ITIL® Continual Service Improvement

Paikka: Helsinki
Ajankohta: 30.9. - 2.10.2019
Järjestäjä: WAKARU PARTNERS OY
Linkki: Ilmoittaudu

IT Infrastructure Library® (ITIL®) on globaalisti hyödynnetty IT-alan parhaista käytännöistä koottu viitekehys IT-palvelutuotannon hallintaan ja johtamiseen. ITILin prosessimainen palvelunhallinnan viitekehys on reaalimaailmassa toimivista käytännöistä, toimintamalleista ja prosesseista muodostuva kokonaisuus, jota valtaosa IT-organisaatioista hyödyntää mailmanlaajuisesti. ITIL on palveluelinkaarimallin mukaiseksi järjestynyt kokonaisuus, joka pitää sisällään seuraavat osa-alueet: 

  • Service Strategy 
  • Service Design 
  • Service Transition 
  • Service Operation 
  • Continual Service Improvement 

Palvelustrategiassa määritellään palvelustrategian perusasiat, prosessit ja strategiset suuntaviivat. Palvelun suunnittelussa kuvataan ja suunnitellaan kokonaispalvelut, transitiovaiheessa varmistetaan palvelun sujuva käyttöönotto ja palveluoperaatiovaiheessa varmistetaan palvelun tuotanto. Palvelun jatkuva kehittäminen varmistaa palvelutuotannon laadun ja kilpailukyvyn. 

ITIL® is a Registered Trade Mark of the Office of the Office of Government Commerce in the United Kingdom and other countries.