Pilvipalveluiden tietoturva

Paikka: Helsinki
Ajankohta: 19.8.2020
Järjestäjä: Alma Talent Oy

Koulutuksessa käydään vaiheittain läpi, miten tietoturvaan ja riskienhallintaan liittyvät asiat on käytännössä huomioitavissa oikea-aikaisesti. Uusien palveluiden osalta tietoturvakysymykset tulee huomioida jo määrittelyvaiheessa. Asiat ovat korjattavissa usein käyttöönoton jälkeenkin, tosin usein korkeampaan hintaan. Koulutuksen avulla varmistat, että ymmärrät pilvipalveluihin liittyvät tietoturvakysymykset ja ennaltaehkäiset tyypillisimpiä virheitä ja niistä koituvia kustannuksia.

Lue lisää

Tietokonenäön soveltaminen liiketoiminnassa

Paikka: Helsinki
Ajankohta: 19.8.2020
Järjestäjä: Alma Talent Oy

Koulutuksessa käydään läpi neuroverkkojen toimintaa ja syväoppimisen teoriaa sekä näiden sovelluksia tietokonenäössä. Teoriasisältöä havainnollistetaan demoilla. Opettavat asiat käydään läpi yleistajuisesti, joten osallistujilta ei vaadita ohjelmointitaustaa.

Lue lisää