Lean kokonaisarkkitehtuuri

Paikka: Helsinki
Ajankohta: 10.9. - 11.9.2019
Järjestäjä: Alma Talent Oy
Linkki: Ilmoittaudu

Lean kokonaisarkkitehtuurin keskiössä on asiakasarvo ja sen virtaus. Koulutus luo pohjan virtaustehokkaalle kehitystoiminnalle ja sen suunnittelulle. Se avaa lean-filosofian periaatteet kehittämistoiminnan suunnittelun ja johtamisen näkökulmasta sekä antaa valmiudet ketterään arkkitehtuurikehittämiseen. Koulutuksessa käydään läpi virtaukseen perustuva kanban-ohjattu kehittämisen valmisteluprosessi ja siihen liittyviä suunnittelumalleja esimerkkitapausten kautta.

Katso tarkempi kurssikuvaus Alma Talentin sivulta.

Miksi osallistua?

  1. Ymmärrät lean-filosofian perusperiaatteet ja osaat soveltaa niitä kehittämistoiminnassa.
  2. Ymmärrät virtauksen merkityksen kehittämistulosten saavuttamisessa ja ymmärrät, miten virtaus synnytetään.
  3. Ymmärrät ja osaat soveltaa asiakaslähtöisiä arkkitehtuurisuunnittelun malleja oman organisaatiosi kehittämistoiminnassa.
  4. Pystyt jäsentämään ja ohjaamaan kokonaisarkkitehtuuriin pohjautuvia kehityspolkuja oman organisaatiosi ja sen toimintaympäristön näkökulmasta