ITIL Foundation

Paikka: Helsinki
Ajankohta: 16.9. - 18.9.2019
Järjestäjä: WAKARU PARTNERS OY
Linkki: Ilmoittaudu

Tavoite

Kurssi esittelee osallistujille palveluiden hallintaa, toimitusta ja näiden yhteyttä liiketoiminnan odotuksiin. Kurssin jälkeen osallistujat tunnistavat IT-palvelunhallinnan avainperiaatteet ja käsitteet sekä tiedostavat ITILin käytön hyödyt organisaatiossa. Kurssin jälkeen osallistujilla on hyvät valmiudet suorittaa ITIL Foundation -sertifiointitesti.

Kohderyhmä

Kurssi on suunnattu IT-johdolle, kuten tietohallintojohtajille ja -päälliköille, senior-tason IT-päälliköille, projektipäälliköille, tiiminvetäjille, IT-asiantuntijoille sekä IT-päälliköille ja -konsulteille. Kurssi soveltuu hyvin myös kaikille niille, joiden työtehtävät käsittävät IT-palveluiden ostamiseen tai hyödyntämiseen liittyviä tehtäviä. Tämän ITIL Foundation -kurssin luontevia jatkokursseja ovat mm. ITIL Intermediate -tason kurssit.

Kurssimateriaali

Kurssimateriaali on suomenkielinen. Kurssimateriaali toimitetaan oppilaille etukäteen pdf-muodossa (kannattaa ottaa oma tabletti tai läppäri mukaan, jolta voi lukea materiaalia kurssin aikana).

Sertifiointitesti

Kurssilla suoritettavat harjoitukset valmentavat samalla osallistujia kurssin päätteeksi suoritettavaan sertifiointitestiin. Foundation Certificate in IT Service Management -sertifiointitesti on vapaaehtoinen. Sertifiointi mahdollistaa jatko-opiskelun seuraaville tasoille ja siksi sen suorittaminen on suositeltavaa.

Ohjelma

Koulutuspäivän aikataulu on klo 9-17.

IT Infrastructure Library (ITIL) on kokoelma parhaita käytäntöjä IT-palveluiden toimittamiseen ja IT-Infrastruktuurin hallintaan. ITIL:ssä määritellyt palveluprosessit ovat käytännössä testattuja ja hyviksi havaittuja useissa organisaatioissa maailmanlaajuisesti. ITIL versio 3:n mukaan nämä parhaat käytännöt (best practices) on esitelty palvelun elinkaarimallin keinoin sisältäen seuraavat osa-alueet:

– Service Strategy (palvelustrategia)
– Service Design (palvelun suunnittelu)
– Service Transition (palveluun siirtyminen)
– Service Operation (palvelun toimittaminen) ja
– Continual Service Improvement (palvelun jatkuva kehittäminen).

Mainitut osa-alueet muodostavat palvelun elinkaarelle kehyksen, jonka avulla palvelu vastaa paremmin liiketoiminnan tarpeisiin liiketoiminnan arvoja arvioitaessa.

Kurssilla käydään läpi palvelunhallinnan prosessit, niiden sijoittuminen palvelun elinkaareen sekä näihin liittyvät käsitteet ja määritelmät. Samalla osallistuja oppii tunnistamaan prosessien tehtävät, niihin liittyvät roolit ja näiden väliset yhteydet. Lisäksi käydään läpi yleisimmät prosessien tehokkuuteen vaikuttavat tekijät.