Tieto- ja viestintätekniikan ammattilaiset TIVIA ry

Osaamisyhteisöt ja verkostot

Liittoyhteisön piirissä toimii useita samoista tietotekniikan osa-alueista tai muista yhteisistä teemoista kiinnostuneiden henkilöiden ja yhteisöjen muodostamia verkostoja. Osa näistä on organisoitunut valtakunnallisiksi teemayhdistyksiksi, osa toimii vapaamuotoisemmin eri yhdistyksien tai suoraan TIVIAn alaisuudessa osaamisyhteisöinä, verkostoina tai työryhminä.

Nimi    |    Yhdistys    |    Teema

AKVA  |  MiitIT (ent. Helsingin Tietojenkäsittely-yhdistys ry Hetky)   |  Ammatillinen pätevöityminen
Digi-tutor-verkosto  |  IT-kouluttajat  |  Verkosto kerää yhteen kuntien tietotekniikan pedagogista tukea antavat henkilöt
Etiikan työryhmä  |  TIVIA  |   IT-alan ammattietiikka
FLOW  |  Sytyke  |  Työn sujuvuus, motivaatio, flow-tila, innostus
ICT Ladies -verkosto  |  MiitIT (ent. Helsingin Tietojenkäsittely-yhdistys ry Hetky)   |  Pääkaupunkiseudulla vaikuttava ICT-alalla työskentelevien naisten kontaktiverkosto
ICT Ladies -verkosto  |  Pitky  |  Pirkanmaan alueella vaikuttava ICT-alalla työskentelevien naisten kontaktiverkosto
ITU-verkosto  |  MiitIT (ent. Helsingin Tietojenkäsittely-yhdistys ry Hetky)   |  Ihmistuntemus
KAOS  |  Sytyke  |  Kokonaisarkkitehtuuri
KäytettävyysOSY  | Sytyke  |  Tietoteknisten ratkaisujen käytettävyyden parantaminen
MPP  |  TIVIA  |  Myynnin Pyöreä Pöytä
Nice ICT  | Ketky | Nice ICT kokoaa Keski-Suomen ICT-alalla opiskelevat ja työskentelevät naiset yhteen
PitKyber  |  Pitky  |  Pitkyn tietoturvaverkosto
PM Club Tampere  |  Pitky  |  Projektitoiminnan osaamisen ja arvostuksen kehittäminen Pirkanmaalla
SeniorIT  |  MiitIT (ent. Helsingin Tietojenkäsittely-yhdistys ry Hetky)  |  Kokeneiden ICT-ammattilaisten kontaktiverkosto
TAITO-verkosto  |  IT-kouluttajat  |  Tieto- ja viestintätekniikalla Ammattikorkeakouluista Innovatiivisia Tulevaisuuden Osaajia
TestausOSY  |  Sytyke  |  Testaaminen
Tietie-verkosto  |  IT-kouluttajat  |  Ammattikorkeakouluopetuksen kehittäminen
Tietohallinto-verkosto  |  MiitIT (ent. Helsingin Tietojenkäsittely-yhdistys ry Hetky)   |  Operatiivinen tietohallinto
Tietoliikenne-foorumi  |  MiitIT (ent. Helsingin Tietojenkäsittely-yhdistys ry Hetky)   |  Tietoliikennetoimialan kehityssuunnat
Tietosuojaverkosto  |  Tietoturva  |  Tietosuojaan ja sitä koskeviin kysymyksiin erikoistunut verkosto
Yrittäjyys-verkosto  |  MiitIT (ent. Helsingin Tietojenkäsittely-yhdistys ry Hetky)   |  Vertaisverkosto yrittäjyydestä kiinnostuneille tai jo yrittäjinä toimiville