ArchiMate kokonaisarkkitehtuurin kuvaamisessa

Paikka: Verkkokoulutus
Ajankohta: 21.–22.4.2020
Järjestäjä: Alma Talent Oy

Tässä koulutuksessa käydään läpi ArchiMaten keskeisimmät elementit liiketoiminnan, tietojärjestelmäkokonaisuuden ja teknologian kuvaamiseen. Elementit ja niiden käyttötarkoitus tulevat tutuiksi sekä esimerkkien että harjoitusten avulla. Lisäksi luodaan katsaus strategian ja kyvykkyyksien kuvaamiseen: kuinka strategisista tavoitteista päästään konkreettisiin vaatimuksiin ja tarvittaviin kyvykkyyksiin.

Lue lisää

IT-riskienhallinta

Paikka: Verkkokoulutus
Ajankohta: 22.4.2020
Järjestäjä: Alma Talent Oy

Tule mukaan koulutukseen, jossa käydään kattavasti läpi tietojärjestelmiin liittyvien riskien luonnetta ja IT-riskienhallinnan käytännön periaatteita. Koulutuksen jälkeen ymmärrät onnistuneen IT-riskienhallinnan elementit sekä opit itse tekemään ja ohjaamaan erilaisten IT-riskien tunnistamista, arviointia, lievennystoimenpiteiden suunnittelua ja IT-riskien valvontaa. Koulutuksen fokus on IT-riskien luonteen monipuolisessa ja käytännöllisessä ymmärtämisessä.

Lue lisää

Pilvipalveluiden tietoturva

Paikka: Verkkokoulutus
Ajankohta: 22.4.2020
Järjestäjä: Alma Talent Oy

Tule mukaan koulutukseen, jossa käydään vaiheittain läpi, miten tietoturvaan ja riskienhallintaan liittyvät asiat on käytännössä huomioitavissa oikea-aikaisesti. Uusien palveluiden osalta tietoturvakysymykset tulee huomioida jo määrittelyvaiheessa. Koulutuksen avulla varmistat, että ymmärrät pilvipalveluihin liittyvät tietoturvakysymykset ja ennaltaehkäiset tyypillisimpiä virheitä ja niistä koituvia kustannuksia.

Lue lisää