SAFe Product Manager / Product Owner

Paikka: Helsinki
Ajankohta: 19.11. - 20.11.2019
Järjestäjä: Nitor Delta Oy
Linkki: Ilmoittaudu

SAFe Product Owner / Product Manager -koulutus on suunnattu organisaatiossa sisäisestä tuotteenhallinnasta vastaaville henkilöille. Koulutuksessa käydään läpi oleelliset tiedot ja taidot, joita Lean-Agile -toimintamalli edellyttää tuotehallinnan ja tuoteomistajan tehtävissä.

  • Kesto: 2 päivää
  • Ketterät vaatimukset eli epicit ja käyttäjätarinat ja niiden löytäminen
  • Tuotteen työjonon muodostaminen,
Lue lisää

CompTIA Security+ -koulutuskokonaisuus iltaopiskeluna

Paikka: Helsinki
Ajankohta: 12.11. - 10.12.2019
Järjestäjä: KPMG OY AB
Linkki: Ilmoittaudu

CompTIA Security+ on valmistajariippumaton tietoturvasertifiointi, jolla voit osoittaa osaavasi tietoturvan perusasiat sekä hallinnollisen että teknisen tietoturvallisuuden alueilta. Tämän kurssikokonaisuuden aikana käydään läpi kaikki mitä tarvitset läpäistäksesi CompTIA Security+ SY0-501 -testin.

Kurssi noudattelee sisällöltään em. testin vaatimuksia ja sisältöjä

Lue lisää

DevOps Fundamentals

Paikka: Helsinki
Ajankohta: 11.11. - 13.11.2019
Järjestäjä: WAKARU PARTNERS OY
Linkki: Ilmoittaudu

DevOps on perusperiaatteidensa puolesta ennen kaikkea kulttuuria ja tapa toimia. Sen tarkoituksena on mahdollistaa erilaisten kehitys- ja tuotantoprosessien tehokas toteuttaminen automatisoidusti teknisiä työkaluja hyväksikäyttäen. DevOps-kulttuurissa työyhteisö työskentelee yhteisen määränpään hyväksi: jokainen henkilö on valmis näkemään vaivaa ja tekemään jotain, mikä

Lue lisää

CISM – Certified Information Security Manager

Paikka: Helsinki
Ajankohta: 4.11. - 7.11.2019
Järjestäjä: KPMG OY AB
Linkki: Ilmoittaudu

ISACA:n CISM on maailman tunnetuin tietoturvan johtamisen ammattisertifikaatti. Koulutuksessamme opettavat pätevät ja kokeneet suomalaiset CISM-sertifioidut asiantuntijat. Koulutuksen hintaan kuuluva ISACAn virallinen opetusmateriaali käydään läpi ja sitä havainnollistetaan kouluttajien omilla käytännön kokemuksilla ja lisämateriaalilla.

Tavoite

Valmentaa CISM-tutkintoon ja opettaa tietoturvan johtamisen perusteet.

Lue lisää

CISSP – Certified Information Systems Security Professional

Paikka: Helsinki
Ajankohta: 28.10. - 1.11.2019
Järjestäjä: KPMG OY AB
Linkki: Ilmoittaudu

CISSP on maailman tunnetuin ISC2:n myöntämä tietoturvan ammattisertifikaatti, jota työnantajat arvostavat. Valmennuksessamme aihealueet käydään läpi ja opetellaan tentin näkökulma asioihin. Luennoitsijat ovat CISSP-sertifioituja kokeneita ammattilaisia.

Tavoite

Koulutuksessa opit ISC(2):n tentin viralliseksi asiasisällöksi määrittelemän sisällön eli Common Body of Knowledge (CBK) teoriana,

Lue lisää

CompTIA Security+ -koulutuskokonaisuus

Paikka: Helsinki
Ajankohta: 30.9. - 4.10.2019
Järjestäjä: KPMG OY AB
Linkki: Ilmoittaudu

CompTIA Security+ on valmistajariippumaton tietoturvasertifiointi, jolla voit osoittaa osaavasi tietoturvan perusasiat sekä hallinnollisen että teknisen tietoturvallisuuden alueilta. Tämän kurssikokonaisuuden aikana käydään läpi kaikki mitä tarvitset läpäistäksesi CompTIA Security+ SY0-501 -testin.

