ITIL® Continual Service Improvement

Paikka: Helsinki
Ajankohta: 6.–8.5.2020
Järjestäjä: WAKARU PARTNERS OY

IT Infrastructure Library® (ITIL®) on globaalisti hyödynnetty IT-alan parhaista käytännöistä koottu viitekehys IT-palvelutuotannon hallintaan ja johtamiseen. ITILin prosessimainen palvelunhallinnan viitekehys on reaalimaailmassa toimivista käytännöistä, toimintamalleista ja prosesseista muodostuva kokonaisuus, jota valtaosa IT-organisaatioista hyödyntää mailmanlaajuisesti. ITIL on palveluelinkaarimallin mukaiseksi järjestynyt kokonaisuus,

Lue lisää

SAFe Product Manager / Product Owner

Paikka: Helsinki
Ajankohta: 24.–25.3.2020
Järjestäjä: Nitor Delta Oy

SAFe Product Owner / Product Manager -koulutus on suunnattu organisaatiossa sisäisestä tuotteenhallinnasta vastaaville henkilöille. Koulutuksessa käydään läpi oleelliset tiedot ja taidot, joita Lean-Agile -toimintamalli edellyttää tuotehallinnan ja tuoteomistajan tehtävissä.

  • Kesto: 2 päivää
  • Ketterät vaatimukset eli epicit ja käyttäjätarinat ja niiden löytäminen
  • Tuotteen työjonon muodostaminen,
Lue lisää

DevOps Fundamentals

Paikka: Helsinki
Ajankohta: 23.–25.3.2020
Järjestäjä: WAKARU PARTNERS OY

DevOps on perusperiaatteidensa puolesta ennen kaikkea kulttuuria ja tapa toimia. Sen tarkoituksena on mahdollistaa erilaisten kehitys- ja tuotantoprosessien tehokas toteuttaminen automatisoidusti teknisiä työkaluja hyväksikäyttäen. DevOps-kulttuurissa työyhteisö työskentelee yhteisen määränpään hyväksi: jokainen henkilö on valmis näkemään vaivaa ja tekemään jotain, mikä

Lue lisää

Certified Ethical Hacker (CEHv10)

Paikka: Espoo
Ajankohta: 2.–6.3.2020
Järjestäjä: Arrow ECS Finland Oy

Kurssilla opit, miten voit taistella hakkereita vastaan heidän omilla menetelmillään ja keinoillaan. Kurssin päätteeksi tai erikseen sovittavana testipäivänä on mahdollisuus tehdä CEH-sertifiointitesti.

The Certified Ethical Hacker (C|EH v10) program is a trusted and respected ethical hacking training Program that any information security professional will need.

Lue lisää

Leading SAFe

Paikka: Helsinki
Ajankohta: 25.–26.2.2020
Järjestäjä: Nitor Delta Oy

Leading SAFe -kurssi on johdolle, arkkitehdeille, systeemisuunnittelijoille, toimintasalkun omistajille, keskijohdolle ja toiminnan kehityksestä vastaaville muutosagenteille suunnattu kurssi, joka käy läpi lean-ajattelun ja SAFe-kehyksen keskeiset periaatteet. SAFe mahdollistaa lean-organisaation toteuttamisen ohjelmisto- ja palvelukehityksessä käytännössä. Kurssilla pohditaan myös, miten johtaminen muuttuu ketterässä

Lue lisää

Dokumenttienhallinnan järjestelmien vertailu

Paikka: Helsinki
Ajankohta: 12.2.2020
Järjestäjä: Alma Talent Oy

Tee viisaita investointeja, jotka takaavat tehokkaan dokumenttien hallinnan!

Tässä intensiivipäivässä pureudutaan dokumenttien hallintaan järjestelmänäkökulmasta. Dokumenttien ja sisällönhallinnan kehittämisessä pitkään toiminut asiantuntija Juha Anttila IITC:stä käy päivän aikana läpi dokumenttien hallinnan järjestelmiä ja niiden suhdetta muihin järjestelmiin.

Intensiivipäivässä

Lue lisää

Kyberrikollisuuden menetelmät

Paikka: Helsinki
Ajankohta: 11.2.2020
Järjestäjä: Alma Talent Oy

Ryöstääkö kyberrikollinen rahasi ja datasi?

Kyberrikollisuuden menetelmät -valmennus perehdyttää opiskelijan niihin tapoihin, menetelmiin ja tekniikoihin, joilla modernit rikolliset toimivat. Rikollisuus on laajentunut turuilta ja toreilta verkkoon, jossa viimeisimmät teknologiat ja verkonkäyttäjien manipulointi tarjoavat ansaintamahdollisuuksia epärehellisin keinoin. Rikollisten toimintatapojen tunteminen auttaa suojaamaan organisaatiota niiden muodostamilta uhilta.

Lue lisää

Tutkivan testauksen työkurssi

Paikka: Helsinki
Ajankohta: 5.–6.2.2020
Järjestäjä: Alma Talent Oy

Koulutuksessa koet tutkivan testauksen käytännön kautta, ja opit tekemällä: suunnittelemme testausta, testejä ja testaamme havaintoja raportoiden. Opimme testauksen taitoja ryhmämuodossa. Testauskohteemme ovat avoimen lähdekoodin sovelluksia, jotka on helppo oppia ja joiden kautta saadut opit ovat suoraan siirrettävissä osaksi omaa projektityötä.

