Teknologioiden sosiaaliset ja eettiset vaikutukset

Paikka: Verkkokoulutus
Ajankohta: 17.–24.1.2022
Järjestäjä: Tieto-ja viestintätekniikan ammattilaiset, TIVIA ry

Asiakkaat, sijoittajat ja työntekijät sekä muut sidosryhmät vaativat teknologia-alan toimijoilta aiempaa enemmän yhteiskunnallista vastuunottoa. Teknologisten tuotteiden, järjestelmien sekä palveluiden yhteiskunnalliset vaikutukset havaitaan yhä tarkemmin.

Kyky vastata tärkeiden sidosryhmien nopeasti muuttuviin odotuksiin vastuullisesti ja strategisesti vaatii organisaatioilta taitoa käsitellä sosiaalisia ja eettisiä vaikutuksia ammattimaisesti.

Lue lisää

Uhkamallinnus, riskianalyysi ja jatkuvuudenhallinta

Paikka: Verkkokoulutus
Ajankohta: 11.–12.1.2022
Järjestäjä: Tieto-ja viestintätekniikan ammattilaiset, TIVIA ry

Tämä koulutus antaa työkaluja ja hyviä käytäntöjä siihen, miten organisaatiota kohtaavat uhat voidaan tunnistaa ja mallintaa sekä miten niiden välisiä riskejä ja vaikutuksia toiminnan jatkuvuuteen voidaan verrata. Ottamalla uhkamallinnuksen, riskianalyysin ja jatkuvuuden hallinnan osaksi tietoturvatyötä organisaatiosi pystyy tunnistamaan erilaiset uhat, ohjaamaan tietoturvaan käytettäviä resursseja tehokkaasti ja varautumaan kriiseihin paremmin.

Lue lisää

Ketterä vaatimusmäärittely

Paikka: Verkkokoulutus
Ajankohta: 30.11.–1.12.2021
Järjestäjä: Tieto-ja viestintätekniikan ammattilaiset, TIVIA ry

Koulutus antaa valmiit eväät vaatimusmäärittelyyn hyödyntämällä ketterän kehittämisen parhaita käytäntöjä. Koulutuksen jälkeen ymmärrät ketterän kehittämisen hierarkkisen rakenteen sekä siihen liittyvät roolit ja vastuut. Opit kuvaamaan käyttäjätarinoita, ominaisuuksia, ei-toiminnallisia vaatimuksia ja epicejä sekä hyödyntämään vaatimusten keruun ja analysoinnin menetelmiä. Tiedät ketterän kehittämisen elementit ja opit priorisoimaan ominaisuuksia ja arvioimaan työmääriä ketterästi.

Lue lisää

Software Product Management Training Level 2.0

Paikka: Online
Ajankohta: 23.–26.11.2021
Järjestäjä: Tieto-ja viestintätekniikan ammattilaiset, TIVIA ry

The interactive and intensive training is delivered in a 3-day-course and covers the full spectrum of SPM responsibilities and activities. A software product manager is responsible for managing a product throughout the product life cycle with the objective of achieving sustainable economic success. This training is based on version 2.0 of the SPM Foundation Level syllabus.

Lue lisää

SPM Training Excellence Level Product Strategy

Paikka: Online
Ajankohta: 2.–5.11.2021
Järjestäjä: Tieto-ja viestintätekniikan ammattilaiset, TIVIA ry

This Excellence Level Training on Product Strategy addresses questions like: What is the right strategy for your product to achieve business success in changing times? Utilize the business model canvas to make your strategic decisions, get feedback faster and make informed adjustments.

Lue lisää

Hyvä järjestelmäkuvaus

Paikka: Innopoli 1, Espoo Tekniikantie 12,
Ajankohta: 2.–3.11.2021
Järjestäjä: Tieto-ja viestintätekniikan ammattilaiset, TIVIA ry

Tällä kurssilla osallistujat saavat kattavan kokonaiskuvan hyvän järjestelmäkuvauksen rakenteesta ja sisällöstä. He oppivat mm. tuottamaan asiallisia kuvauksia sekä arvioimaan tärkeimpien kuvausten välistä eheyttä ja laatua.

Lue lisää

Business Case käytännössä

Paikka: Verkkokoulutus
Ajankohta: 26.–27.10.2021
Järjestäjä: Tieto-ja viestintätekniikan ammattilaiset, TIVIA ry

Kurssilla opitaan oikeaoppisen Business Casen eli projektin perustelun sisältö. Käydään läpi kustannusten laskenta, hyötyjen arviointi ja hyöty-kustannusanalyysi. Lisäksi opitaan riskien arviointia sekä käsittelemään muut projektin perustelussa tarpeelliset asiat.
Kurssin kohderyhmän muodostavat investointeja toteuttavat liiketoiminta- ja tietohallintopäälliköt ja -johtajat, talousjohtajat ja -päälliköt sekä projektien ja prosessien omistajat ja päälliköt. Kurssi on molempina päivinä klo 9–12.

Lue lisää