Tietojärjestelmähankkeen laajuuden mittaus – Scope Manager -koulutus

Paikka: Innopoli 1, Tekniikantie 12, Espoo TAI etäosallistuminen
Ajankohta: 1.–18.12.2020
Järjestäjä: Tieto-ja viestintätekniikan ammattilaiset, TIVIA ry

Tietojärjestelmien kehittämiseltä ja ylläpidolta vaaditaan nopeutta, virheettömyyttä ja edullisuutta. Valitettavan usein yksi tai useampi näistä vaatimuksista jää toteutumatta. Onneksi historia tuntee myös tapauksia, joissa kaikki kolme kovaa vaatimusta ovat toteutuneet – eikä vain yhden osapuolen mielestä vaan todella mittaus- ja vertailudatan avulla todennetusti.

Projektien ja hankkeiden onnistumista mitataan yleensä niin sanotun projektikolmion kärkien – aikataulun, kustannusten ja aikaansaannosten – perusteella. Tietojärjestelmähankkeissa tästäkin yksinkertaisesta arviointimallista tingitään useimmissa tapauksissa, keskittyen ainoastaan kustannusarvion ja aikataulun pitävyyteen. Tällainen kaksiulotteinen onnistumisen arviointi, jossa aikaansaannosten määrän ja laadun mittaaminen laiminlyödään, on kuitenkin aivan liian yksinkertaista, eikä johda sen enempää lyhyellä kuin pitkälläkään tähtäyksellä sitä soveltavan organisaation menestykseen.

Projektinhallinnan maailmassa aikaansaannoksia kuvataan englanninkielisellä termillä ”scope”, ja niiden hallintaa vastaavasti nimellä ”Scope Management”. Yleisimmin käytetty suomennos tälle on ”laajuuden hallinta”. Laajuuden hallinta tarkoittaa kykyä kuvata halutut aikaansaannokset ja valvoa sekä ohjata niiden tuottamista. Tehokas ohjaaminen edellyttää osaamista aikaansaannosten määrän ja laadun arvioinnissa ja mittaamisessa. Arviointi- ja mittausosaamisen puute organisaatiossa on yleisin syy tietojärjestelmähankkeiden arvioinnin liialliseen yksinkertaistamiseen. Koulutettu Scope Manager on erinomaiseksi todistettu apu tietojärjestelmähankkeiden valvonnan ja ohjauksen ongelmien korjaamiseen.

Tavoite

Tässä koulutuksessa osallistujat saavat kattavan kokonaiskuvan tietojärjestelmähankkeiden laajuuden hallinnasta. Neljän ensimmäisen lähiopetuspäivän aikana he tutustuvat laajuuden hallinnassa tarvittaviin menetelmiin ja työvälineisiin sekä luentojen että harjoitustehtävien avulla. Viides päivä on tentti, jossa kaikki opittu kertautuu tehokkaalla tavalla. Kurssimateriaalien myötä osallistujat saavat mukaansa lukuisia käteviä työkaluja omaan käyttöönsä ja käytäntöjä organisaatiossaan levitettäviksi.

Kohderyhmä

Kuulut tämän koulutuksen kohderyhmään, jos haluat kehittää sekä henkilökohtaisia että taustaorganisaatiosi valmiuksia hyödyntää standardeihin perustuvia johtamiskäytäntöjä. Kokemukseltasi voit olla esimerkiksi vaatimusmäärittelyn ammattilainen, useita toimituksia läpi vienyt IT-projektipäällikkö, laajanäkemyksinen projektijohdon konsultti, tai vaikkapa näiden yhdistelmä. Koulutukseen osallistuminen ei edellytä mitään tiettyä menetelmä- tai työvälineiden käyttökokemusta. Tähän mennessä sertifioiduista Scope Managereista noin 40 % on tullut tietojärjestelmiä ostavista ja noin 30 % niitä toimittavista organisaatioista. Loput ovat joko puolueettomia konsultteja, tutkijoita tai akateemisten koulutusyhteisöjen edustajia.

Ohjelma

Koulutuspäivät kestävät klo 9-16

1. Koulutuspäivä 1.12.: Scope Managerin paikka IT-hankkeen johtamisessa ja hankkeen oikea rajaaminen

 • Mikä on Scope Manager? Johdatus ammattilaisen Scope Managerin toimenkuvaan ja tehtäviin ECQA:n määrittelemän osaamisprofiilin mukaisesti
 • NorthernSCOPE™-konseptin yksityiskohtainen esittely: toimintopisteet, yksikköhinnoittelu ja roolitus
 • Hankehallinnan työkalupakki tieto- ja viestintäjärjestelmien kehittämiseen: hyödyllinen sekoitus teoriaa ja toimialan parhaita käytäntöjä. Pakettiin sisältyy kirja ja lukuisia siinä esiteltyjä MS Office® -pohjaisia työkaluja
 • Miten pilkotaan laaja tietojärjestelmähanke hallittaviin ja mitattaviin osiin?
 • Mitä menetelmiä, parhaita käytäntöjä ja standardeja pitäisi minkäkin tyyppisessä tieto- ja viestintäteknisessä projektissa soveltaa?

