Kehitä omaa osaamistasi

Henkilökohtainen urakehitys vaatii tiedollisen pääoman lisäksi myös henkisten valmiuksien kehittämistä. TIVIA tarjoaa molempia! Laajan ja ajantasaisen koulutustarjonnan lisäksi järjestämme jäsenyhdistystemme kanssa paljon seminaareja ajankohtaisista aiheista. Lisäksi TIVIAlla on oma mentorointiohjelma, joka on saanut hyvää palautetta.

Olen osallistunut ohjelmaan mentorina: osaamisen ja onnistumisen jakaminen luottamuksellisessa kahdenvälisessä yhteistyössä tuntui tärkeältä ja antoi perspektiiviä myös omaan esimiestyöskentelyyni”, Seppo Oksa, Oracle.

Hyödynnä tutkimukset

TIVIA on mukana monissa tutkimuksissa vuosittain. IT-ura-tutkimuksesta saa ajankohtaista tietoa IT-alan palkoista ja siihen liittyvistä yksityiskohdista kuten palkitsemistavoista, kouluttautumisen merkityksellisyydestä alalla sekä työtavoista ja työtyytyväisyydestä. ICT-alan myynnin esteet -tutkimus uudistuu. Tähän saakka painopiste on ollut myynnin esteiden tutkimisessa. Jatkossa tutkimuksen nimi on Tutkimus ICT-alan myynnin esteistä ja parhaista keinoista, jossa pääpaino tulee olemaan nimenomaan parhaissa keinoissa – niissä asioissa, joilla saadaan tuloksia aikaan ICT-alan myynnissä. Lisäksi toteutamme Tietohallintojen johtaminen Suomessa -tutkimuksen. Jaamme aktiivisesti tietoa jäsenille tutkimusten tuloksista.

Ole mukana vaikuttamassa alan tulevaisuuteen

ICT-ala kasvaa ja kehittyy tulevaisuudessakin. Vuoteen 2020 mennessä arvioidaan, että Euroopassa on noin 800 000 henkilön vaje ICT-ammattilaisten osalta.

TIVIAn verkostoissa on voimaa. Noin 10 000 jäsenen liitolla on vaikutusvaltaa ja pystymme yhdessä edistämään ICT-alan tulevaisuutta. Verkostoitumalla saat arvokkaita kontakteja muihin ammattilaisiin ja voit vaihtaa mielipiteitä vapaammin verkoston jäsenten kanssa erilaisissa foorumeissa. Sinulla on mahdollisuus tehdä yhteistyötä monien jäsenyritystemme ja yhdistystemme kanssa paikallisesti ja valtakunnallisesti.

TIVIA-yhteisön jäsenyys tuo sinulle selkeitä säästöjä. Lehtietujen lisäksi saat alennusta koulutuksista ja seminaareista – suuri osa niistä on ilmaisia jäsenille. Mitä useampaan yhdistykseen (alue, teema tai opiskelija) liityt, sitä laajempi on verkostosi ja hyödyt enemmän.

Tartu etuihin!

 • Seminaareja
 • Koulutustilaisuuksia
 • Tapahtumia sekä paikallisesti, että teemallisesti ja valtakunnallisesti
 • Tuntuvat alennukset TIVIAn maksullisista koulutuksista
 • Alennuksia IT-koulutusyrityksiltä
 • Alennuksia ohjelmistoista ja palveluista
 • Ammattilaisten teemayhdistykset ja yhteisöt
 • Monipuolisia ammatti- ja vapaa-ajan kirja- ja lehtietuja
 • Alennuksia tutkintoon johtavista valmennuskokonaisuuksista (mm. Certified ScrumMaster)
 • Alennuksia matka- ja hotellipalveluista
 • Optiikkoketjun tarjoamia alennuksia

Käy tutustumassa jäsenetuihin tarkemmin!

Henkilöjäsenedut

Yhteisö- ja yritysjäsenedut

Verkostoista saat tukea

Alalle tarvitaan lisää naisia jatkossakin. Olemme teettäneet ICT-leidien uratarinoita-esitteen. Tutustu alan naisvaikuttajiimme ja liity verkostoon.

”Minulle TIVIA-yhteisön jäsenyydessä on tärkeintä verkostoitua muiden alan ammattilaisten kanssa. Olen aktiivisesti mukana ICT Ladies -verkostossa, jonka kautta tapaan muita IT-alalla työskenteleviä naisia. On hauskaa, että liitolla on oma naisjaosto, koska ala on muuten vielä melko miesvaltainen”, Pirjo Myyry, Sofigate.

”Työnantajani Sofigate on puolestaan aktiivinen yritysjäsen, ja olemme yhdessä TIVIAn kanssa toteuttaneet vuosittain tietohallinnon johtamista kartoittavan tutkimuksen. Myös yrityksille TIVIA on oiva viitekehys verkostoitua ja löytää yhteistyökumppaneita.” Pirjo Myyry, Sofigate.