Tietokannat ja avoimet rajapinnat

Paikka: Verkkokurssi
Ajankohta: 1.3.–4.5.2020
Järjestäjä: FITech

Kurssin sisältö: relaatioalgebra, funktionaaliset riippuvuudet, normalisointi, jokin tietokantaohjelmisto ja tärkeimmät työkalut (esim. MySQL, SQLite, SQLite Studio, SQL Server, Oracle), SQL (create, insert, drop, update, select, join, union, alikyselyt, indeksit, transaktiot, rajoitteet, triggerit, näkymät) ja sen rajapinnat.

Lisäksi tutustutaan JSON:n perusteisiin sekä NoSQL-tietokantojen perusteisiin.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää relaatiotietokannan toimintaperiaatteen ja osaa suunnitella sekä toteuttaa tehokkaan relaatiotietokannan, osaa käyttää monipuolisesti SQL-kyselykieltä ja tuntee sen ohjelmointirajapinnat ja JSON:n perusteet sekä osaa hyödyntää JSON:ia REST-rajapinnoissa. Opintojakso kehittää analyyttistä ajattelua, suunnitteluosaamista ja ongelmanratkaisutaitoja.

Kurssi on vain henkilöille, jotka eivät ole tutkinto-opiskelijana missään korkeakoulussa.
Kurssin suoritus: harjoitustyö ja verkkotentti, jonka suorituspäivä on 4.5.2020

Hae kurssille viimeistään 23.2.2020 mennessä.

Kaikki FITechin kurssit ovat osallistujalle maksuttomia.

Lisätiedot ja hakeminen

 

FITech