Tieto- ja viestintätekniikan ammattilaiset TIVIA ry

Alma Talentin koulutukset

Alma Talent järjestää vuosittain yli 300 eri aiheista huippukoulutusta alansa parhaiden kouluttajien ja asiantuntijoiden vetäminä. Koulutuksien suunnittelussa erityishuomiomme on sisällön laadussa, oppimistavoitteiden saavuttamisessa ja kouluttajiemme valinnassa. Kaikilla kouluttajillamme on vankka käytännön kokemus kouluttamisesta ja he tietävät, kuinka aihe käsitellään innostavasti ja oppimista edistävästi. Koulutuksissamme käytetään monipuolisesti erilaisia oppimismenetelmiä kuten luentoja, oikean elämän case-esimerkkejä, harjoitustehtäviä ja yksilö- sekä ryhmätöitä. Koulutuksemme ovat saaneet erinomaista palautetta laadustaan ja koulutuksiimme ovat luottaneet tuhannet osallistujat yli 20 vuoden ajan.

Alma Talent tarjoaa sekä TIVIA-yhteisön henkilöjäsenille että yhteisöjäsenten henkilökunnalle 20 % alennuksen valituista koulutuksista. tivia.fi/jasenyys/jasenedut/koulutus#Alma

 

Helsinki 18.9. | Hinta alkaen 716 € (+ alv) | Opetuskieli suomi | Järjestäjä Alma Talent

EU-tasoinen saavutettavuusdirektiivi edellyttää sitä, että digitaaliset palvelut ovat kaikille kansalaisille tasa-arvoisesti käytettävissä ja ymmärrettävissä. Miten tämä vaikuttaa verkkosivujen suunnitteluun, luomiseen ja sisällöntuotantoon? Tässä koulutuksessa avataan kriteerit käytännönläheisesti, pohditaan niiden noudattamisen eri tasojen reunaehtoja ja esitellään keinoja määritellä, vaatia ja testata verkkopalvelun saavutettavuutta kriteerien täyttämiseksi.

Helsinki 10.–11.9. | Hinta alkaen 836 € (+ alv) | Opetuskieli suomi | Järjestäjä Alma Talent

Lean kokonaisarkkitehtuurin keskiössä on asiakasarvo ja sen virtaus. Koulutus luo pohjan virtaustehokkaalle kehitystoiminnalle ja sen suunnittelulle. Se avaa lean-filosofian periaatteet kehittämistoiminnan suunnittelun ja johtamisen näkökulmasta sekä antaa valmiudet ketterään arkkitehtuurikehittämiseen.

Helsinki 27.8. | Hinta alkaen 716 € (+ alv) | Opetuskieli suomi | Järjestäjä Alma Talent

Pilvipalvelujen suosio on vakiintunut, ja lähes jokainen uusi applikaatio tehdään suoraan pilveen. Mitä eroja pilvipalvelun hankinnassa ja vaatimusmäärittelyssä pitäisi tehdä tietoturvan, palvelutason ja sujuvan kehityksen suhteen?