Tieto- ja viestintätekniikan ammattilaiset TIVIA ry

Iltapäiväseminaari: Tekninen velka 12.10.2017

12.10.2017
17.00–19.30
Luentosali Alfa, Agora (Mattilanniemi 2, 40100 Jyväskylä)

Jaana Lehojärvi ja Ville Laitila pitävät iltapäiväseminaarin aiheesta "Tekninen velka".

Mitä se on, mistä se syntyy ja miten sitä voidaan hallita?

Hankalaa koodia, huonoja arkkitehtuuriratkaisuja tai tekemättömiä testejä on ollut aina. Nyt sille on termi sekä määrittely. Teknisen velan määritelmien tarkoituksena on aikaansaada yhteinen ymmärrys ja kieli, jota erilaisen taustan omaavat henkilöt voivat käyttää tehdessään päätöksiä teknisen velan suhteen.

Ensimmäinen luennoitsija Jaana Lehojärvi on Jyväskylän yliopiston tietojärjestelmätieteen opiskelija, jolla on pitkä ura ohjelmistokehityksessä. Hänen tehtävänsä ovat vaihdelleet arkkitehtuurista ja koodauksesta osaprojektien ja tiiminvetoon. Erityiskiinnostuksen kohteena on tekninen velka, josta hän on jo kirjoittanut kandidaatin tutkielman ja viimeistelee nyt pro gradua. Pro gradu käsittelee teknisen velan hallinnoinnin tiimitason viitekehystä. Hän tavoitteenaan onkin löytää välineitä teknisen velan hallinnoinnin käytännöntyön tueksi ja siinä tämä tutkielma toimii yhtenä ensimmäisistä askelista. Jaanan kandidaatintutkielma valittiin Sytyke ry:n Vaikuttavimmaksi opinnäytetyöksi 2015–2016.

Lisätietoja teknisestä velasta Jaanan Sytykkeessä julkistetussa artikkelissa: http://www.sytyke.org/tapetilla/tekninen-velka-tunnusta-tunnista-ja-rajoita.

Toinen luennoitsija, Ville Laitila Softagramista kertoo meille omia kokemuksia ja niistä saatuja oppeja teknisestä velasta. Hän myös näyttää meille Softagram-pohjaisia esimerkkejä teknisen velan skenaarioista visualisoituna ja työkalun keinoista mitata ja hallita sitä. Kempeleessä sijaitseva Softagram erikoistuu ohjelmistojen visualisointiin ja analytiikkaan.

Lisätietoja Softagram -yrityksestä ja tuotteesta: https://softagram.com

Lisätiedot ja ilmoittautuminen

Tapahtuma on Ketkyn jäsenille maksuton.

 

Tapahtumalaji: