Digitaalisen palvelun saavutettavuus käytännössä

Paikka: Helsinki
Ajankohta: 18.9.2019
Järjestäjä: Alma Talent Oy
Linkki: Ilmoittaudu

EU-tasoinen saavutettavuusdirektiivi edellyttää sitä, että digitaaliset palvelut ovat kaikille kansalaisille tasa-arvoisesti käytettävissä ja ymmärrettävissä. Miten tämä vaikuttaa verkkosivujen suunnitteluun, luomiseen ja sisällöntuotantoon? Tässä koulutuksessa avataan kriteerit käytännönläheisesti, pohditaan niiden noudattamisen eri tasojen reunaehtoja ja esitellään keinoja määritellä, vaatia ja testata verkkopalvelun saavutettavuutta kriteerien täyttämiseksi. Tule oppimaan, kuinka kaikille saavutettavia digitaalisia palveluja suunnitellaan!

Katso tarkempi kurssikuvaus Alma Talentin sivulta.

Kohderyhmä

Koulutus on suunnattu verkkoviestinnästä vastaaville asiantuntijoille, joiden tehtävänä on huolehtia vastuullaan olevan verkkosivuston saavutettavuudesta.

Koulutus soveltuu esimerkiksi verkkopalvelujen päätoimittajille, käyttöliittymäsuunnittelijoille, projektipäälliköille ja aktiivisille sisällöntuottajille, jotka haluavat omaksua omiin toimintatapoihinsa saavutettavuuden varmistamisen periaatteet.

Miksi osallistua?

  1. Ymmärrät, millä tavoin verkkopalvelun eri osa-alueiden suunnittelussa ja toteutuksessa tehtävät päätökset vaikuttavat lopputulosten saavutettavuuteen.
  2. Osaat valita ja linjata vastuullaan olevan verkkopalvelun saavutettavuustavoitteet.
  3. Osaat vaatia, ohjata ja ohjeistaa verkkopalvelun teknisiä toteuttajia, käyttöliittymäsuunnittelijoita ja sisällöntuottajia tekemään tavoitteiden mukaisia saavutettavuusratkaisuja.