Kokonaisarkkitehtuuri käytännönläheisesti (JHS 179)

Paikka: Helsinki/Verkkokoulutus
Ajankohta: 20.–21.9.2021
Järjestäjä: Tieturi

Koulutuksessa käyt läpi miten työskentelet kokonaisarkkitehtuurin viitekehyksen kanssa. Kokonaisarkkitehtuuri käytännönläheisesti -koulutuksen jälkeen ymmärrät, miksi kokonaisarkkitehtuuria tarvitaan ja tunnet työtä ohjaavan suosituksen JHS 179 sisällön. Osaat tuottaa keskeisiä kokonaisarkkitehtuurin luomiseen liittyviä kuvauksia ja tiedät, miten kokonaisarkkitehtuuria kannattaa tehdä.

Kokonaisarkkitehtuurin laatiminen ja käyttöönotto tehostaa toimintaa ja alentaa ICT-hankkeiden investointikustannuksia. Tiedonhallintalaki astui voimaan 1.1.2020. Laki velvoittaa laajalti julkisen hallinnon toimijoita kuten sairaanhoitopiirejä, yliopistoja ja joitakin julkisia hallintotehtäviä hoitavia yksityisiä toimijoita. Lain mukaan organisaatiot on velvoitettu laatimaan ja ylläpitämään tiedonhallintamallia. Tätä edeltävä samaa asiaa käsittelevä tietohallintolaki oli tullut voimaan 2011 ja jo sitä ennen on julkaistu julkishallinnon suositus kokonaisarkkitehtuurin laatimisesta (JHS 179).

Koh­de­ryh­mä

Tämä kokonaisarkkitehtuurikurssi sopii henkilöille, jotka osallistuvat kokonaisarkkitehtuurityöhön ja sen osakokonaisuuksiin: julkishallinnon työntekijät, asiantuntijat, toiminnan kehittäjät ja tietohallinnon työntekijät sekä kokonaisarkkitehtuurityötä avustavat IT-toimittajien arkkitehdit, määrittelijät ja projektipäälliköt.

Esi­tie­dot

Ei varsinaisia esitietovaatimuksia. Yritysarkkitehtuurin ja TOGAF:n osaaminen sekä UML- ja ArchiMate-kuvauskielien hallinta helpottaa omaksumista. Kurssilla käydään kuitenkin näitä tarvittavilta osin läpi.

Kurssin sisältö

Uuden Tietohallintalain vaatimukset

 • Mitä lailla halutaan saavuttaa?
 • Lain pääkohdat ja vaatimukset
 • Tiedonhallintamallin laatiminen

Miksi kokonaisarkkitehtuuria?

 • Organisaation kokonaisarkkitehtuurilähtöinen toiminnan kehittäminen
 • Julkishallinnon suositus JHS179
 • Miten arkkitehtuurikehys TOGAF® liittyy tähän?
 • Arkkitehtuurin eri tasot

Kokonaisarkkitehtuurin suunnitteluprosessi käytännössä

 • Suunnitteluprosessi: suunnittelun valmistelu, nykytilan analysointi, tavoitetilan suunnittelu, toimeenpanon suunnittelu
 • Vinkkejä työskentelyyn

Arkkitehtuurin kuvaaminen

 • Kokonaisarkkitehtuurin kuvaustapoja
 • ArchiMate -mallinnuskielen pääelementit

Arkkitehtuurikuvausten tuottaminen

 • Arkkitehtuuriperiaatteet ja linjaukset
 • Nykytilan ja tavoitetilan kuvaus

Toiminta-arkkitehtuurin suunnittelu

 • Organisaation ja sidosryhmien kuvaaminen
 • Mitä ovat palvelut ja miten ne kuvataan?
 • Prosessien kuvaaminen BPMN-kuvauskielellä (JHS 152): prosessikartta, toimintamalli, prosessikaaviot, sanalliset kuvaukset

Tietoarkkitehtuurin suunnittelu

 • Käsitemallin kuvaaminen yksinkertaisella UML-luokkakaaviolla
 • Sanaston kuvaaminen
 • Päätietoryhmien ja tietovirtojen kuvaaminen
 • Tietovarantojen kuvaaminen ArchiMate-kaaviolla

Tietojärjestelmäarkkitehtuurin suunnittelu

 • Loogisen tietojärjestelmäarkkitehtuurin jäsennys ArchiMate-kaaviolla
 • Tietojärjestelmäpalvelujen kuvaaminen
 • Tietojärjestelmäsalkku ja -kartta

Teknologia-arkkitehtuurin suunnittelu

 • Teknologiapalvelujen kuvaus
 • Komponentti- ja integraatiokuvaukset
 • Fyysisten tietovarantojen kuvaus
 • Sijoituskaavio

Kurssin arvostelut

 • Rento, mutta asiallinen ja hyvin tiivistetty koulutus.
 • Kouluttaja osasi kertoa hyvin konkreettisia esimerkkejä KA-työstä.
 • Oikeita asioita korostettiin sopivasti.
 • Kiitoksia hyvästä koulutuksesta!

Osallistumismaksu

Jäsenhinta koskee TIVIA-yhteisön henkilöjäseniä sekä yhteisöjäsenten henkilökuntaa.

 • Jäsenhinta 1 317,50 €
 • Normaalihinta 1 550 €

Kaikkiin hintoihin lisätään alv 24 %.

Tutustu myös muihin TIVIAn järjestämiin koulutuksiin.

Jos et vielä ole TIVIA-yhteisön jäsen, liity nyt ja osallistu koulutukseen jäsenetuhintaan (jäsenmaksut 20–65 €)! Tutustu myös yritysjäsenyyteen!

Peruutusehdot

Mikäli perut koulutuksen alle 14 päivää ennen koulutuksen alkua, perimme osallistumismaksusta 50 %. Jos perut koulutuksen alle 7 päivää ennen koulutuksen alkua, perimme osallistumismaksun täysimääräisenä. Mikäli et saavu koulutukseen, veloitamme koko osallistumismaksun sekä mahdolliset ennakkoon tilatut testit.

Pidätämme oikeuden muutoksiin kansainvälisten koulutuskumppaniemme koulutusten suhteen. Näiden koulutusten osalta olemme sinuun yhteydessä pian ilmoittautumisesi jälkeen.

Ilmoittautuminen

Ilmoittaudu