Analytiikan ja tekoälyn perusteet

Paikka: Verkkokoulutus
Ajankohta: 16.–24.8.2021
Järjestäjä: Tieto-ja viestintätekniikan ammattilaiset, TIVIA ry

Tämä koulutus toteutetaan verkkokoulutuksena etäyhteyden välityksellä. Viisi moduulia pidetään eri päivinä klo 9 alkaen ja kestävät moduulista riippuen 1,5-2h.

Yhteiskuntamme digitalisoituu kiihtyvällä tahdilla. Yhä suurempi osa käyttämistämme palveluista ja tekemistämme asioista tapahtuu digitaalisesti, tietokoneiden tai älypuhelinten välityksellä. Tämän seurauksena järjestelmiin tallentuu valtavia tietomassoja. Menestyvät organisaatiot kykenevät hyödyntämään tietomassoja oman toimintansa muokkaamisessa muita tehokkaammin. Datasta ja sen käsittelyyn tarkoitetuista algoritmeista ja niihin liittyvästä osaamisesta on tullut uusi tuotannontekijä.

Datan, koneoppimisen ja tekoälyn avulla voidaan automatisoida monia työläitä prosesseja tai päätöksentekoa, ja täten saavuttaa nopeutta ja säästöjä. Datan ja algoritmien avulla voidaan myös ymmärtää paremmin aiemmin epäselviksi jääneitä monimutkaisia ilmiöitä. Datan ja algoritmien avulla organisaatiot voivat tulevaisuudessa muuttaa toimintaansa olosuhteiden muuttuessa aiempaa nopeammin. Voidaankin todeta, että datan ja algoritmien hyödyntäminen muuttaa toimintaamme ja yhteiskuntaa monin erilaisin, pienin askelin, eikä muutokselle ole nähtävissä loppua.

Koulutuksessa käsitellään erilaisten organisaatioiden toimintamalleja, sekä toimintamallien muuttamista, sekä muuttamisen haasteita dataan ja algoritmeihin perustuen. Koulutus esittää tyypillisimmät analytiikan hyödyntämisen muodot esimerkein.

Koulutuksen ydinsisältöä on edistynyt, matematiikkaan perustuva analytiikka, jonka ilmenemismuotoja ovat tekoäly ja koneoppiminen. Koulutuksessa perehdytään matematiikan rooliin tekoälyssä ja koneoppimisessa, havainnollistavien esimerkkien kautta. Koulutuksessa käsitellään myös ohjelmistorobotiikan ja chatbottien perusteet, ja pohditaan niiden suhdetta tekoälyyn.

Datan ja algoritmien hyödyntämisessä nousee usein esiin erilaisia juridisia ja eettisiä kysymyksiä. Koulutuksessa tuodaan esiin merkittävimmät juridiset ja eettiset näkökulmat datan ja algoritmien hyödyntämisen kannalta.

Kohderyhmä

Analytiikan ja tekoälyn perusteet soveltuu kaikille organisaatioiden toimintatavoista, prosesseista, työskentelytavoista kiinnostuneille ja toimintaa kehittäville henkilöille. Koulutus soveltuu erityisen hyvin organisaatioiden tulevaisuuden kehittämisestä vastuussa olevalle johdolle. 

Koulutuksen sisältö

1. Moduuli 16.8.2021: Organisaatioiden toimintamallit ja datan vaikutus toimintaan

 • Ilmeinen toimintaympäristö
 • Monimutkainen toimintaympäristö
 • Kompleksi toimintaympäristö

Yleisimmät analytiikan muodot esimerkein:

 • Kuvaileva analytiikka
 • Diagnosoiva analytiikka
 • Ennakoiva analytiikka
 • Ohjaava analytiikka

2. Moduuli 19.8.2021: Edistynyt analytiikka

 • Matemaattisen mallinnuksen ydinajatus
 • Edistynyt analytiikka, mallintaminen, neuroverkko
 • Tekoälyratkaisun yleiset ominaisuudet
 • Tekoälyn kehitysaallot
 • Koneoppiminen
 • Visuaalinen demo koneoppimisesta

3. Moduuli 20.8.2021: Tekoälyä täydentävät teknologiat

 • Chatbotit: toimintaperiaate ja tekoälyn rooli
 • Ohjelmistorobotiikka (RPA): toimintaperiaate
 • Demoja

4. Moduuli 23.8.2021: Tekoäly ja juridiset näkökulmat

 • Anonymisointi ja pseudonymisointi
 • GDPR (tietosuoja-asetus)
 • Profilointi
 • Tekoälyratkaisujen vastuukysymykset

5. Moduuli 24.8.2021: Tekoäly ja eettiset näkökulmat

 • Mitä on etiikka?
 • Yleisiä ajatusvääristymiä
 • Syrjiikö tekoäly?
 • Tekoälyratkaisujen ihmiskeskeisyys
 • Tekoälyratkaisujen läpinäkyvyys

Kouluttaja

Valmentaja on Tekniikan tohtori Pasi Lehtimäki, konsultti ja tekoälykyvykkyyden vetäjä Gofore Oyj:stä. Pasilla on yli 20 v. kokemus tekoälystä ja koneoppimisesta, ohjelmistokehityksestä ja johtamisesta. Vahvan pohjan analytiikkaosaamiselle antaa tohtorin tutkinto Aalto yliopistossa, tietotekniikan osastolta, jossa Pasi on opiskellut tietotekniikkaa ja tutkinut analytiikkaa. Pasi on toiminut johtotehtävissä useassa eri yrityksessä ohjelmistokehityksen, datan, analytiikan ja tekoälyn parissa.

Osallistumismaksu

Jäsenhinta koskee TIVIA-yhteisön henkilöjäseniä sekä yhteisöjäsenten henkilökuntaa. 

 • Jäsenhinta 479 €
 • Normaalihinta 799 €

Kaikkiin hintoihin lisätään alv 24 %.

Tutustu myös muihin TIVIAn järjestämiin koulutuksiin.

Jos et vielä ole TIVIA-yhteisön jäsen, liity nyt ja osallistu koulutukseen jäsenetuhintaan (jäsenmaksut 20–65 €)! Tutustu myös yritysjäsenyyteen!

Ilmoittautuminen

Ilmoittaudu

Kysyttävää koulutuksesta? Lähetä viesti osoitteeseen ilmoittaudu(at)tivia.fi 

Peruutusehdot: Jos peruutus tapahtuu myöhemmin kuin 14 vrk ennen koulutuksen alkua, perimme 50 % osallistumismaksusta. Peruuttamatta jätetyistä ilmoittautumisista perimme koko osallistumismaksun. Early bird -ilmoittautumista ei voi perua, mutta osallistumisoikeuden voi siirtää toiselle henkilölle. Yhteydenotot: ilmoittaudu(at)tivia.fi 

Pidätämme oikeuden päivittää koulutuksen sisältöä.