Tieto- ja viestintätekniikan ammattilaiset TIVIA ry

Ketky ry palkitsi keskisuomalaisia ICT-alalla ansioituneita henkilöitä ja töitä

Keski-Suomen tietojenkäsittely-yhdistys Ketky ry jakoi tunnustuspalkintoja ansioituneille keskisuomalaisille informaatio- ja viestintäteknologian alan opinnäytetöiden ja muiden tietotöiden tekijöille. Vuoden 2017 tunnustuspalkintojen teemana oli Suomi 100 -juhlavuoden kunniaksi suomalaisen ja erityisesti keskisuomalaisen ICT-alan kehitys, vahvuudet ja kyky uudistua muuttuvassa yhteiskunnassa.

Ketkyn stipendirahaston tavoitteena on palkita laadukkaita ICT-alan töitä keskisuomalaisissa oppilaitoksissa ja yrityksissä sekä edistää alan kehittymistä, osaamista ja näkyvyyttä Keski-Suomessa. Palkinnoista päättää stipendirahaston toimikunta, johon on tänä vuonna kuulunut Jyväskylän yliopiston, Jyväskylän ammattikorkeakoulun, Jyväskylän ammattiopiston ja Ilmasotakoulun edustajia. Toimikunta on hakemusten perusteella päättänyt jakaa kaksi tunnustuspalkintoa opinnäytetöille, yhden kunniamaininnan sekä yhden työelämän tunnustuspalkinnon.

Artturi Juvonen Ilmasotakoulusta palkittiin hänen opinnäytetyöstään ”Kuluttajaohjelmistoradion käyttäminen TETRA-järjestelmän viestitiedusteluun”. Työ on IT-alan opinnäytetyönä hyvin ansiokas, ja osoittaa tekijältään poikkeuksellista lahjakkuutta ja kypsyyttä. Myös työn aihe on ajankohtainen ja merkittävä. Maanpuolustus on kehittynyt Suomen 100-vuotisen itsenäisyyden aikana, ja Juvosen työssä kuvatun kaltaisella IT-alan osaamisella ja valmiuksilla on tarvetta modernissa puolustuskonseptissa.

Lari Lantela Jyväskylän ammattikorkeakoulusta palkittiin hänen opinnäytetyöstään ”Web-sovellustason palomuuri osana kerroksellista suojausarkkitehtuuria”. Kansaneläkelaitoksen toimeksiannosta toteutettu työ on laadukas ja aiheeltaan ajankohtainen, sillä julkisiin verkkopalveluihin kohdistuva haitallinen toiminta voi merkittävästi häiritä kansalaisten elämää. Työ tarjoaa kattavien testiympäristöön rakennettujen tietoturvapoliitikoiden ja testien kautta helpon jatkokehitys- ja suunnittelupohjan.

Jyväskylän Huoneteatterille myönnettiin kunniamaininta elävän teatterikulttuurin ylläpitämisestä ja hienovaraisesta digitaalisuuden esiintuonnista näyttämötaiteessa tallennettujen sisältöjen aikakaudella. Jyväskylän Huoneteatteri on aktiivisena harrastajateatterina tarjonnut elävää näyttämötaidetta jo yli 50 vuoden ajan. Vuonna 2017 elämyksiä tuotti yhteiskunnallisesti puhutteleva teos Sarasvatin hiekkaa (Isomäki, Kilpi, Hast), jossa yhdistettiin digitaalisia elementtejä pienessä teatteritilassa tehtyyn reaaliaikaiseen näyttelijäntyöhön.

Pekka Neittaanmäelle myönnettiin työelämän tunnustuspalkinto hänen elämäntyöstään Jyväskylän yliopiston IT-koulutuksessa sen koko 50-vuotisen historian aikana. Pekka Neittaanmäki on toiminut aktiivisesti ICT-alan kehittämiseksi ja uudistamiseksi etenkin Keski-Suomessa, mutta myös kansallisesti. Hänen ohjauksessa on valmistunut yli 100 tohtoria, joista 20 on edennyt professoreiksi. Tämä tekee hänestä yhden alan menestyksekkäimistä matemaattisten väitöskirjojen ohjaajista.

Palkinnot jaettiin Jyväskylän yliopiston IT-alan koulutuksen 50-vuotispäivän juhlatilaisuudessa perjantaina 17.11.2017. Palkinnot jakoi Ketky ry:n puheenjohtaja Antti Paajoki.

Keski-Suomen tietojenkäsittely-yhdistys Ketky ry on 45 vuoden ajan edistänyt keskisuomalaista tietojenkäsittelyä ja toiminut puolueettomana yhdyssiteenä tietojenkäsittelyä opiskelevien, alalla työskentelevien ja alasta kiinnostuneiden henkilöiden, yhteisöjen ja yrityksien välillä. Ketky on yksi Tieto- ja viestintätekniikan ammattilaiset TIVIA ry:n jäsenyhdistyksistä. http://ketky.fi

 

Artikkelilaji: