Käyttövaltuuksien hallinta (IdM) organisaatiossa

Paikka: Helsinki
Ajankohta: 8.5.2020
Järjestäjä: Tieturi

Saat perustiedot käyttövaltuushallinnan (KVH) prosessien kehittämiselle ja hallinnoimiselle osana organisaation tietoturvallista toimintaa. Käyttövaltuuksien hallinnan koulutuksessa perehdyt keskeisimpiin lakien ja asetusten asettamiin vaatimuksiin koskien käyttöoikeuksien (IdM, AM) hallintaa sekä yleisiin alan parhaisiin käytäntöihin ja ohjeisiin. Lisäksi käyt läpi käytännön läheisesti organisaation eri sidosryhmien käyttöoikeuksien hallintaa ja miten voit tehostaa sen toteuttamista.

Käyttövaltuuksien hallinta on monisyinen ja organisaation useille tasoille levittäytyvä kokonaisuus. Kiristyvät tietosuoja- ja tietoturvallisuusvaatimukset nostavat käyttövaltuushallinnan tärkeyden merkitystä entisestään. Tällä kurssilla opit miten voit tietoturvallisesti hallinnoida käyttöoikeuksia (IdM) sekä pääsyä organisaatiosi toiminnan ytimeen.

Kohderyhmä

Koulutus on hyödyllinen organisaation tietohallinnosta, tietoturvasta ja tietosuojasta vastaaville ammattilaisille sekä käyttövaltuushallinnan kehittämisestä vastaaville kehityspäälliköille, projektipäälliköille ja asiantuntijoille.

Kurssin sisältö

Käyt­tö­val­tuus­hal­lin­nan ym­pä­ris­tö

 • keskeisimmät ohjaavat lait ja asetukset
 • parhaat käytännöt

Käyt­tö­val­tuus­hal­lin­nan ylei­sim­mät haas­teet
Or­ga­ni­saa­tion eri si­dos­ryh­mät käyt­tö­val­tuus­hal­lin­nan nä­kö­kul­mas­ta:

 • Sisäiset käyttäjät
 • Ulkoiset kumppanit
 • Asiakkaat

Käyt­tö­val­tuus­hal­lin­nan te­hos­ta­mi­nen

 • Käyttäjän elinkaarenhallinta
 • Käyttöoikeuksien esimäärittely ja roolipohjaisuus
 • Käyttöoikeuksien automaattinen luonti

Käyt­tö­val­tuuk­sien ra­por­toin­ti ja au­di­toin­ti

Käyt­tö­val­tuus­hal­lin­nan tek­no­lo­giat ja nii­den han­kin­ta

 • Lyhyt katsaus markkinoilla oleviin käyttövaltuushallinnan tuotteisiin

Or­ga­ni­saa­tion käyt­tö­val­tuus­hal­lin­nan pe­ri­aat­teet ja oh­jeis­tuk­set

 • Käyttövaltuushallinnan politiikka
 • Käyttövaltuushallinnan periaatteet

Tarkempi sisältö on katsottavissa Tieturin sivuilta (ks. linkki Ilmoittautuminen-kohdassa).

Osallistumismaksu

Jäsenhinta (TIVIA-yhteisön henkilöjäsenet) 722 € (+ alv 24 %)
Normaalihinta 850 € (+ alv 24 %)

Hae jäsenalennukseen oikeuttava koodi. Saadaksesi alennukseen oikeuttavan koodin sinun täytyy olla kirjautuneena TIVIAn sivuille jäsentunnuksellasi.

Jos et vielä ole TIVIA-yhteisön jäsen, liity nyt ja osallistu koulutukseen jäsenetuhintaan (jäsenmaksut 20–65 € / 12 kk)! Tutustu myös yritysjäsenyyteen!

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen ja lisätiedot Tieturin sivustolla

Tieturi