Kurssi noudattelee sisällöltään em. testin vaatimuksia ja sisältöjä

Lue lisää

ITIL® Continual Service Improvement

Paikka: Helsinki
Ajankohta: 30.9. - 2.10.2019
Järjestäjä: WAKARU PARTNERS OY
Linkki: Ilmoittaudu

IT Infrastructure Library® (ITIL®) on globaalisti hyödynnetty IT-alan parhaista käytännöistä koottu viitekehys IT-palvelutuotannon hallintaan ja johtamiseen. ITILin prosessimainen palvelunhallinnan viitekehys on reaalimaailmassa toimivista käytännöistä, toimintamalleista ja prosesseista muodostuva kokonaisuus, jota valtaosa IT-organisaatioista hyödyntää mailmanlaajuisesti. ITIL on palveluelinkaarimallin mukaiseksi järjestynyt kokonaisuus,

Lue lisää

SAFe Agile Software Engineering

Paikka: Helsinki
Ajankohta: 23.9. - 25.9.2019
Järjestäjä: Nitor Delta Oy
Linkki: Ilmoittaudu

Tällä kurssilla opit, miten modernit ohjelmistotuotannon käytännöt mahdollistavat jatkuvan arvon tuottamisen ja laadun rakentamisen kehityksen alusta alkaen. Käymme läpi muun muassa Extreme Programming-menetelmän (XP) tekniset käytännöt, käyttäytymislähtöisen kehityksen (Behavior-Driven Development) sekä testivetoisen kehityksen (Test-Driven Development) menetelmät. Opit käytäntöjä käyttäjätarinoiden määrittelyyn,

Lue lisää

Certified Ethical Hacker (CEHv10)

Paikka: Espoo
Ajankohta: 23.9. - 27.9.2019
Järjestäjä: Arrow ECS Finland Oy
Linkki: Ilmoittaudu

The Certified Ethical Hacker (C|EH v10) program is a trusted and respected ethical hacking training Program that any information security professional will need.

Since its inception in 2003, the Certified Ethical Hacker has been the absolute choice of the industry globally.

Lue lisää

Digitaalisen palvelun saavutettavuus käytännössä

Paikka: Helsinki
Ajankohta: 18.9.2019
Järjestäjä: Alma Talent Oy
Linkki: Ilmoittaudu

EU-tasoinen saavutettavuusdirektiivi edellyttää sitä, että digitaaliset palvelut ovat kaikille kansalaisille tasa-arvoisesti käytettävissä ja ymmärrettävissä. Miten tämä vaikuttaa verkkosivujen suunnitteluun, luomiseen ja sisällöntuotantoon? Tässä koulutuksessa avataan kriteerit käytännönläheisesti, pohditaan niiden noudattamisen eri tasojen reunaehtoja ja esitellään keinoja määritellä, vaatia ja testata verkkopalvelun saavutettavuutta kriteerien täyttämiseksi.

Lue lisää

VMware vSphere What’s New v5.5 to v6.7

Paikka: Espoo
Ajankohta: 16.9. - 18.9.2019
Järjestäjä: Arrow ECS Finland Oy
Linkki: Ilmoittaudu

VMware vSphere 5.5:n tuki päättyi syyskuussa 2018. Jos käytössä on edelleen v5.5, nyt on aika päivittää vSphere versioon 6.7. Kurssilla käydään läpi uuden version ominaisuuksia sekä harjoitellaan päivitysprosessia.