2. Koulutuspäivä 2.12.: Järjestelmävaatimusten hallinta ja arvioiden tuottaminen hankkeen alkuvaiheessa

 • Millä tavalla projektin laajuutta voi arvioida jo esitutkimuksen aikana, ennen täydellisten järjestelmäkuvausten olemassaoloa?
 • Millainen kokoelma toiminnallisia, laadullisia ja teknisiä vaatimuksia on riittävä ymmärrettävän tarjouspyynnön ja järkevien, vertailukelpoisten tarjousten tekemiseen?
 • Järjestelmäkuvauksen kuntotarkastus Scope Managerin työvälineenä
 • Projektin olosuhteiden arvioiminen FiSMAn ND21-tilanneanalyysimenetelmän avulla
 • Practical Software Project Estimation: ISBSG:n (International Software Benchmarking Standards Group) keskeisten menetelmien ja lähestymistapojen esittely
 • Miten voi luottaa alustavan toimintopistemäärän oikeellisuuteen ja hyödyllisyyteen luotettavien kustannus- ja aikatauluarvioiden osana?
 • Pikalaskentamenetelmät ohjelmiston laajuuden eli toimintopisteiden määrän arviointiin

3. Koulutuspäivä 10.12.: Mittaamiseen perustuva IT-projektin läpiviennin ohjaaminen

 • FiSMA 1.1 -menetelmä ohjelmiston toiminnallisen laajuuden mittaamiseen (FiSMA-toimintopisteiden mittaaminen tarkalla tasolla)
 • Projektin ja sovelluksen perustietojen määrittäminen
 • Estimointiprosessi työmäärä-, kustannus- ja aikatauluarvioiden tuottamiseen
 • Mittaamiseen perustuva muutosten hallinta ohjelmistoprojekteissa
 • Toimintopisteisiin perustuva tuloksenarvomenetelmä (Earned value) edistymisen seurannassa
 • Projektin päättäminen ja hyödyllisen kokemustiedon kerääminen
 • The IT Measurement Compendium: ohjelmistotyön mittaamisen perusteoksen esittely

4. Koulutuspäivä 11.12.: Experience® Service -verkkopalvelu Scope Managerin tärkeimpänä työvälineenä

 • Henkilökohtaisen Experience® Service -käyttöoikeuden avaaminen
 • NorthernSCOPE™ prosessien harjoittelu Experience® Service -työkalujen avulla
 • Kolmio-benchmarking projektien tehokkuusvertailun työvälineenä
 • Scope Managerin eettiset säännöt
 • Scope Manager -verkostojen esittely

5. Koulutuspäivä 18.12.: ”Sertifiointikoe ja valmistautuminen omaksutun välineistön käyttöönottoon tosielämässä”

 • Koko päivän kestävä tentti opittujen asioiden kertaajana ja syventäjänä

Koulutusohjelma perustuu kuhunkin aihealueeseen liittyviin luentoihin, esimerkkeihin ja harjoituksiin. Koulutusohjelman ensimmäisenä, neljäntenä ja viidentenä päivänä osallistujilla pitäisi olla käytössään kannettava tietokone, jolle voi kopioida kurssimateriaaliin sisältyviä työkaluja ja jolta on mahdollista käyttää verkkopalveluja. Kattavaan kurssimateriaaliin kuuluvat kaikki kolmen ensimmäisen päivän aikana esiteltävät kirjat sekä sertifioidun Scope Managerin salkku keskeisten luentokalvojen ja aihepiirin esittelyyn tarkoitettujen julisteiden säilyttämistä ja kuljettamista varten.

Kouluttajat

Kouluttajat Kouluttajina toimivat Pekka Forselius ja Seppo Oksa. Pekka on ICT-projektijohtamisen moniosaaja, muun muassa kirjojen Onnistunut tietojärjestelmän hankinta ja Hankehallinnan työkalupakki kirjoittaja. Hän toimii ohjelmistotyön mittaamiseen erikoistuneen Finnish Software Measurement Association (FiSMA) ry:n vanhempana neuvonantajana. 

Seppo Oksa jakaa osaamistaan ja pitkää johtamiskokemustaan erilaisten tietojärjestelmähankkeiden parissa, niin kansainvälisten kuin kotimaisten, eri toimialoilla toimivien ostaja- ja toimittajaorganisaatioiden palveluksessa. Molemmat kouluttajat ovat myös sertifioituja ja käytännön työssä kokeneita Scope Managereita.

Osallistumismaksu

Jäsenhinta koskee TIVIA-yhteisön henkilöjäseniä ja yhteisöjäsenten henkilökuntaa sekä FiSMA ry:n jäseniä.

 • Jäsenhinta 3 570 €
 • Normaalihinta 3 950 €

Hinta sisältää kahvit, lounaat ja koulutusmateriaalin. Kaikkiin hintoihin lisätään alv 24 %.

Tutustu myös muihin TIVIAn järjestämiin koulutuksiin.

Jos et vielä ole TIVIA-yhteisön jäsen, liity nyt ja osallistu koulutukseen jäsenetuhintaan (jäsenmaksut 20–65 €)! Tutustu myös yritysjäsenyyteen!

Ilmoittautuminen

Ilmoittaudu

Kysyttävää koulutuksesta? Lähetä viesti osoitteeseen ilmoittaudu(at)tivia.fi tai soita 020 741 9898.

Peruutusehdot: Jos peruutus tapahtuu myöhemmin kuin 14 vrk ennen koulutuksen alkua, perimme 50 % osallistumismaksusta. Peruuttamatta jätetyistä ilmoittautumisista perimme koko osallistumismaksun.

Yhteydenotot: ilmoittaudu(at)tivia.fi tai 020 741 9898.
Pidätämme oikeuden päivittää koulutuksen sisältöä.