Miten rakennat toimivan toimintamallin Tiedolla Johtamiseen erilaisille organisaatioille

Paikka: Verkkokoulutus
Ajankohta: 25.3.2021
Järjestäjä: Hovi Competence Development Oy

Toimintatapaa noudattamalla organisaatiolla ja johdolla on saavutettavissa seuraavia lopputuloksia.

 • Johdolla on käytössään luotettavaa ja laadukasta tietoa päätöksenteon tueksi.
 • Tiedon laatuun voi luottaa, koska tiedonhallinta on aidosti omissa käsissä.
 • Johdon luottamuksen ylläpidosta johtuen tiedon kehittämisen resurssit pysyvät hyvinä.
 • Organisaation datat ovat omassa hallussa ja toimittajista ei olla liian riippuvaisia.
 • Henkilöstön osaamisen täsmäkouluttaminen on helppoa, koska ymmärretään mitä osaamista tarvitaan datan hyödyntämiseksi.
 • Organisaation kulttuurista tulee “data driven”, koska opitaan ymmärtämään dataa ja miten siitä tuotetaan hyödyllistä tietoa päätöksenteon tueksi ja asiakkaita palvelemaan.

Miten koulutuksen hyväksi havaitut toimintatavat ovat syntyneet?

 • Miten johdon tietotarpeet on saatu toteutettua Suomen pankkikriisiin liittyvän Arsenalin ajoista aina HUS Sairaanhoitopiirin nykypäivän moderneihin haasteisiin.
  Miksi konsepti on toiminut ja miten se on kehittynyt vuosien aikana?
 • Millaisia nykypäivän haasteet ovat käytännössä?
 • CASE STUDY:  “Rakennettiin kallis tietoallas josta ei saada irti mitään hyötyä”.
  Miksi tilanteeseen oltiin päädytty ja mitä olisi pitänyt välttää.
  Miten tilanne saatiin ratkaistua.
 • Teknologia ja välineet muuttuvat jatkuvasti, mutta ratkaisevaa on miten ihmiset toimivat. Ihmisten innostuksesta ja osaamista tulee todellinen tuottavuus.

 Kurssin sisältö

Viisi edellytystä, joilla konsepti saadaan toimimaan erilaisissa organisaatioissa?

1. VETOVASTUU JA TUKI  LIIKETOIMINNALTA

 • Miksi tiedolla johtaminen hankkeista tulee yleensä lopulta kalliita ja pitkiä IT-projekteja
 • Huonot tulokset johtavat lopulta luottamuksen katoamiseen .
 • Miksi on toimivampaa, että liiketoiminta ottaa vetovastuun toimintatapojen muuttamisesta.
 • CASE STUDY: Jari Ylinen “Ulkoista tukea HUS johdolle”.

2. KESKEISTEN HENKILÖIDEN ROOLITUS

 • Tiedonhuoltotrion ideana on kattaa osaaminen ja ymmärrys koko dataputkesta – päästä päähän.
 • TIETOVASTAAVA – johdon tiedolla johtamisen tuki
  Roolin merkitys ja tehtävät.
  Tietovastaavaksi sopii normaalisti johtajan luottohenkilö tietoon liittyvissä asioissa
  Miten henkilön roolia pitää kasvattaa?
  Miten henkilö saadaan innostumaan laajenevasta roolista?
  Vaadittava osaaminen roolissa pärjäämiselle.
 • TIEDONHUOLTAJA – tietovastaavan IT-kumppani
  Roolin merkitys ja tehtävät.
  Millainen henkilö soveltuu tehtävään?
  Mitä osaamista hänellä tulisi olla?
  Miten idea myydään henkilölle?
  Miten roolissa pärjääminen varmistetaan?
 • DATA SCIENTIST – datan syväosaaja
  Tuntee raakadatan ja hallitsee datan lukutaidon
  Roolin merkitys ja tehtävät.
  Millainen henkilö soveltuu tehtävään?
  Mitä osaamista hänellä tulisi olla?
  Miten roolissa pärjääminen varmistetaan?
 • CASE STUDY:  “Roolitukset ja niiden toimivuus kahdessa erilaisessa organisaatiossa”.

