Varaudu kriiseihin ja kasva niiden myötä kehittämällä organisaation resilienssiä

Paikka: Verkkokoulutus
Ajankohta: 25.–27.8.2020
Järjestäjä: Nitor Delta Oy

Kahden online-moduulin (á 3,5h) mittainen perehdytys organisaation resilienssiin.

Organisaation resilienssillä tarkoitetaan taitoa, joka auttaa organisaatiota selviytymään kriiseistä, ja kasvamaan niiden myötä. Kasvamisella tarkoitetaan sekä organisaation kriisivalmiuden vahvistumista että uusien toimintamahdollisuuksien löytämistä. Resilienssi auttaa myös myönteisistä muutoksista selviämisessä. Se auttaa organisaatioita pysymään toimintakykyisinä erilaisissa uusissa tilanteissa, toipumaan muutoksista nopeasti, sekä sopeutumaan ja menestymään uusissa olosuhteissa.

Resilienssi perustuu kolmen organisaation ydinkyvykkyyden kehittämiseen. Nämä ovat ihmisiä arvostava johtaminen ja kulttuuri, vuorovaikutuksen rakentaminen sekä muutoskyvyn ja kriisinhallinnan oppiminen. Koulutuksessa käymme läpi perusteet kaikista näistä kolmesta resilientin organisaation ydinkyvykkyydestä.

Kohderyhmä

Koulutus sopii kaikille organisaation resilienssistä ja sen kehittämisestä kiinnostuneille. Voit toimia organisaatiossa vaikkapa esimiestehtävissä, tukitoiminnoissa kuten henkilöstöasioiden tai viestinnän parissa, tai kehittäjäroolissa. Myöskään toimiala ei rajoita osallistumistasi – resilientin toiminnan perusteet ovat samat kaikilla toimialoilla, ja sekä julkisella että yksityisellä sektorilla.

Sisältö

1. Moduuli: Resilientti ajattelu 25.8. klo 9-12:30

Moduuli tutustuttaa organisaation resilienssin perusteisiin perehdyttämällä oppijat siihen, miksi resilienssi on tärkeä ominaisuus kehittymishaluiselle organisaatiolle, ja mitkä ovat resilientin organisaation keskeisimmät toimintatavat.

Moduulin sisältö:

 • Taustaa resilienssistä
 • Mitä resilienssi tarkoittaa, ja miksi se on tärkeä taito organisaatiolle nykypäivän kompleksisessa, yllätyksellisessä ja muuttuvassa maailmassa?
 • Resilientin organisaation toimintatavat
 • Perehdymme siihen, millainen johtaminen, kulttuuri ja vuorovaikutus edesauttavat resilienssin kehittymistä organisaatiossa.

Oppimistavoitteet: 
Moduulin jälkeen oppijoilla on perustiedot kehittyvän organisaation toiminnan edellytyksistä kompleksisessa maailmassa sekä siitä, miten toimintaa voidaan edistää kehittämällä organisaation resilienssiä. Osallistujat ovat tunnistaneet heikkouksia ja kehittäneet ensimmäisiä ideoita siitä, millä tavalla resilienssin kehittymistä voi edistää omassa organisaatiossa.

2. Moduuli: Kukoista ja kasva kriisien myötä 27.8. klo 9-12:30

Moduuli tarjoaa näkökulmia siihen, miten resilienssin kehittäminen edistää organisaation kykyä ei vain sopeutua muuttuneisiin olosuhteisiin, vaan myös kehittyä kriisien myötä. Tämä tapahtuu kiinnittämällä huomiota toimintaympäristöön sekä tulevaisuus- ja kriisinhallintataitojen kehittämiseen.

Moduulin sisältö:

 • Toimintaympäristön vaikutus organisaation toimintaan
  • Käymme läpi sitä, miten toimintaympäristö vaikuttaa organisaatiomme toimintaan.
 • Muutoskyvyn oppiminen ja jatkuva mukautuminen
  • Perehdymme organisaation tilannetietoisuuteen ja tulevaisuustaitoihin organisaation jatkuvuutta ja kasvua edistävinä tekijöinä.
 • Kriiseistä selviämisen taidot
  • Tutustumme menetelmiin, joiden avulla organisaatio voi kehittää kriiseistä selviämisen taitojaan.

Oppimistavoitteet:

Moduulin jälkeen oppijoiden näkemys organisaation resilienssin kehittämisestä on syventynyt. Oppijat ymmärtävät, miten toimintaympäristö vaikuttaa toimintaamme, ja miten voimme paremmin hallita muutoksia kehittämällä tulevaisuus- ja kriisinhallintataitoja.

Osallistumismaksu

Jäsenhinta (TIVIA-yhteisön henkilöjäsenet ja yritysjäsenten henkilökunta) 290  € (+ alv 24 %)
Normaalihinta 340 € (+ alv 24 %)

Jos et vielä ole TIVIA-yhteisön jäsen, liity nyt ja osallistu koulutukseen jäsenetuhintaan (jäsenmaksut 20–65 € / 12 kk)! Tutustu myös yritysjäsenyyteen!

Peruutusehto

Osallistumisen voi peruuttaa 14 vuorokautta ennen kurssin alkamista veloituksetta. Mikäli perut osallistumisesi alle 14 vuorokauden sisällä kurssin alkamisesta, veloitamme sinulta 50% kurssin hinnasta. Mikäli ilmoittautumista ei peruta ollenkaan, perimme osallistumismaksun kokonaisuudessaan. Järjestäjällä on oikeus peruuttaa kurssi, mikäli ilmoittautuneita ei tule riittävästi.

Ilmoittautuminen

Ilmoittaudu

Nitor