Lue lisää

Tekoälyn tehopäivät

Paikka: Helsinki
Ajankohta: 30.–31.1.2020
Järjestäjä: Tieturi

Tekoälyn tehopäivät -koulutuksen jälkeen tiedät tekoälyn liiketoimintahyödyt ja tunnet tyypilliset tekoälytekniikat. Kaksipäiväisen koulutuksen aikana käymme läpi muun muassa tekoälyn globaalit trendit ja nykytilanteen Suomessa, tutustumme syväoppimiseen ja tyypillisen tekoälyprojektin kulkuun.

Koulutus antaa sinulle valmiudet lähteä toteuttamaan liiketoimintalähtöistä tekoälyprojektia omassa organisaatiossasi.

Lue lisää

PRINCE2 ® Foundation

Paikka: Helsinki
Ajankohta: 27.–28.1.2020
Järjestäjä: Tieturi

Koulutuksessa perehdyt Prince2-projektihallintamenetelmään uusimman 2017 version mukaisesti. Kurssin käytyäsi osaat hyödyntää tätä projektityön viitekehystä omissa projekteissasi, joko projektipäällikkönä tai projektiryhmän jäsenenä. Tämä Prince2-koulutus valmistaa sinut suorittamaan Prince2 Foundation -sertifioinnin halutessasi.

Tämä koulutus toteutetaan suomeksi, materiaali sekä valinnainen Prince2 Foundation -sertifioitumistesti on englanniksi.

Lue lisää

ISEB ISTQB Foundation Certificate -koulutusohjelma

Paikka: Helsinki
Ajankohta: 15.–17.1.2020
Järjestäjä: Tieturi

Koulutuksessa opit ohjelmistotestauksen perusterminologian ja saat valmiudet käyttää eri testaustekniikoita käytännön testausprojekteissa. Kurssin avulla hallitset testausprosessin, standardit sekä käytössä olevien työkalujen perusasiat. Koulutuksen jälkeen hyväksytysti suoritettu ISTQB Foundation -sertifikaatti on osoitus henkilökohtaisesta testausosaamisestasi.

ISEB ISTQB Foundation Certificate in Software Testing on kansainvälinen ohjelmistotestauksen perustutkinto.

Lue lisää

SIAM® Foundation

Paikka: Helsinki
Ajankohta: 15.–16.1.2020
Järjestäjä: WAKARU PARTNERS OY

Opetuskieli suomi | Materiaalikieli englanti | Sertifiointitentti kyllä | Tenttikieli englanti

SIAM Foundation -valmennuksessa sekä palveluiden tuottajat että asiakkasorganisaatiot oppivat tärkeimmät periaatteet ja käsitteet monitoimittajaverkoston hallinnasta. Kurssin jälkeen osallistujat osaavat toimia tehokkaasti SIAMia hyödyntävässä organisaatiossa, tuntevat SIAMin historian, ydinperiaatteet, toteuttamisvaihtoehdot, toimintatavan omaksumisen sen hyödyt.

Lue lisää

Service design

Paikka: Verkkokurssi
Ajankohta: 13.1.2020
Järjestäjä: FITech

On this course, the students will understand how to design services based on data, information and human expertise streams. Furthermore, the students will learn principles, processes and tools to design services for customers.

The students will also understand the principles of servitisation and other related models for manufacturing.

Lue lisää

Machine learning with Python

Paikka: Verkkokurssi
Ajankohta: 7.1.–3.4.2020
Järjestäjä: FITech

This course introduces some of the most widely used machine-learning methods such as regression, classification, feature learning and clustering. We will discuss ML in a hands-on fashion using coding assignments, in which we implement ML methods in the Python programming language.

Lue lisää

Social media analytics

Paikka: Verkkokurssi
Ajankohta: 7.1.–3.4.2020
Järjestäjä: FITech

This course introduces social media as a data source and platform for understanding, exploring, and solving various societal issues. The relevant theoretical concepts around social media, analytic tools, and affordances of different social media platforms such as Twitter, Facebook, Instagram and YouTube will be discussed in detail.

Lue lisää

Internet of things

Paikka: Verkkokurssi
Ajankohta: 7.1.–31.5.2020
Järjestäjä: FITech

Course content:

  • Principles of wireless mesh sensor networks. Multi-hop routing.
  • Principles of Internet-of-Things, IoT platforms.
  • Monitoring, control, and positioning applications. Case studies and comparisons.
  • Practical implementation and use of large-scale IoTs and WSNs.
Lue lisää

Measurement technology

Paikka: Verkkokurssi
Ajankohta: 7.1.–21.2.2020
Järjestäjä: FITech

The course focuses on measurement systems and introduces method to analyse the measurements.

Upon completion of the course a student will be able to:

apply fundamentals of measurement
apply analog and digital signal conversions
apply digital signal filtering and data transfer
apply IoT applications of digital signal manipulation.

Lue lisää

IT-asiantuntijasta kouluttajaksi

Paikka: Helsinki
Ajankohta: 11.–12.12.2019
Järjestäjä: Alma Talent Oy

Miten koulutat muita IT-asioista ymmärrettävästi ja helposti omaksuttavasti?

Moni IT-asiantuntija kouluttaa työssään muita järjestelmistä, digityökaluista tai prosesseista — mutta miten se tehdään innostavasti ja vuorovaikutteisesti? Miten järjestelmän tai työkalun käyttöönotto saadaan tuntumaan helpolta, ja kuinka hallitset samalla myös mahdollista muutosvastarintaa?

Lue lisää