Hyvä järjestelmäkuvaus

Paikka: Taitotalo Kongressikeskus, Valimotie 8, Helsinki
Ajankohta: 31.8.–1.9.2020
Järjestäjä: Tieto-ja viestintätekniikan ammattilaiset, TIVIA ry

Hyvien, oikea-aikaisesti tuotettujen kuvausten ansiosta iso Työsuojelujärjestelmä onnistuttiin toteuttamaan kustannustehokkaasti ja nopeasti. Kehittäminen tehtiin ketterästi, mutta asetetut laatuvaatimukset huomioiden. Hyvän järjestelmäkuvauksen avulla myös järjestelmän ylläpito on hoitunut edullisesti ja kompastelematta ensimmäiset vuodet, ja näyttää jatkuvan tulevaisuudessakin, kun kuvaukset pidetään kunnossa sovittujen käytäntöjen mukaisesti.

Lue lisää

Software Product Management Training

Paikka: Taitotalon kongressikeskus, Valimotie 8, Helsinki
Ajankohta: 31.8.–2.9.2020
Järjestäjä: Tieto-ja viestintätekniikan ammattilaiset, TIVIA ry

The interactive and intensive training is delivered in a 3-day-course and covers the full spectrum of SPM responsibilities and activities. A software product manager is responsible for managing a product throughout the product life cycle with the objective of achieving sustainable economic success.

Lue lisää

SPM Training Excellence Level Product Strategy

Paikka: Helsinki
Ajankohta: 26.–28.8.2020
Järjestäjä: Tieto-ja viestintätekniikan ammattilaiset, TIVIA ry

Based on the big success of ISPMA-based SPM Foundation Level Trainings, which have been available since early 2012, and the wishes of many training participants, ISPMA has extended its Curriculum with syllabi for four Excellence Level Trainings.

Lue lisää

Tietojärjestelmähankkeen laajuuden mittaus – Scope Manager -koulutus

Paikka: Taitotalo Kongressikeskus, Valimotie 8, 00380 Helsinki
Ajankohta: 16.6.–28.8.2020
Järjestäjä: Tieto-ja viestintätekniikan ammattilaiset, TIVIA ry

Tietojärjestelmien kehittämiseltä ja ylläpidolta vaaditaan nopeutta, virheettömyyttä ja edullisuutta. Valitettavan usein yksi tai useampi näistä vaatimuksista jää toteutumatta. Onneksi historia tuntee myös tapauksia, joissa kaikki kolme kovaa vaatimusta ovat toteutuneet – eikä vain yhden osapuolen mielestä vaan todella mittaus- ja vertailudatan avulla todennetusti.

Lue lisää

IT2018-sopimusehtojen hyödyntäminen -verkkokoulutus

Paikka: Verkkokoulutus
Ajankohta: 6.5.2020
Järjestäjä: Tieto-ja viestintätekniikan ammattilaiset, TIVIA ry

Tässä käytännönläheisessä koulutuksessa käydään läpi IT2018-sopimusehtojen keskeiset kohdat ja niiden hyödyntämiseen liittyviä näkökohtia. Koulutuksen tavoitteena on antaa osallistujille riittävät tiedot hyödyntää työssään IT2018-sopimusehtoja.

Lue lisää

Certified Scrum Product Owner (CSPO)

Paikka: Technopolis Ruoholahti 1, Helsinki
Ajankohta: 4.–5.5.2020
Järjestäjä: Tieto-ja viestintätekniikan ammattilaiset, TIVIA ry

If you’re someone who is comfortable with the “business side” of projects, you are probably the right person to aspire to achieve a Certified Scrum Product Owner® (CSPO®) certification. While the Certified ScrumMaster® (CSM®) helps the Scrum Team work together to learn and implement Scrum, as a CSPO, you create the product vision, order the Product Backlog, and make sure the best possible job is done to delight the customer.

Lue lisää

Tietoturvallinen ohjelmistokehitys -verkkokoulutus

Paikka: Verkkokoulutus
Ajankohta: 27.4.2020
Järjestäjä: Tieto-ja viestintätekniikan ammattilaiset, TIVIA ry

Koulutuksen tavoitteena on lisätä ohjelmistokehittäjien tietoturvaosaamista ja saavuttaa pysyvä tasonparannus kehitettävien sovellusten ja järjestelmien tietoturvaan. Koulutuksen jälkeen osallistujat tietävät miten tietoturva tulee ottaa huomioon sovelluskehityksen eri vaiheissa ja osaavat muun muassa paremmin soveltaa eri haavoittuvuuksien tunnistusmenetelmiä ja -tekniikoita käytännössä.

Lue lisää

Lean IT-myynti -verkkokoulutus

Paikka: Verkkokoulutus
Ajankohta: 21.–29.4.2020
Järjestäjä: Tieto-ja viestintätekniikan ammattilaiset, TIVIA ry

UltraLeanBusiness Oy Ltd ja TIVIA järjestävät yhdessä kaksipäiväisen koulutuksen Lean IT-myynnistä. Koulutuksessa haetaan vastauksia yllä oleviin kysymyksiin ja löydetään keinoja miten epätietoisuuden voi kääntää IT-yrityksen myyntivaltiksi.

Lue lisää

Certified ScrumMaster -verkkokoulutus

Paikka: Verkkokoulutus
Ajankohta: 20.–21.4.2020
Järjestäjä: Tieto-ja viestintätekniikan ammattilaiset, TIVIA ry

Certified ScrumMaster -kurssi on kahden päivän oppimistapahtuma, jonka aikana osallistuja syventyy Agilen periaatteisiin sekä Scrum-menetelmän konsepteihin ja käytäntöihin. Koulutuksessa painotetaan vuorovaikutteisuutta ja yhteistyökykyä, ja käytetään vuorotellen erilaisia koulutuselementtejä kuten luentoja, keskusteluja, harjoituksia, pelejä, simulaatioita ja videoita. Kurssi järjestetään yhteistyössä agile42:n kanssa.

Lue lisää