In this three-day, hands-on training course, you will explore the new features and enhancements in VMware vCenter Server®

Lue lisää

ITIL Foundation

Paikka: Helsinki
Ajankohta: 16.9. - 18.9.2019
Järjestäjä: WAKARU PARTNERS OY
Linkki: Ilmoittaudu

Tavoite

Kurssi esittelee osallistujille palveluiden hallintaa, toimitusta ja näiden yhteyttä liiketoiminnan odotuksiin. Kurssin jälkeen osallistujat tunnistavat IT-palvelunhallinnan avainperiaatteet ja käsitteet sekä tiedostavat ITILin käytön hyödyt organisaatiossa. Kurssin jälkeen osallistujilla on hyvät valmiudet suorittaa ITIL Foundation -sertifiointitesti.

Kohderyhmä

Kurssi on suunnattu IT-johdolle,

Lue lisää

Lean kokonaisarkkitehtuuri

Paikka: Helsinki
Ajankohta: 10.9. - 11.9.2019
Järjestäjä: Alma Talent Oy
Linkki: Ilmoittaudu

Lean kokonaisarkkitehtuurin keskiössä on asiakasarvo ja sen virtaus. Koulutus luo pohjan virtaustehokkaalle kehitystoiminnalle ja sen suunnittelulle. Se avaa lean-filosofian periaatteet kehittämistoiminnan suunnittelun ja johtamisen näkökulmasta sekä antaa valmiudet ketterään arkkitehtuurikehittämiseen. Koulutuksessa käydään läpi virtaukseen perustuva kanban-ohjattu kehittämisen valmisteluprosessi ja siihen liittyviä

Lue lisää

AZ-300 Microsoft Azure Architect Technologies

Paikka: Helsinki
Ajankohta: 3.9. - 4.9.2019
Järjestäjä: Tieturi
Linkki: Ilmoittaudu

This course teaches IT Professionals how to build Logic App solutions that integrate apps, data, systems, and services across enterprises or organizations by automating tasks and business processes as workflows. Logic Apps is cloud service in Azure that simplifies how you design and create scalable solutions for app integration,

Lue lisää

SAFe Advanced Scrum Master

Paikka: Helsinki
Ajankohta: 2.9. - 3.9.2019
Järjestäjä: Nitor Delta Oy
Linkki: Ilmoittaudu

Tällä kahden päivän kurssilla syvennetään Scrum Master -roolissa toimivien osaamista palvelevassa johtamisessa, ketterän kehitystiimin toiminnan fasilitoinnissa ja suuren organisaation kokonaisketteryyden mahdollistajana. Kurssi kattaa niin tiimin sisäisen, tiimien välisen ja koko organisaation ketteryyden osa-alueita ja tarjoaa konkreettisia vinkkejä reaalimaailman tilanteisiin. Kurssilla laajennetaan Scrum-metodologiaa tutustumalla DevOps ja Kanban käytäntöihin.

Lue lisää

Pilvipalveluiden hankinnan ABC

Paikka: Helsinki
Ajankohta: 27.8.2019
Järjestäjä: Alma Talent Oy
Linkki: Ilmoittaudu

Pilvipalvelujen suosio on vakiintunut, ja lähes jokainen uusi applikaatio tehdään suoraan pilveen. Mitä eroja pilvipalvelun hankinnassa ja vaatimusmäärittelyssä pitäisi tehdä tietoturvan, palvelutason ja sujuvan kehityksen suhteen?

Pilvipalveluiden hankinnan ABC -koulutus tarjoaa kattavan kuvan pilvipalveluiden hankinnasta ja pilvistrategian kehittämisestä.

Lue lisää

Tekoälyn tehopäivät

Paikka: Helsinki
Ajankohta: 26.8. - 27.8.2019
Järjestäjä: Alma Talent Oy
Linkki: Ilmoittaudu

Tekoälyn tehopäivät -koulutuksen jälkeen tiedät tekoälyn liiketoimintahyödyt ja tunnet tyypilliset tekoälytekniikat. Kaksipäiväisen koulutuksen aikana käymme läpi muun muassa tekoälyn globaalit trendit ja nykytilanteen Suomessa, tutustumme syväoppimiseen ja tyypillisen tekoälyprojektin kulkuun.

Koulutus antaa sinulle valmiudet lähteä toteuttamaan liiketoimintalähtöistä tekoälyprojektia omassa organisaatiossasi.

Lue lisää