Uhkamallinnus, riskianalyysi ja jatkuvuudenhallinta

Paikka: Taitotalo Kongressikeskus, Valimotie 8, 00380 Helsinki
Ajankohta: 3.11.2020
Järjestäjä: Tieto-ja viestintätekniikan ammattilaiset, TIVIA ry

Tämä koulutus antaa työkaluja ja hyviä käytäntöjä siihen, miten organisaatiota kohtaavat uhat voidaan tunnistaa ja mallintaa sekä miten niiden välisiä riskejä ja vaikutuksia toiminnan jatkuvuuteen voidaan verrata. Ottamalla uhkamallinnuksen, riskianalyysin ja jatkuvuuden hallinnan osaksi tietoturvatyötä organisaatiosi pystyy tunnistamaan erilaiset uhat, ohjaamaan tietoturvaan käytettäviä resursseja tehokkaasti ja varautumaan kriiseihin paremmin.

Lue lisää

Ketterä vaatimusmäärittely

Paikka: Verkkokoulutus
Ajankohta: 28.–29.10.2020
Järjestäjä: Tieto-ja viestintätekniikan ammattilaiset, TIVIA ry

Koulutuksessa käsitellään vaatimusmäärittely huomioimalla kaikki ketterän kehittämisen erityispiirteet, siltä osin, kun ne liittyvät vaatimusmäärittelyyn ja määrittelyyn. Koulutuksessa on käytetty tehokkaita työkalupakkeja, joiden avulla helpotetaan muun muassa vaatimusten löytämistä, priorisoimista ja analysointia. Sidosryhmien, käyttäjien ja käyttökokemuksen löytäminen ja ymmärtäminen on myös tärkeässä roolissa.

Lue lisää

SIEM ja SOC — tietoturvan valvonnan käyttöönotto

Paikka: Taitotalo Kongressikeskus, Valimotie 8, 00380 Helsinki
Ajankohta: 27.10.2020
Järjestäjä: Tieto-ja viestintätekniikan ammattilaiset, TIVIA ry

Tässä koulutuksessa saat perustiedot SOC:ista ja SIEM:istä. Mitä ne ovat, miten ne otetaan käyttöön ja miten niitä operoidaan.

Lue lisää

Tietoturvallinen ohjelmistokehitys

Paikka: Keilaranta 1, Espoo
Ajankohta: 5.10.2020
Järjestäjä: Tieto-ja viestintätekniikan ammattilaiset, TIVIA ry

Koulutuksen tavoitteena on lisätä ohjelmistokehittäjien tietoturvaosaamista ja saavuttaa pysyvä tasonparannus kehitettävien sovellusten ja järjestelmien tietoturvaan. Koulutuksen jälkeen osallistujat tietävät miten tietoturva tulee ottaa huomioon sovelluskehityksen eri vaiheissa ja osaavat muun muassa paremmin soveltaa eri haavoittuvuuksien tunnistusmenetelmiä ja -tekniikoita käytännössä.

Lue lisää

Analytiikan ja tekoälyn perusteet

Paikka: Verkkokoulutus
Ajankohta: 28.9.–19.10.2020
Järjestäjä: Tieto-ja viestintätekniikan ammattilaiset, TIVIA ry

Yhteiskuntamme digitalisoituu kiihtyvällä tahdilla. Yhä suurempi osa käyttämistämme palveluista ja tekemistämme asioista tapahtuu digitaalisesti, tietokoneiden tai älypuhelinten välityksellä. Tämän seurauksena järjestelmiin tallentuu valtavia tietomassoja. Menestyvät organisaatiot kykenevät hyödyntämään tietomassoja oman toimintansa muokkaamisessa muita tehokkaammin. Datasta ja sen käsittelyyn tarkoitetuista algoritmeista ja niihin liittyvästä osaamisesta on tullut uusi tuotannontekijä.

Lue lisää

Business Case käytännössä -verkkokoulutus

Paikka: Verkkokoulutus
Ajankohta: 23.–30.9.2020
Järjestäjä: Tieto-ja viestintätekniikan ammattilaiset, TIVIA ry

Kurssilla opitaan oikeaoppisen Business Casen eli projektin perustelun sisältö. Käydään läpi kustannusten laskenta, hyötyjen arviointi ja hyöty-kustannusanalyysi. Lisäksi opitaan riskien arviointia sekä käsittelemään muut projektin perustelussa tarpeelliset asiat. Lisäksi käydään läpi Business Caseen liittyviä uskomuksia ja riskejä.

