can be used during the exam after inspection by the proctor. Usage of other material, e.g. cellphone or any written material (including syllabus and course notes) is forbidden during the exam.

Candidates must arrive at least 30 minutes prior to exam starting time.

Please be prepared to show official ID (e.g. passport or driver’s license).

In addition if you take the Agile Tester Extension -exam or the Model-Based Tester Extension -exam, please be prepared to show the Foundation Level Certificate!

FiSTB Testing Assembly special certification fee is 100 € + VAT 24 % = 124 €. (Normal price is 200 € + VAT 24 % = 248 €.)
Not valid with any other discount.

The invoice will be sent after the test. 14 days payment terms. The test results will be reported and the certificate will be posted after payment. Notice! If your company pays for the certification, please check the correct billing address and PO Number from your organizations finance department.

Cancellation Policy:

The enrolment is binding. You may cancel your registration up to 14 days before the start of the training, after that the cancellation fee is 50 % of the participation fee. If the registration has not been cancelled we will charge the whole course fee. Please e-mail your cancellation request to ilmoittaudu@tivia.fi

You are welcome to FiSTB ISTQB Foundation Level Certification exam. Sign up for the exam here.

More information: http://www.fistb.fi/en/certifications