Tekoälyn tehopäivät

Paikka: Helsinki
Ajankohta: 26.8. - 27.8.2019
Järjestäjä: Alma Talent Oy
Linkki: Ilmoittaudu

Tekoälyn tehopäivät -koulutuksen jälkeen tiedät tekoälyn liiketoimintahyödyt ja tunnet tyypilliset tekoälytekniikat. Kaksipäiväisen koulutuksen aikana käymme läpi muun muassa tekoälyn globaalit trendit ja nykytilanteen Suomessa, tutustumme syväoppimiseen ja tyypillisen tekoälyprojektin kulkuun.

Koulutus antaa sinulle valmiudet lähteä toteuttamaan liiketoimintalähtöistä tekoälyprojektia omassa organisaatiossasi.

Lue lisää

Pilvipalveluiden hankinnan ABC

Paikka: Helsinki
Ajankohta: 27.8.2019
Järjestäjä: Alma Talent Oy
Linkki: Ilmoittaudu

Pilvipalvelujen suosio on vakiintunut, ja lähes jokainen uusi applikaatio tehdään suoraan pilveen. Mitä eroja pilvipalvelun hankinnassa ja vaatimusmäärittelyssä pitäisi tehdä tietoturvan, palvelutason ja sujuvan kehityksen suhteen?

Pilvipalveluiden hankinnan ABC -koulutus tarjoaa kattavan kuvan pilvipalveluiden hankinnasta ja pilvistrategian kehittämisestä.

Lue lisää

Lean kokonaisarkkitehtuuri

Paikka: Helsinki
Ajankohta: 10.9. - 11.9.2019
Järjestäjä: Alma Talent Oy
Linkki: Ilmoittaudu

Lean kokonaisarkkitehtuurin keskiössä on asiakasarvo ja sen virtaus. Koulutus luo pohjan virtaustehokkaalle kehitystoiminnalle ja sen suunnittelulle. Se avaa lean-filosofian periaatteet kehittämistoiminnan suunnittelun ja johtamisen näkökulmasta sekä antaa valmiudet ketterään arkkitehtuurikehittämiseen. Koulutuksessa käydään läpi virtaukseen perustuva kanban-ohjattu kehittämisen valmisteluprosessi ja siihen liittyviä

Lue lisää

Digitaalisen palvelun saavutettavuus käytännössä

Paikka: Helsinki
Ajankohta: 18.9.2019
Järjestäjä: Alma Talent Oy
Linkki: Ilmoittaudu

EU-tasoinen saavutettavuusdirektiivi edellyttää sitä, että digitaaliset palvelut ovat kaikille kansalaisille tasa-arvoisesti käytettävissä ja ymmärrettävissä. Miten tämä vaikuttaa verkkosivujen suunnitteluun, luomiseen ja sisällöntuotantoon? Tässä koulutuksessa avataan kriteerit käytännönläheisesti, pohditaan niiden noudattamisen eri tasojen reunaehtoja ja esitellään keinoja määritellä, vaatia ja testata verkkopalvelun saavutettavuutta kriteerien täyttämiseksi.

Lue lisää