Lue lisää

IT2018-sopimusehtojen hyödyntäminen

Paikka: Taitotalon kongressikeskus, Valimotie 8, Helsinki
Ajankohta: 22.9.2020
Järjestäjä: Tieto-ja viestintätekniikan ammattilaiset, TIVIA ry

Tässä käytännönläheisessä koulutuksessa käydään läpi IT2018-sopimusehtojen keskeiset kohdat ja niiden hyödyntämiseen liittyviä näkökohtia. Koulutuksen tavoitteena on antaa osallistujille riittävät tiedot hyödyntää työssään IT2018-sopimusehtoja.

Lue lisää

Game-Changing Pitch and Presentation Skills

Paikka: Online
Ajankohta: 16.9.2020
Järjestäjä: Tieto-ja viestintätekniikan ammattilaiset, TIVIA ry

Learn how to deliver a clear and compelling pitch or presentation that best represents your work and your genuine personality. Using the mVm® human-communication system, create a memorable remote or in-person presentation that inspires your audience far beyond just understanding your content.

Lue lisää

Tietojärjestelmähankkeen laajuuden mittaus – Scope Manager -koulutus

Paikka: Taitotalo Kongressikeskus, Valimotie 8, 00380 Helsinki
Ajankohta: 16.9.–16.10.2020
Järjestäjä: Tieto-ja viestintätekniikan ammattilaiset, TIVIA ry

Tietojärjestelmien kehittämiseltä ja ylläpidolta vaaditaan nopeutta, virheettömyyttä ja edullisuutta. Valitettavan usein yksi tai useampi näistä vaatimuksista jää toteutumatta. Onneksi historia tuntee myös tapauksia, joissa kaikki kolme kovaa vaatimusta ovat toteutuneet – eikä vain yhden osapuolen mielestä vaan todella mittaus- ja vertailudatan avulla todennetusti.

Lue lisää

Lean IT-myynti -verkkokoulutus

Paikka: Verkkokoulutus
Ajankohta: 8.–24.9.2020
Järjestäjä: Tieto-ja viestintätekniikan ammattilaiset, TIVIA ry

UltraLeanBusiness Oy Ltd ja TIVIA järjestävät yhdessä kolmiosaisen koulutuksen Lean IT-myynnistä. Koulutuksessa haetaan vastauksia yllä oleviin kysymyksiin ja löydetään keinoja miten epätietoisuuden voi kääntää IT-yrityksen myyntivaltiksi.

Lue lisää

Hyvä järjestelmäkuvaus

Paikka: Innopoli 1, Tekniikantie 12, Espoo
Ajankohta: 31.8.–1.9.2020
Järjestäjä: Tieto-ja viestintätekniikan ammattilaiset, TIVIA ry

Hyvien, oikea-aikaisesti tuotettujen kuvausten ansiosta iso Työsuojelujärjestelmä onnistuttiin toteuttamaan kustannustehokkaasti ja nopeasti. Kehittäminen tehtiin ketterästi, mutta asetetut laatuvaatimukset huomioiden. Hyvän järjestelmäkuvauksen avulla myös järjestelmän ylläpito on hoitunut edullisesti ja kompastelematta ensimmäiset vuodet, ja näyttää jatkuvan tulevaisuudessakin, kun kuvaukset pidetään kunnossa sovittujen käytäntöjen mukaisesti.

Lue lisää

Software Product Management Training

Paikka: Taitotalon kongressikeskus, Valimotie 8, Helsinki
Ajankohta: 31.8.–2.9.2020
Järjestäjä: Tieto-ja viestintätekniikan ammattilaiset, TIVIA ry

The interactive and intensive training is delivered in a 3-day-course and covers the full spectrum of SPM responsibilities and activities. A software product manager is responsible for managing a product throughout the product life cycle with the objective of achieving sustainable economic success.

Lue lisää

SPM Training Excellence Level Product Strategy

Paikka: Helsinki
Ajankohta: 26.–28.8.2020
Järjestäjä: Tieto-ja viestintätekniikan ammattilaiset, TIVIA ry

This Excellence Level Training on Product Strategy addresses questions like: What is the right strategy for your product to achieve business success in changing times? Utilize the business model canvas to make your strategic decisions, get feedback faster and make informed adjustments.

Lue lisää