Tieto- ja viestintätekniikan ammattilaiset TIVIA ry

Alma Talentin koulutukset

Alma Talent järjestää vuosittain yli 300 eri aiheista huippukoulutusta alansa parhaiden kouluttajien ja asiantuntijoiden vetäminä. Koulutuksien suunnittelussa erityishuomiomme on sisällön laadussa, oppimistavoitteiden saavuttamisessa ja kouluttajiemme valinnassa. Kaikilla kouluttajillamme on vankka käytännön kokemus kouluttamisesta ja he tietävät, kuinka aihe käsitellään innostavasti ja oppimista edistävästi. Koulutuksissamme käytetään monipuolisesti erilaisia oppimismenetelmiä kuten luentoja, oikean elämän case-esimerkkejä, harjoitustehtäviä ja yksilö- sekä ryhmätöitä. Koulutuksemme ovat saaneet erinomaista palautetta laadustaan ja koulutuksiimme ovat luottaneet tuhannet osallistujat yli 20 vuoden ajan.

Alma Talent tarjoaa sekä TIVIA-yhteisön henkilöjäsenille että yhteisöjäsenten henkilökunnalle 20 % alennuksen valituista koulutuksista. tivia.fi/jasenyys/jasenedut/koulutus#Alma

 

Helsinki 28.5. | Hinta alkaen 716 € (+ alv) | Opetuskieli suomi | Järjestäjä Alma Talent

Uuden tietosuoja-asetuksen sisäänrakennettu tietosuoja -periaatteen tavoitteena on malli, jossa tietosuoja tuodaan alusta asti mukaan suunnittelu- ja toteutusprosesseihin. Tietosuoja on otettava huomioon suunnitteluvaiheesta alkaen koko sovellus- tai järjestelmäkehityksen ajan aina toteutukseen ja käsiteltävien henkilötietojen elinkaaren loppuun asti. Tämä tarkoittaa sitä, että ohjelmistoja ja palveluja suunnittelevien yhtiöiden vastuu kasvaa.

Helsinki 4.6. | Hinta alkaen 716 € (+ alv) | Opetuskieli suomi | Järjestäjä Alma Talent

AIOps on palvelunhallintamalli, jossa palveluita hallitaan datakeskeisesti. Tietoja voidaan visualisoida raporteilla ja koontinäytöillä lähes reaaliaikaisesti ja yhdistää se eri algoritmien tuottamiin ennusteisiin. AIOpsin avulla voidaan parantaa palvelunhallinnan tehokkuutta ja kyvykkyyttä varautua eri tilanteisiin. Koulutuksen jälkeen osallistujilla on AIOpsin peruskäsitteet hallussa sekä eväät niiden soveltamiseen omassa liiketoiminnassaan.

Helsinki 12.6. | Hinta alkaen 716 € (+ alv) | Opetuskieli suomi | Järjestäjä Alma Talent

Power BI -perusteet -koulutuksessa tutustut Microsoft Power BI -välineen mahdollisuuksiin tarjota vaihtoehtoja raportointiin, tietomallinnukseen, analytiikkaan ja raporttien jakamiseen. Koulutuksessa perehdyt Power BI:n keskeisimpiin toiminnallisuuksiin sekä tutustut sen viimeisimpiin kehitystrendeihin. Opit tuottamaan Power BI:n avulla visualisoituja raportteja sekä luomaan tätä varten tietomallin.