3. OMAT TIEDOT OMAAN HALTUUN

 • Mitä data omassa hallussa tarkoittaa ja miten se varmistetaan?
 • Tietojen laatuprojektilla saadaan lähdejärjestelmien tiedot kuntoon.
 • Miksi usein tarvitaan erillinen tietovarasto?
 • Käyttäjä keskiöön -> “infokerros” ja sen hyödyntäminen
 • Miksi tiedonhuoltotrio toimii?
 • Miten toimittajalukko estetään?
  Toimittajat ovat erittäin tärkeitä ja joskus ongelmatilanteeseen on vain ajauduttu.
 • CASE STUDY: “Moderni tietovarastohanke yhdistettynä Infokerroksella”
  Miten saadaan heti hyötyjä vuosien puurtamisen sijaan?
  Käsitemallin merkitys – Ellie.
  Miksi Data Vault 2.0 on yleistynyt?

4. HENKILÖSTÖN OSAAMISEN VARMISTAMINEN

 • Miksi dataan liittyvä yleinen osaamisen kasvattaminen on tärkeää?
 • Tiedonhuoltotrion osaamisen kasvattaminen.
 • Mitä omatoimisuus vaatii jatkossa henkilöstöstöltä?
 • Miten varmistetaan toimittajilta oppiminen?
 • Miksi oman nykyisen henkilöstön kouluttaminen on järkevää
  Data alan osaajat ovat kalliitta ja heitä on vähän.
  Omatkin osaajat haluavat kehittyä – tai lähtevät talosta
 • CASE STUDY: Henkilöstön täsmäkoulutukset

5. LUOTTAMUKSEN KASVATTAMINEN JA YLLÄPITO

 • Miksi luottamus Tiedon laatuun on tärkeää?
 • Käyttötapauksien merkitys
 • Nopeiden voittojen tärkeys?
 • Laatuun voi luottaa, koska tiedon laatu tulee siitä, että organisaatio tekee itse tietotyötä.

Yleisiä ongelmatilanteita ja niistä ylipääseminen

 • Yleisimmät havaitut ongelmat?
 • Henkilöstön muutosvastarinta ja sen ratkaiseminen
 • Johdon muutosvastarinta ja sen ratkaiseminen
 • Toimittajien mahdolliset eriävät intressit.

Loppukeskustelut

 

Kouluttaja

Jari Ylinen

Jari Ylisellä on monipuolinen kokemus CIO-tehtävistä sekä muutosjohtamisesta. Hän vetää sekä suomalaisten yritysten tietohallintojohdon yhteistyöryhmää, IT Forumia että liikkeenjohdon yhteistyöryhmää, Systeemiryhmää.

Hänen erityisaluettaan ovat organisaation IT-arkkitehtuuri ja tietovarastoinnin hyödyntäminen liiketoiminnassa.

Tällä hetkellä Jari työskentelee  HUSissa tietovarastoinnin ja johdon raportoinnin uudistamisen sekä tiedonhallinnan muutosjohtamisen parissa.

 

Osallistumismaksu

Jäsenhinta koskee TIVIA-yhteisön henkilöjäseniä sekä yhteisöjäsenten henkilökuntaa.

 • Jäsenhinta 891 €
 • Normaalihinta 990 €

Kaikkiin hintoihin lisätään alv 24 %.

Tutustu myös muihin TIVIAn järjestämiin koulutuksiin.

Jos et vielä ole TIVIA-yhteisön jäsen, liity nyt ja osallistu koulutukseen jäsenetuhintaan (jäsenmaksut 20–65 €)! Tutustu myös yritysjäsenyyteen!

 

Peruutusehdot

Mikäli peruutus tehdään myöhemmin kuin kaksi viikkoa ennen kurssin alkua, veloitamme puolet kurssimaksusta.
Jos peruutusta ei tehdä lainkaan, laskutamme koko kurssimaksun.
Estyneen osallistujan tilalle voidaan kustannuksitta vaihtaa toinen henkilö.
Varaamme mahdollisuuden perua tai siirtää koulutuksen, mikäli osallistujia ei ole riittävästi.